Λυπηθεῖτε ἐπί τέλους τά παιδιά. Τοῦ Μητροπολίτου Σισανίου καί Σιατίστης κ. κ. ΠΑΥΛΟΥ

Εἶναι ἡ ὥρα νά μιλήσουμε καθαρά καί χωρίς μισόλογα. Εἶναι ἡ ὥρα πού πρέπει νά ζητήσουμε ἀπό τήν Κυβέρνηση νά μᾶς πεῖ ξεκάθαρα, ἐάν εἶναι μέ τά παιδιά ἤ ἐάν εἶναι μέ τά ὁμόφυλα ζευγάρια. Εἶναι ἡ ὥρα νά μᾶς πεῖ καί ἡ Κυβέρνηση καί τά πολιτικά κόμματα, γιατί στρέφονται εὐθέως ἐναντίον τῶν παιδιῶν. Ποιός τούς ἔδωσε τό δικαίωμα νά καταστρέψουν ἀθῶα παιδιά, γιά νά ἱκανοποιήσουν μιά μικρή ἐκλογική πελατεία ἤ κάποιοι ἄλλοι γιά νά ἀγρεύσουν ψήφους ἀπό μιά μικρή ἐκλογική πελατεία.

Εἶναι ἡ ὥρα νά μᾶς ἀπαντήσουν αὐτοί, πού τάχα ὑπερασπίζονται τά δικαιώματα τῶν ὀλίγων, νά μᾶς ποῦν, ποιός θά ὑπερασπίσει τά δικαιώματα τῶν παιδιῶν καί ποιός ἔχει τό δικαίωμα νά ἐφαρμόσει στά παιδιά καί γιά τά παιδιά ἕνα ἰδιότυπο παιδομάζωμα. Εἶναι ὡρα νά μᾶς ποῦν, ὄχι οἱ προοδευτικοί ἀλλά οἱ χαλασμένοι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί τοῦ ὁποιουδήποτε κόμματος, ποιός τούς ἔδωσε τό δικαίωμα νά κακουργήσουν ἐναντίον τῶν παιδιῶν.

Μέ ὅση κατανόηση καί ἐάν θέλει νά δεῖ κανείς μιά μικρή μειοψηφία ἀνθρώπων, ἡ κατανόηση αὐτή ἔχει ὅρια. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι δέν δικαιούμεθα τά πάντα σέ αὐτή τή ζωή. Καί ἐάν κάποιοι πιστεύουν ὅτι ἔχουν τό δικαίωμα νά κάνουν τά πάντα στόν ἑαυτό τους, ΔΕΝ ἔχουν τό δικαίωμα νά κάνουν τά πάντα στούς ἄλλους καί μάλιστα στά παιδιά.

Αὐτά τά παιδιά ἔχουν δικαίωμα στήν ζωή, στήν ὁμαλή ἀνάπτυξη, στήν ψυχική καί τήν ψυχολογική τους ἰσορροπία. Αὐτοί πού θά ψηφίσουν ἕνα τέτοιο νομοσχέδιο θά ἔχουν τό δικαίωμα νά ἑορτάσουν αὕριο, «Τήν παγκόσμια ἡμέρα γιά τό παιδί;» Αὐτοί πού θά κακουργήσουν ἐναντίον τους, μετά θά ἑορτάσουν τό κακούργημα τους.

Διαχρονικά καί παγκόσμια ἡ οἰκογένεια συνίσταται ἀπό τόν γάμο ἀνδρός καί γυναικός. Σχέσεις ὑπάρχουν πολλές, ἀκόμη καί μέ ζῶα, γάμος ὅμως εἶναι ἕνας καί μόνον αὐτός πού διαχρονικά καί παγκόσμια ἔχει θεσπισθεῖ καί ἐκφράζεται μέ τό ρητό τοῦ ἀρχαίου νομικοῦ, τοῦ Κελεστίνου. Ὅσοι νομίζουν ὅτι αὐτά ξεπεράστηκαν, φανερώνουν πόσο ρηχοί καί ἐπιπόλαιοι εἶναι. Ἄνθρωποι τοῦ φαίνεσθαι καί ὄχι τῆς οὐσίας καί τῆς σκέψης.

Ἔχω στά ἀρχεῖα μου τήν κραυγή ἑνός παιδιοῦ ἀπό τόν Καναδᾶ πού μεγάλωσε σέ ὁμόφυλο ζευγάρι καί κραυγάζει: «Σῶστε τά παιδιά ἀπό ἕνα τέτοιο γεγονός». Εἶναι κατάπτωση γιά τήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων νά ἔχει σήμερα βουλευτές μέ τόσο χαμηλό ἦθος, μέ τόση λαγνεία γιά τήν ἐξουσία, μέ τόσο ἀμοραλισμό.

Κάποιοι νομίζουν ὅτι ἡ ἱστορία ξεκινάει ἀπό αὐτούς. Ἡ ἱστορία ἔχει ξεκινήσει πρό πολλοῦ καί κάτι τέτοιους τύπους θά τούς προσπεράσει καί θά τούς ἀφήσει πίσω. Ὅσοι αὐτοβαπτίζονται προοδευτικοί, γιατί ψηφίζουν νόμους ἐξανδραποδισμοῦ τῶν ἀνθρώπων, προσπαθοῦν νά πείσουν τόν ἑαυτό τους καί καί μόνο. Ὅσοι μέ τόση εὐκολία κολλοῦν τήν ρετσινιά τοῦ συντηρητικοῦ σέ ὅσουν ὑπερασπίζονται τήν ἀξιοπρέπεια τῶν παιδιῶν καί τήν φυσιολογική τους ἐξέλιξη, δείχνουν πόσο ἐγκληματικά φασιστική εἶναι ἡ νοοτροπία τους.

