Ένα κάθε μήνα Ιουλίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

                                                                                                 Ἰούλιος 2017

Ἕνα κάθε μήνα

Ἀγαπητοί μου Ἐνορίτες,

Ὅλοι πλέον τό βλέπουμε καί τό ὁμολογοῦμε ὅτι, ἡ γενική κατάσταση τῆς ἑλλαδικῆς κοινωνίας ὁδεύει σταθερά πρός τό χειρότερο. Κάποιοι, ἀπό δεκαετίες πρίν, ἔβλεπαν καί ἔκρουαν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ἴσως καί ἄλλαζε αὐτή ἡ πορεία πρός τήν καταστροφή. Γι’ αὐτούς, ἔλεγαν ὅτι, κινδυνολογοῦσαν. Φοβοῦμαι ὅτι ἡ κατάσταση ἔχει ξεφύγει, καί μέ ἡμίμετρα καί «ἀσπιρίνες» δέν εἶναι δυνατόν νά γιατρευτεῖ. Χρειάζονται δραστικά μέτρα, χρειάζεται ζωντανή ἀντίδραση, χρειάζεται ἐπανάσταση.

Τή μία στιγμή, ὅμως, λέμε αὐτά καί τήν ἑπομένη, σάν τά ψόφια ψάρια παρασυρόμαστε ἀπό τό κοσμικό ρεῦμα καί ζοῦμε ὅπως ὅλοι οἱ σύγχρονοί μας. Αὐτό πού χαρακτηρίζει τή σημερινή ἑλλαδική κοινωνία εἶναι μία ταχύτατη ἀποστασιοποίηση ἀπό ὅ, τι ἔχει σχέση μέ τή λογική, μέ τίς ἀξίες, μέ τά ἰδανικά, μέ τό ἦθος, μέ τόν ἀληθινό Θεό. Εἶναι πολλά χρόνια πού κάποιοι ἐργάζονται ἐναντίον τοῦ πιστοῦ λαοῦ, κάνοντας πλύση ἐγκεφάλου τῶν νεοελλήνων. Ὑποβάθμισαν τόν ἡρωισμό τῶν ἡρώων μας. Γελοιοποίησαν τά ἰδανικά τῆς φυλῆς μας. Σμίκρυναν τίς ἀξίες μας. Ἀποϊεροποίησαν τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ λαοῦ μας. Λοιδόρησαν τήν ἠθική ζωή τῶν ἀνθρώπων. Ἑρμήνευσαν ὑλιστικά τήν ἱστορία τοῦ ἔθνους μας. Ἀνέμιξαν καλό καί κακό, σωστό καί λάθος, μαῦρο καί ἄσπρο. Ἀφήρεσαν λίγο – λίγο τήν πίστη στόν Ἀληθινό Θεό.

Καί ἀφοῦ τά χάσαμε ὅλα αὐτά, ἀμαχητί, μᾶς πρόσφεραν ἕνα ὑλιστικό – κοσμικό πνεῦμα χωρίς ἦθος, ἀξίες καί ἰδανικά, χωρίς δυναμισμό. Μᾶς ἔκαναν ἄβουλους καί ἀνίκανους νά διεκδικήσουμε ἀκόμη καί τά δίκαιά μας, μᾶς νάρκωσαν, μᾶς ὁδήγησαν στή διαστροφικότητα, μᾶς προτείνουν νά πιστεύουμε στά ἄστρα, στά χαρτιά, στήν τύχη, στόν ἑαυτό μας, στόν Σατανᾶ ἤ νά μήν πιστεύουμε τίποτα!