Δέν εἶναι, κύριοι βουλευτές, ἡ κοινωνία μας πού δέν εἶναι ὥριμη γιά νά ἀποδεχθεῖ μιά τέτοια νομοθεσία. Ἡ κοινωνία ἀντιστέκεται γιατί εἶναι ὑγιής, γιατί δέν ἔχει παράδειγμα τούς ἀποτυχημένους καί χρεωκοπημένους οἰκογενειακά ἀνθρώπους, ἀλλά γιατί ἄν ὡριμάσει καί φθάσει στό σημεῖο νά ἀποδεχθεῖ μιά τέτοια νομοθεσία θά ἔχει σαπίσει.

Ἀντισταθεῖτε, λοιπόν, καί μήν σκύβετε τό κεφάλι, μήν φοβᾶσθε τούς ἀνθρώπους τοῦ τίποτα. Ἡ εὐθύνη ὅλων εἶναι ἱστορική. Ἕνας τέτοιος νόμος κλείνει τό μάτι στούς παιδεραστές καί στούς πάσης φύσεως ἀρρωστημένους ἀνθρώπους. Εἶναι σημαντικό νά καταλάβει ἡ κ. Φωτίου ὅτι μιά Κυβέρνηση δέν εἶναι προοδευτική γιατί «ἐκσυγρονίζει» τά κολαστήρια τῶν παιδιῶν καί ἀπό τήν Σκύλλα τά στέλνει στήν Χάρυβδη, ἀλλά ὅταν τά καταργεῖ καί δημιουργεῖ προϋποθέσεις γιά τό φυσιολογικό μεγάλωμα τῶν παιδιῶν. Ἡ Κυβέρνηση ἐάν συνεχίσει πρός αὐτή τήν κατεύθυνση θά δικαιώσει τά ὅσα εἶπε ὁ Μίκης Θεοδωράκης.

Posted in Επικαιρότητα

Δεῦτε καί διαλεχθῶμεν ἤ περί Δημοκρατίας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ1

Δεῦτε καί διαλεχθῶμεν καί τό θέμα μας εἶναι ἡ δημοκρατία, ἀλλά ἀπό ἕνα ἄλλο πιό οὐσιαστικό κοίταγμα. Ἡ δημοκρατία εἶναι τό ἄριστον πολίτευμα. Ἡ δημοκρατία ἔχει σάν θεμέλιό της τήν ἐλευθερία μέσα στά πλαίσια τῆς ὁποίας καί μόνον μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ. Ὁ ποιητής ὅμως μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι ἡ ἐλευθερία θέλει ἀρετή καί τόλμη. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ πραγματοποίηση τῆς δημοκρατίας προϋποθέτει καί αὐτή, ἀρετή καί τόλμη. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ δημοκρατία εἶναι τό πολίτευμα τῶν ἐναρέτων καί αὐτό τό καταλαβαίνουμε σήμερα πολύ καλά, ἀπό τήν κακοποίηση πού ὑφίσταται ἀπό αὐτούς πού στεροῦνται τήν τόλμη γιά τήν ἀρετή. Γιατί ἡ ἀρετή θέλει τόλμη. Τήν τόλμη νά ὑπερβεῖς τόν ἑαυτό σου γιά νά γίνεις ἡ χαρά τοῦ ἄλλου.

Λένε κάποιοι ὅτι στήν δημοκρατία ἡ ἐλευθερία σου σταματᾶ ἐκεῖ πού ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία τοῦ ἄλλου. Ἀλλά αὐτά τά σύνορα εἶναι δυσδιάκριτα χωρίς ἀρετή. Λένε κάποιοι ἄλλοι ὅτι τό δικαίωμά σου σταματᾶ ἐκεῖ πού ἀρχίζει τό δικαίωμα τοῦ ἄλλου. Λόγια πού δέν γίνονται ποτέ ἔργα, γιατί εἶναι εὔκολο νά τό λές καί δύσκολο νά τό πράττεις. Γιατί γιά νά ἀποδεχθεῖς αὐτά τά ὅρια χρειάζεται ἡ ἀρετή, ἡ τόλμη γιά τήν ἀρετή, ὁ ἀγώνας γιά τήν ἀρετή. Ὅταν λείπει ἡ ἀρετή τότε τά πράγματα τά μετρᾶς σάν τόν Καραγκιόζη. «Ἕνα μου, ἕνα σου, ἕνα μου» καί πάλι «ἕνα μου, ἕνα σου, ἕνα μου». Τό ἀποτέλεσμα εἷναι νά χρησιμοποιοῦμε τήν δημοκρατία, γιά νά καλύπτουμε τήν κακία μας καί τόν φασισμό μας. Σέ μιά τέτοια δημοκρατία ἐπικαλούμεθα τόν κυρίαρχο λαό γιά νά μποροῦμε νά τόν ἐξαπατοῦμε πιό εὔκολα.

Στήν ἀληθινή δημοκρατία καί γιά τήν διατήρησή της, ἡ σοφία τῶν ἀνθρώπων ἔβαλε δίπλα στήν ἐξουσία, ἄλλες δύο συνιστῶσες. Τήν Νομοθετική καί τήν Δικαστική ἐξουσία. Ὁ λόγος εἶναι γιά νά προφυλάσσεται ὁ λαός ἀπό τίς αὐθαιρεσίες καί τίς ὑπερβάσεις τῆς ἐξουσίας. Ἡ ἐξουσία πάντα ρέπει πρός τόν ὁλοκληρωτισμό. Πρός τήν ἐπιβολή τῆς κάστας πού κυβερνᾶ. Ἡ νομοθετική ἐξουσία μπορεῖ νά βάλει φρένο στίς αὐθαιρεσίες τῆς ἐξουσίας. Αὐτό προϋποθέτει ὅμως βουλευτές πού νά βουλεύονται ἐλεύθερα καί ὄχι νά μαντρώνονται ὡς ἄβουλα ὄντα καί νά ψηφίζουν αὐτό πού δέν θέλουν.

Ἐνθυμοῦμαι παλαιότερο βουλευτή ὁ ὁποῖος  εἶχε διατελέσει καί Νομάρχης. Μιά μέρα λοιπόν πήγαινε στήν Βουλή γιά νά ὑπερασπισθεῖ ὡς κυβερνητικός βουλευτής ἕνα νονοσχέδιο πού δέν τό πίστευε. Τό κόμμα του τό εἶχε ψηφίσει, ἀλλά βλέποντας ὅτι στίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές οἱ περισσότεροι δήμαρχοι ἦσαν τοῦ ἑτέρου κόμματος, ἐπιχειροῦσε τώρα νά φαλκιδεύσει τά δικαιώματα τῆς αὐτοδιοικήσεως πού ἡ ἴδια εἶχε ψηφίσει. Γιατί αὐτό τό πολίτευμα λέγεται δημοκρατία; Καί δέν εἶναι εἰρωνεία νά λέγεται πρός ἐμπαιγμόν «κυρίαρχος» αὐτός ὁ λαός;

Πρόσφατα 10 βουλευτές τοῦ κυβερνῶντος κόμματος, σκεπτόμενοι ὡς ἐλεύθεροι καί ὑπεύθυνοι ἄνθρωποι, πιστεύουν ὅτι τά ὁμόφυλα ζευγάρια δέν πρέπει νά υἱοθετοῦν ἤ νά ἀναδέχονται παιδιά καί προφανῶς γιά τό καλό αὐτῶν τῶν παιδιῶν. Θά ἔχουν τό θάρρος, τήν ἀρετή καί τήν ἐλευθερία νά ποῦν μέχρι τέλους ΟΧΙ καί νά ὑπερασπισθοῦν τά ἀθῶα παιδιά; Ἀπό τήν ἄλλη μεριά μπορεῖ μιά ἐξουσία νά καταστρέφει παιδιά γιά νά μαζέψει ψήφους; Αὐτό εἶναι δημοκρατία;

Εἴπαμε ὅτι ἡ δικαστική ἐξουσία εἶναι ἀνεξάρτητη καί ὅτι προφυλάσσει τόν πολίτη ἀτομικά ἤ τούς πολίτες συνολικά ἀπό τίς ἀδικίες καί αὐθαιρεσίες τῆς ἐξουσίας. Σέ ἕνα δημοκρατικό πολίτευμα οἱ ἀποφάσεις τῆς δικαστικῆς ἀρχῆς πρέπει νά γίνονται σεβαστές καί ἀποδεκτές ἀπό τήν ἐκτελεστική ἐξουσία. Μιά ἐκτελεστική ἐξουσία ἄν εἶναι δημοκρατική καί χαίρεται καί συμμορφώνεται, στίς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης. Ὅταν ὅμως ἡ ἐξουσία ἐνοχλεῖται ἀπό τίς ἀποφάσεις τῆς δικαιοσύνης, ὅποτε ἡ δικαιοσύνη κρίνει ὅτι ἡ ἐξουσία ὑπερβαίνει τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, ὅταν μάλιστα ἐμμέσως ἀκούγονται ἀπειλές ἐναντίον τῶν λειτουργῶν τῆς δικαιοσύνης, ὅταν λοιδωροῦνται γιατί ἐφαρμόζουν τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, τότε αὐτή ἡ ἐξουσία δέν μπορεῖ νά ἔχει σχέση μέ τήν δημοκρατία. Τότε αὐτή ἡ ἐξουσία στερεῖται ἀρετῆς καί ρέπει πρός τόν ὁλοκληρωτισμό. Μιά ἐξουσία πού ἀπαιτεῖ ἀπό τήν δικαιοσύνη νά σκύβει τό κεφάλι της καί νά μετατρέπεται σέ ὑπηρέτρια ὄχι τοῦ λαοῦ ἀλλά τῆς ἐξουσίας, δέν ἔχει σχέση οὔτε μέ τήν ἀρετή οὔτε μέ τήν δημοκρατία.

Σέ μιά ἀληθινή δημοκρατία τήν διοίκηση τῆς δικαιοσύνης δέν πρέπει νά τήν διορίζει τό κράτος, ἀλλά ἐκλέγεται ἀπό τά μέλη της, διαφορετικά ἡ δημοκρατία ὑπονομεύεται. Ἡ σοφία τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος ἔχει θεσπίσει τίς προϋποθέσεις τῆς ψηφίσεως τοῦ Συντάγματος, πού εἶναι ἡ καταστατική νομοθεσία μιᾶς χώρας καί ἔχει θεσπίσει ποιός τό ἑρμηνεύει αὐθεντικά καί αὐτή εἶναι ἡ δικαιοσύνη. Τό Σύνταγμα δέν εἶναι κουρελόχαρτο πού ὁ κάθε ἄνθρωπος τῆς ἐξουσίας τό κόβει στά μέτρα του.