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά, φθάσαμε σ’ αὐτό τό σημεῖο πού εἴμαστε σήμερα. Ἀδύναμοι καί ἀνήμποροι καί ἄβουλοι καί ἕρμαια, χωρίς καμμία προοπτική καί ἐλπίδα…

Καί ὅμως, ἀγαπητοί μου! Ἡ κατάσταση μπορεῖ νά ἀλλάξει! Μπορεῖ νά ἀλλάξει μόνο μέ μία ἐπανάσταση. Ἀσφαλῶς ὄχι μέ κοσμική ἔννοια οὕτε μέ ἐνδοκοσμικά μέσα καί τρόπους. Τό κοσμικό κακό, πού μᾶς συνθλίβει, εἶναι σχεδόν ἀνίκητο, καί δέν εἶναι δυνατόν νά νικηθεῖ μέ κοσμικά πολεμοφόδια. Ἔχει ριζώσει βαθειά μέσα σέ ὅλους καί σέ ὅλα. Τό κακό δέν νικιέται μέ τό κακό. Ὁ φόνος δέν νικιέται μέ τό φόνο, ἡ κλεψιά μέ τήν κλεψιά, τό ψέμα μέ τό ψέμα, ἡ ἀδικία μέ τήν ἀδικία, ὁ ἐγωισμός μέ τόν ἐγωισμό… Πίσω ἀπό τό κάθε κακό, πίσω ἀπό τό κάθε πάθος εὑρίσκεται ὁ ὑποκινητής του, πού εἶναι πάντοτε ἕνας διάβολος.

Κάποτε, ἀπαντώντας ὁ Ἰησοῦς Χριστός σέ μία κατηγορία ἐναντίον του, εἶπε: «Ὁ Σατανᾶς δέν διώχνει τόν Σατανᾶ. Ἄν τό ἔκανε αὐτό, ἡ ἐξουσία του (ὅση ἔχει) θά εἶχε ἐξαφανισθεῖ. Μόνο κάποιος δυνατότερος μπορεῖ νά τόν νικήσει, καί αὐτός εἶμαι ἐγώ». (Ματθ. ΙΒ’ 24-37, Μάρκ. Γ’ 22-29, Λουκ. ΙΑ’ 14-26). Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἐπίσης, μᾶς λέγει κάτι πολύ σπουδαῖο καί ἐνδιαφέρον: «Μή νικῷ ὑπό τοῦ κακοῦ, ἀλλά νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τό κακόν». (Ρωμ. ΙΒ’ 21) Δηλαδή, «μή νικιέσαι ἀπό τό κακό, ἀλλά νά νικᾶς τό κακό διά τοῦ ἀγαθοῦ».

Ἄρα τό κακό νικιέται! Καί νικιέται ἀπό τό ἀγαθό! Τό ἀγαθό, ὅμως, δέν εἶναι μία ἰδέα, δέν εἶναι ἕνα φιλοσοφικό μέγεθος, δέν εἶναι κάτι, ἀλλά εἶναι Κάποιος! Εἶναι ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός. Εἶναι ὁ λόγος του, εἶναι ἡ τήρηση τοῦ λόγου του. Καί ὅταν κάποιος πιστεύει στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τηρεῖ τόν λόγο του, τότε γίνεται δυνατός, γίνεται παντοδύναμος!

Μήν πεῖ κανείς ὅτι ἡ τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ εἶναι δύσκολο πράγμα. Τόν διαψεύδει ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή, ὅταν λέγει ὅτι, «αἱ ἐντολαί τοῦ Θεοῦ βαρεῖαι οὐκ εἰσίν». (Α’ Ἰωάνν. Ε’ 3) καί συνεχίζει «πᾶν τό γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾶ τόν κόσμον καί αὔτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν». «Κάθε ἕνας πού γεννιέται ἀπό τόν Θεό, νικάει τόν κόσμο. Καί αὐτή εἶναι ἡ δύναμη, πού νίκησε τόν κόσμο, ἡ πίστη μας. Ἡ πίστη ὅτι, ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἔμπρακτη πίστη. Ἡ πραγματοποίηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ!

Αὐτή εἶναι ἡ ἀληθινή ἐπανάσταση ἐναντίον τῶν ἐπιθέσεων τοῦ ὑποταγμένου στόν πονηρό κόσμου!

Νά ἔχουμε πίστη στόν ἀληθινό Θεό καί νά τηροῦμε τό θέλημά του!