Ἡ δημοκρατία ὡς πολίτευμα ἀρετῆς καί τόλμης ἀπαιτεῖ ἀπό αὐτούς πού τήν διακονοῦν καί δή ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς ἐξουσίας ὑπεύθυνο πολιτικό λόγο. Λόγο πού θά ὑπηρετεῖ τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων καί δέν ἀποβλέπει στήν ἐξαπάτηση τῶν πολιτῶν. Διαφορετικά ὁ λόγος δέν ὑπηρετεῖ τήν δημοκρατία πού ἐπιμένω ὅτι προϋποθέτει καί ἀρετή καί τόλμη. Ὁ σημερινός Πρωθυπουργός εἶχε χαρακτηρίσει ἐθνικό ἔγκλημα τήν πώληση τῆς ΔΕΗ. Πολλοί συμφώνησαν μαζί του καί τόν ἐπέλεξαν καί γι’ αὐτό. Σἠμερα ἡ Κυβέρνησή του πουλάει ἕνα μέρος τῆς ΔΕΗ. Ἄν ὁ λόγος του ἦταν ἀληθινός, τότε σήμερα ἡ Κυβέρνησή του διαπράττει ἐθνικό ἔγκλημα. Ἄν ὁ λόγος του σήμερα εἶναι ἀληθινός,  διέπραξε τότε ἐθνικό ἔγκλημα γιατί ἐμπόδισε τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη τῆς χώρας γιά καθαρά ἀντιπολιτευτικούς ρόλους. Οἱ πολιτικοί ἄνδρες εἶναι ὑποχρεωμένοι ἀπό τήν ἀρετή τῆς Δημοκρατίας νά λένε πάντα τήν ἀλήθεια στόν λαό ὅσο κι’ ἄν αὐτή ἡ ἀλήθεια στοιχίζει. Οἱ πολιτικοί ἄνδρες εἶναι ἀπαράδεκτο νά παραπλανοῦν τόν λαό γιά τά ἀτομικά τους συμφέροντα. Πολιτική δέν εἶναι τό ποιός θά πεῖ τό πιό ἔξυπνο σλόγκαν εἰς βάρος τοῦ ἄλλου. Ἡ πολιτική εἶναι ἡ ζωή τῶν πολιτῶν καί αὐτό ἀπαιτεῖ ὑπεύθυνη ἀντιμετώπιση. Οἱ ἄνθρωποι τῆς δημοκρατίας, οἱ ὑπεύθυνοι ταγοί, ὀφείλουν νά παιδαγωγοῦν τόν λαό καί ὄχι νά τόν διαφθείρουν.  Ὅταν οἱ πολιτικές παρατάξεις ἔχουν στόχο μέ κάθε μέσο τήν ἁρπαγή τῆς ἐξουσίας, τότε ἡ δημοκρατία ἔχει καταλυθεῖ. Μιά δημοκρατία δέν ἀρκεῖ νά ἔχει τά ἐξωτερικά γνωρίσματα, δηλαδή τήν ἐναλλαγή τῶν κομμάτων καί τίς ἐλεύθερες ἐκλογές, ἀλλά καί τήν ἀρετή τῆς δημοκρατίας πού εἶναι ἡ ἰσονομία, ὁ σεβασμός τῶν νόμων ἀπό τούς ἄρχοντες καί τόν λαό, ἡ ἀλήθεια. Διαφορετικά εἶναι πολύ εὔκολο νά μετατραπεῖ σέ «δημοκρατική δικτατορία», ὅπου μιά τυχαία πλειοψηφία σέ μιά βουλή διαστρέφει τήν νομοθετική ἐξουσία καί ἐνοχλεῖται ἀπό τήν δικαιοσύνη.

Ἡ Πατρίδα μας πέρασε καί περνᾶ μιά οἰκονομική καταστροφή. Γι’ αὐτή τήν καταστροφή δέν ὑπάρχει κανείς ἀνεύθυνος. Καί ὁ Λαός καί καί οἱ πολιτικοί ἡγέτες, ὅλων ἀνεξαρτήτως τῶν κομμάτων, ἔχουμε τεράστιες εὐθῦνες. Τά κόμματα τῆς βουλῆς καί τῆς ἐξουσίας γιατί δέν ἄσκησαν τόν παιδαγωγικό τους ρόλο καί ὁ λαός γιατί δέν τοῦ ἄρεσαν τά ἀληθινά, ἀλλά καταδεχόταν νά τόν ἐμπαίζουν. Ὅσοι διαχειρίστηκαν τά οἰκονομικά αὐτοῦ τοῦ τόπου δέν ἦταν ἀγράμματοι. Ἤξεραν, ἀλλά προκειμένου νά ἀποκτήσουν ἤ νά διατηρήσουν τήν ἐξουσία, τήν ὁποία ἀντιμετώπισαν σάν λάφυρο καί ὄχι σάν ὑπεύθυνη διακονία, ἄφησαν τήν χώρα νά ὁδηγηθεῖ στά βράχια. Ὅταν τά πολιτικά κόμματα ὑποστηρίζουν ὅλα τά αἰτήματα τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων ἀδιακρίτως, τότε δέν ὑποστηρίζουν οὔτε τόν λαό, οὔτε τήν πατρίδα. Ἡ σημερινή Κυβέρνηση εὑρίσκεται ἀπέναντι στίς δικές της πράξεις. Εὑρίσκεται ἀπέναντι σέ ὀργανωμένες ὁμάδες πολιτῶν πού εἴτε τώρα, εἴτε κάποτε, δέν τούς εἶπε τήν ἀλήθεια καί τούς κορόϊδεψε. Τώρα τούς βρίσκει ἀπέναντί της. Τό ἴδιο συνέβαινε καί παλαιότερα καί αὐτό ὀφεἰλεται στό ὅτι ἀπό τήν δημοκρατία μας λείπει ἡ ἀρετή καί γι’ αὐτό λείπει ἡ τὀλμη τῆς παιδαγωγίας τοῦ λαοῦ μέ θεμέλιο τήν ἀλήθεια.

Ὑπάρχει ἕνα ἀκόμη κριτήριο τῆς ἀρετῆς τῆς δημοκρατίας καί αὐτό εἶναι ἡ εὐπρέπεια τοῦ λόγου. Ἡ γλῶσσα μιλάει πάντα μέ ὅ, τι περισσεύει στήν καρδιά. Ἄν μέ αὐτό τό κριτήριο, πού μᾶς τό προσφέρει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, θελήσουμε νά μετρήσουμε τήν ἀρετή τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐξουσίας, τότε θά ἀπογοητευθοῦμε. Ἄν τό ἐπίπεδο πολλῶν ἀπό τούς πολιτικούς μας ἄνδρες εἶναι αὐτό πού ἐκφράζει ἡ γλῶσσα τους, τότε ἡ δημοκρατία δέν λειτουργεῖ. Μπορεῖ ἀπό τέτοιους στήν ποιότητα ἀνθρώπους, ὅπως τούς ἀποκαλύπτει ἡ γλῶσσα τους νά περιμένει κανείς τίποτα καλό γιά τόν τόπο;

Μία ἀκόμη λυδία λίθος τοῦ πολιτεύματος τῆς δημοκρατίας εἶναι ἡ ἰσονομία καί συνέπειά της, ὁ τρόπος πού ἀντιμετωπίζουμε τούς ἀντιπάλους. Ἡ κομματοκρατία καί ἡ δημοκρατία δέν συμβιβάζονται. Περιμένω νά δῶ μιά Κυβέρνηση πού μόλις ἐκλεγεῖ θά μποροῦσε νά κοιτάξει στά μάτια αὐτούς πού ὑπηρετοῦν σέ διοικητικές θέσεις καί θά τούς πεῖ: «Δέν μέ ἐνδιαφέρει ποῦ ἀνήκετε. Αὐτό πού θέλω ἀπό σᾶς εἶναι νά κάμετε τό καθῆκον σας. Ἄν τό κάνετε δέν ἔχετε νά φοβηθῆτε τίποτα» καί νά τό τηρήσει. Μέχρι σήμερα μιά μόνο περίπτωση ξέρω πού ὅταν ἄλλαξε ἡ Κυβέρνηση καί ὅλοι οἱ κομματικοί ἔπεσαν πάνω στήν Ὑπουργό νά ἀλλάξει τόν προϊστάμενο τοῦ Γραφείου ἐκπαίδευσης, μόνο καί μόνο «γιατί δέν εἶναι δικός μας», ἡ Ὑπουργός, πρός τιμήν της, διαπιστώνοντας ὅτι ὁ συγκεκριμένος ἄνθρωπος ἔκανε πολύ καλά τήν δουλειά του, τόν κράτησε στήν θέση του, παρά τίς πιέσεις τῶν κομματικῶν. Αὐτό εἶναι τό ἀληθινό  ἦθος τῆς Δημοκρατίας. Ἦθος πού δέν διαφθείρει, ἀλλά οἰκοδομεῖ, ἦθος πού διδάσκει τήν ἀξιοκρατία.     Κάποτε τό Ἑλληνικό Κράτος ἔπρεπε νά ἐπανδρώσει μία θέση σέ κρίσιμο τομέα γιά τόν Ἑλληνισμό τῆς Διασπορᾶς. Κάποιος βουλευτής ἔστειλε ἕνα πρόσωπο γιά νά τό δεῖ ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργός. Ὁ Ὑπουργός τόν εἶδε, τόν ἄκουσε, ἐνθουσιάσθηκε, τοῦ ζήτησε νά τόν συνοδεύσει σέ μιά ἐπείγουσα συνάντησή του καί στό τέλος τόν ρώτησε: «ποῦ ἀνήκεις πολιτικά;». Ὁ ἄνθρωπος ἀπάντησε ὅτι δέν ἀνήκει σέ κανένα συγκεκριμένο πολιτικό χῶρο καί ὅτι ὅταν ἔρχονται οἱ ἐκλογές ψηφίζει κατά συνείδηση. Ὁ Ὑπουργός τοῦ ἀπάντησε καί κρατῆστε αὐτή τήν ἀπάντηση: «Εἶσαι ὁ μόνος πού εἶσαι κατάλληλος γι’ αὐτή τήν θέση. Ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἀπ’ ὅσους ξέρω καί ἐνδιαφέρονται ἔχει μόλις τό 20% τῶν δικῶν σου προσόντων. Ἄν ὅμως πάρω ἐσένα θά μέ κατασπαράξουν οἱ κομματικοί». Ἑλλάδα, ποῦ σέ κατάντησαν οἱ πολιτικοί σου ἡγέτες! Καί ὁ ἄνθρωπος αὐτός πληγωμένος ἀπό τήν Ἑλλάδα – καί ὄχι μόνο γι’ αὐτήν τήν περίπτωση ἔφυγε γιά πάντα ἀπό τήν Πατρίδα.