Ἀγαπητοί μου, ἀρκετά ἀκοῦμε τόν κόσμο. Ἀρκετά συμπορευόμαστε μέ τόν κόσμο. Ἀρκετά ἀποστατήσαμε ἀπό τόν ἀληθινό, τόν πανάγαθο, τόν φιλάνθρωπο Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ τρόπος τῆς ζωῆς μας ἔχει γίνει δαιμονικός, ἀντίθεος, παράλογος, διεστραμμένος, ἀφύσικος, καί ἔχει καταντήσει καταστροφικός! Εἶναι καιρός νά ἐπιστρέψουμε στόν ἀληθινό Θεό! Εἶναι καιρός νά ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τά πνιγηρά δεσμά τοῦ κόσμου. Μποροῦμε!!!

Ὁ ἅγιος ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος, ἀπό αἰῶνες βροντοφωνάζει: «ὑποτάγητε τῷ Θεῶ. Ἀντίστητε τῷ διαβόλω καί φεύξεται ἀφ’ ὑμῶν». (Ἰάκ. Δ’ 7-10) «Ὑποταχθεῖτε στόν Θεό. Ἀντισταθεῖτε στόν διάβολο καί θά ἀπομακρυνθεῖ ἀπό σᾶς. Πλησιάστε στόν Θεό καί θά σᾶς πλησιάσει. Καθαρίστε τά χέρια σας, ὦ ἁμαρτωλοί, ἐξαγνίστε τίς καρδιές σας. Συντριβῆτε καί πενθήσετε καί κλαύσετε. Τό γέλιο σας ἄς μετατραπεῖ σέ πένθος καί ἡ χαρά σας σέ κατήφεια. Ταπεινωθεῖτε ἐνώπιον τοῦ Κυρίου καί θά σᾶς ὑψώσει».

Ἡ ἐπανάσταση πού καλούμαστε νά κάνουμε εἶναι νά ὑποταχθοῦμε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, εἶναι νά μετανοήσουμε.

Μόνο μέ τήν προσωπική μετάνοια θά ἐπέλθη ἡ ἀλλαγή στήν κοινωνία.

Ἡ μετάνοια ἦταν τό διάγγελμα τῶν προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης,

ἡ μετάνοια ἦταν τό πρῶτο κήρυγμα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου,

ἡ μετάνοια ἦταν τό ἀρχικό κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

ἡ μετάνοια ἦταν ὁ τρόπος ζωῆς τῶν πρώτων Χριστιανῶν, πού ἑδραίωσε τήν Ἐκκλησία στήν οἰκουμένη!

Ἡ μετάνοια διορθώνει τούς ἀνθρώπους,

ἡ μετάνοια ἐξαγιάζει τίς κοινωνίες,

ἡ μετάνοια μεταβάλλει τόν κόσμο σέ Ἐκκλησία, σέ Βασιλεία Θεοῦ!

Ἄν θέλουμε, ἀγαπητοί μου, νά ἰδοῦμε μέρες καλύτερες καί φεύγοντας ἀπ’ αὐτόν τόν πρόσκαιρο κόσμο νά βρεθοῦμε στήν οὐράνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, μή βραδυποροῦμε.

Ἄμεσα νά ἐπαναστατήσουμε,

μέ ἀγάπη νά ὑποταχθοῦμε στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί

μέ ἀνδρεία καί θάρρος νά ἀντισταθοῦμε στόν Διάβολο καί στόν κόσμο.

Καί θά νικήσουμε, ἐπειδή εἴμαστε μέ τόν Θεό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀσύγκριτα ἰσχυρότερος ἀπ’ τόν Διάβολο. «Ὑμεῖς ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστε, τεκνία, καὶ νενικήκατε αὐτούς, ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ ἐν ὑμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ». (Α’ Ἰωάνν. Δ’ 4)

Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία,

γιά ἀνδρεία ἐπανάσταση καί θαρραλέα ἀντίσταση

πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017(PDF)

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα and tagged . Bookmark the permalink.