Εἶχα σταματήσει αὐτό τό ἄρθρο γιά νά παρακολουθήσω τίς εἰδήσεις. Δέν θά μποροῦσα νά φανταστῶ ὅτι οἱ εἰδήσεις θά ἐπιβεβαίωναν ἀπολύτως τίς παρατηρήσεις μου. Πόλεμος στήν Βουλή καί μάλιστα ἐνδοκυβερνητικός γιά τό θέμα τῆς ἀναδοχῆς παιδιῶν ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια. Ἐπιθέσεις κυβερνητικῶν βουλευτῶν μέ βαρεῖς χαρακτηρισμούς σέ ὅσους βουλευτές τοῦ ἰδίου κόμματος εἶχαν τήν τόλμη τῆς διαφωνίας καί τῆς ὑπεράσπισης ἀθώων παιδιῶν. Μέ τήν ρετσινιά τοῦ συντηρητικοῦ καί παριστάνοντας ἐκεῖνοι τούς προοδευτικούς – γιά τό πόση βρωμιά κρύβεται πίσω ἀπό τή λέξη «προοδευτικός» θά ἐξηγήσω στό ἄμεσο μέλλον – ἀπαιτοῦσαν ἀπό τούς συναδέλφους τους στό ἴδιο κόμμα ἤ νά ὑποταχθοῦν ἤ νά παραιτηθοῦν. Ὅποιος ἔχει φασιστική νοοτροπία, ὄχι μόνο δέν ἀνέχεται τήν διαφωνία τοῦ ἄλλου, ἀλλά ἐπιχερεῖ τήν ἐξόντωσή του. Τά δικαιώματα τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, γιά τήν ἀκρίβεια οἱ ψῆφοι τους, στήν «δημοκρατία» αὐτῶν τῶν  βουλευτῶν ἔχουν μεγαλύτερη ἀξία ἀπό τήν ἀξία τῶν παιδιῶν, γιατί ἁπλά τά παιδιά δέν ψηφίζουν. Εἶναι ντροπή μιά τέτοια νοοτροπία νά ἐπιχειρεῖται νά στεγασθεῖ κάτω ἀπό τήν λέξη Δημοκρατία. Ἀλλά θά συνεχίσουμε.

Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Επικαιρότητα

Ἕνα κάθε μήνα Ἀπριλίου 2018

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

                                                                                                                 Ἀπρίλιος  2018

να κάθε μήνα

       Ἀγαπητοί μου Ἐνορίτες.

     Ἡ πίστη μας στόν ησο Χριστό εναι μία πίστη – μπιστοσύνη σέ πραγματικά γεγονότα, πού ἀφοροῦν στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Σωτήρα μας, τά ὁποῖα προφητεύθηκαν πρό χιλιάδων χρόνων. Εἶναι, ἐπίσης, πίστη καί σέ γεγονότα, πού προφητεύθηκαν καί πρόκειται νά συμβον. Εἶναι, λοιπόν, μία πίστη πού στηρίζεται σέ προφητεες καί στήν κπλήρωσή τους.

    Οἱ προφητεῖες, περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί περί τῆς Ἐκκλησίας, ὅλες ἐκπληρώθηκαν κατά γράμμα, μέχρι τελευταίας κεραίας. Ἀπομένει μία ἀκόμη προφητεία νά ἐκπληρωθεῖ, ἡ ὁποία ἀναφέρεται στήν δεύτερη παρουσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί στήν παγκόσμια κρίση ἀπό Αὐτόν.

     Μία χαρακτηριστική φράση τῶν προφητῶν, τήν ὁποία χρησιμοποιοῦν ὅταν ἀναφέρονται στά γεγονότα τῆς πρώτης ἐμφανίσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, εἶναι ἡ ἑξῆς: «ν τας σχάταις μέραις…». Ὁ ἀπόστολος Πέτρος, κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, στήν ὁμιλία του πρός τά πλήθη, λέγει τά ἑξῆς: «Τοτο στί τό ερημένον διά το προφήτου ωήλ. Καί σται ν τας σχάταις μέραις, λέγει Θεός, κχεῶ πό το πνεύματός μου πί πᾶσαν σάρκα καί προφητεύσουσιν ο υἱοί μν… καί δώσω τέρατα ν οραν νω καί σημεα πί τς γῆς κάτω, αμα καί πρ καί τμίδα καπνο. λιος μεταστραφήσεται ες σκότος καί σελήνη ες αμα, πρίν λθεν τήν μέραν Κυρίου τήν μεγάλην καί πιφαν. Καί σται πς ς ν πικαλέσηται τό νομα Κυρίου σωθήσεται». (Πράξ. Β΄ 16-21)

    Τίς ἡμέρες τῆς ἐπιγείου ζωῆς τοῦ Μεσσία Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ἰωήλ τίς ὀνομάζει σχατες μέρες τς στορίας τς νθρωπότητας. Ὅτι δηλαδή ἡ ἀνθρωπότητα, ἐκεῖνο τόν καιρό, θά εἰσέλθει στήν τελευταία περίοδο τῆς ζωῆς της. Ἡ ἀνθρωπότητα μέχρι τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ Λόγου βρισκόταν στήν ἀναμονή τοῦ Μεσσία, τοῦ Σωτήρα της. Ἐφόσον ἦλθε ὁ Μεσσίας, ἐπιτεύχθηκε ὁ σκοπός τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ὡς ἐκείνη τή στιγμή φαινόταν ὅτι τά πάντα ἦταν ἀποτυχημένα, ἕνεκα τῆς ἁμαρτίας, ἕνεκα τῆς πτώσεως τῶν Πρωτοπλάστων.

    Μέ τήν λευση το Σωτήρα ησο Χριστο, μέ τόν Σταυρό, τήν Ταφή καί τήν νάστασή του, νικήθηκε μαρτία, καταργήθηκε διάβολος καί καταπατήθηκε θάνατος.

   Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ Χριστός πορεύεται ὡς νικητής καί μαζί του ἀκολουθεῖ «χλος πολύς, ν ριθμσαι ατόν οδείς δύνατο, κ παντός θνους καί φυλν καί λαν καί γλωσσν» (Ἀποκ. Ζ΄ 9), δηλαδή τό ἄπειρο πλῆθος τῶν πιστῶν, πού θά εἰσέλθουν μαζί Του ἀναστημένοι, στήν Αἰώνια Βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

    Τό γεγονός αὐτό, ἡ εἴσοδος τῶν σεσωσμένων στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, θά συμβεῖ ἀμέσως μετά τήν παγκόσμια κρίση ὑπό τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ καιρός, πρίν ἀπό τήν δευτέρα παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐδῶ στή γῆ, πρίν τό τέλος τῆς ἱστορίας τοῦ σύμπαντος, ὀνομάζεται ἀπό τήν Ἁγία Γραφή «σχατα».

   Τά «σχατα» αὐτά προφητεύονται ἀπό πολλούς προφῆτες κατά τήν Παλαιά Διαθήκη, ἀπό τόν ἴδιο τόν Ἰησοῦ Χριστό καί ἀπό τούς ἀποστόλους του. Ἰδιαίτερα ἀσχολεῖται ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, τό ὁποῖο εἶναι ἐξόχως προφητικό. Ἐκεῖ μέσα, καί γενικῶς σ΄ ὁλόκληρη τήν Ἁγία Γραφή, προλέγονται ἐναργέστατα πάμπολλα σημάδια αὐτῶν τν σχάτων ἡμερῶν, πρό τῆς δευτέρας παρουσίας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

    κάθε πιστός Χριστιανός φείλει νά γνωρίζει καί νά μελετ, καί τά πρτα καί τά δεύτερασχατα, γιά νά αξάνει τήν πίστη του στόν Σωτήρα – Μεσσία ησο Χριστό καί στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.

   Ὅμως μετά ἀπό τήν γνώση καί τή μελέτη αὐτῶν τῶν ἐσχάτων, θά πρέπει νά νδιαφέρεται καί νά μεριμνᾶ, πολύ περισσότερο, γιά τά δικά του σχατα. Τά πρῶτα ἔσχατα εἶναι προφητευμένα μέ πολλά σημεῖα, τό ἴδιο καί τά δεύτερα. Τοῦ καθενός, ὅμως, τά ἔσχατα εἶναι τελείως ἄγνωστα, χωρίς καμμία φανερή ἔνδειξη.

     Μπορεῖ νά φύγουμε ἀπ΄ αὐτή τή ζωή σέ ὁποιαδήποτε στιγμή τοῦ χρόνου. Ἀπό τή στιγμή τῆς συλλήψεώς μας στή μήτρα τῆς μητέρας μας, μέχρι καί τήν πιό ἀπομακρυσμένη στιγμή τῶν βαθειῶν γηρατειῶν. Καί μέ τόν πιό ξαφνικό καί ἀπρόσμενο τρόπο.

     Γιατί, ραγε, τά σχατα τά δικά μας νά εναι τόσο γνωστα; Εἶναι πολλοί οἱ λόγοι, τούς ὁποίους μόνο ὁ Θεός γνωρίζει. Θά μπορούσαμε, ὅμως νά δοῦμε κάποιους.

    Ἄν γνωρίζαμε τά ἔσχατά μας, θά μᾶς ἔπιανε μεγάλος φόβος, ἕνας πανικός, μία κατάθλιψη, θά διαλυόμασταν ψυχοσωματικά. Θά σταματούσαμε κάθε δραστηριότητά μας, πολύ πιό πρίν ἀπό τό τέλος μας. Ὅλα στή ζωή μας θά ἔπαιρναν ἕνα θλιμμένο καί μελαγχολικό χρῶμα. Ταυτόχρονα, θά αὐξάνονταν τά πάθη μας σέ ὑπερβολικό βαθμό, πλανώμενοι ἀπό τόν ἐχθρό διάβολο, μέ σκοπό νά ἀπολαύσουμε κάθε ἡδονή καί εὐχαρίστηση, ἐπειδή ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας, κάθε στιγμή θά μειωνόταν, καί ἐμεῖς θά θέλαμε νά τά «προλάβουμε» ὅλα.

      κυριότερος λόγος, πού εναι γνωστο τό τέλος μας, εναι τι γάπη το Θεο νδιαφέρεται γιά τήν αώνια σωτηρία μας. γνοια το τέλους μας, μς νεργοποιεῖ, στε νά εμαστε καθημερινά, κάθε στιγμή τς ζως μας σέ τοιμότητα.

      Ἡ πνευματική ἐγρήγορση, θά μέ βοηθήσει νά εἶμαι περισσότερο προσεκτικός ὥστε νά ἀποφεύγω τίς ἁμαρτίες, τά λάθη καί τίς πλάνες. Θά μέ βοηθήσει νά ἐκμεταλλεύομαι σωστά τήν κάθε στιγμή τῆς ζωῆς μου. Νά γνωρίζω περισσότερο τόν Ἰησοῦ Χριστό, νά τόν ἀγαπῶ καί νά τηρῶ τό θέλημά του. Νά βρίσκομαι σέ διαρκή μετάνοια γιά τά λάθη μου.

     Ἀγαπητοί μου, ζοῦμε ἀνάμεσα στά δύο ἔσχατα τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητας. Τῆς πρώτης παρουσίας τοῦ Χριστοῦ καί τῆς δεύτερης. Ἡ πρώτη Του ἔλευση ἦταν γιά νά μᾶς ἀποκαλυφθεῖ καί νά μᾶς προσφέρει τήν σωτηρία. Ἡ δεύτερη θά εἶναι γιά νά κρίνει κατά πόσο ἐγκολπωθήκαμε τήν σωτηρία μας. Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, ἡ Ἐκκλησία, πάντοτε εὔχεται, «Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν…». Εἶναι ἡ πιό φιλάνθρωπη ὑπενθύμηση.

     Ἀγαπητοί μου, στή ζωή μας νά μή φανοῦμε ἀδιάφοροι καί ράθυμοι καί ἀνόητοι, ὡς πρός τήν σωτηρία πού μᾶς πρόσφερε ὁ φιλάνθρωπος Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός. Αὐτή θά εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀποτυχία τῆς ζωῆς μας!

       Εὔχομαι, στά ἔσχατά μας νά συναντηθοῦμε μέ τόν Ἀγαπημένο μας Ἰησοῦ Χριστό.

Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία

γιά ἐν Χριστῷ ἔσχατα

ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Επικαιρότητα

Την εικόνα της Παναγίας Ι. Μ. Μικροκάστρου υποδέχεται η ενορία του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας.

ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Εικόνα | Posted on by

Πάσχα στην ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

«Τη Aγία καὶ Mεγάλη Κυριακὴ τοῦ Πάσχα,

αὐτὴν τὴν ζωηφόρον Ἀνάστασιν ἑορτάζομεν

τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ».

Με πανηγυρική μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σιάτιστας. Προ της ενάρξεως της ακολουθίας της Αναστάσιμης Πανυχίδος, πραγματοποιήθηκε η Επίσημος Υποδοχή του Αγίου Φωτός στο προαύλιο του Ιερού Ναού, το οποίο μετέφεραν οι κ. Δημήτριος Δημητριάδης και κ. Χρήστος Καρανάσιος. 

Αφού εψάλη ο κανόνας «Κύματι θαλάσσης» στη συνέχεια διαβάστηκε από τον πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Βασιλείου η εμπνευσμένη Εγκύκλιος του Πάσχα, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ Παύλου.

Πλήθος πιστών κάθε ηλικίας, μικροί και μεγάλοι, προσήλθαν για να παρακολουθήσουν την ακολουθία της Αναστάσεως και με τις λαμπάδες στα χέρια να λάβουν από τις λαμπάδες των Ιερέων μας, το αναστάσιμο ανέσπερο Φως, το οποίο πηγάζει εκ του Ζωοδόχου Παναγίου Τάφου του Κυρίου μας, στα Ιεροσόλυμα. Στη συνέχεια ο π. Βασίλειος και ο π. Νέστορας μαζί με την Εκκλησιαστική Επιτροπή έδωσαν τιμητικά το Λάβαρο της Αναστάσεως στον κ. Παναγιώτη Αθ. Γράβα πρώην εκκλησιαστικό επίτροπο, από το 1967 μέχρι και σήμερα. Αυτά τα 51 χρόνια, η προσφορά του είναι ανιδιοτελής, υποδειγματική και αξιέπαινη.

Όπως κάθε χρόνο, η ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου της Αναστάσεως και η χαρμόσυνη υμνωδία του «Χριστός ανέστη εκ νεκρών» έλαβαν χώρα στον στολισμένο προαύλιο χώρο του Ναού.

Πλήθος πιστών εισήλθαν στον Ιερό Ναό και παρέμειναν μέχρι το τέλος της θείας Λειτουργίας, έψαλλαν, κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων, βροντοφώναξαν το «Χριστός ανέστη» και μετά το τέλος Πανηγυρικής Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας οι Ιερείς της Ενορίας μοίρασαν ως ευλογία στον κόσμο μαζί με το αντίδερο και από ένα κόκκινο αυγό.

 

Posted in Επικαιρότητα

Μεγάλη Εβδομάδα στην ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας (Β΄)

Μεγάλη Παρασκευή:

Μεγάλη Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018, ημέρα πένθους για ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο, καθώς η ανθρώπινη φύση του Χριστού πεθαίνει.

Ο Δημιουργός του κόσμου, ως άνθρωπος, κρεμασμένος πάνω στον Σταυρό, περιμένει να εκπληρωθεί και η πιο μικρή προφητεία, που έχει ειπωθεί, εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια πριν .

Οι Μεγάλες Ώρες, που ψάλλονται στις εκκλησιές το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, μέσα από τροπάρια, ψαλμούς, Αποστολικά και Ευαγγελικά αναγνώσματα, μας παρουσιάζουν όλα τα ιστορικά γεγονότα.

Αυτή τη μέρα, της κορύφωσης του Θείου Δράματος, την τιμάμε με νηστεία απόλυτη, με αργία, με προσκύνηση των επιταφίων, με πένθιμες καμπάνες.

Το βράδυ της ίδιας μέρας, κατά την διάρκεια της ιερής ακολουθίας, ψάλλονται σε τρεις στάσεις τα εγκώμια στον νεκρό Ιησού Χριστό. Είναι μικρά τροπάρια πολλών άγνωστων ποιητών, τα οποία είναι κατανυκτικά και ιδιαίτερα αγαπητά στους πιστούς.

Η περιφορά του Επιταφίου, με το αχνό φώς των λαμπάδων, τις υμνωδίες προς τον ταφέντα Σωτήρα και την συνάντηση των δύο επιταφίων της πόλης μας στον χώρο του  Δημαρχείου, τελειώνει με την επάνοδο του Επιταφίου στην Εκκλησία. Εκεί διαβάζεται η προφητεία του προφήτου Ιεζεκιήλ, όπου αναφέρει το όραμα εκείνο με τα ξηρά οστά όλου του Ισραήλ, που έλαβαν σάρκα και νεύρα και ζωή. Ένα όραμα – θαύμα, προτύπωση της αναστάσεως όλων των νεκρών, την οποία θα επιτελέσει ο Χριστός κατά την μεγάλη Ημέρα της δευτέρας παρουσίας του στη γη.

Μέγα Σάββατο πρωΐ :

«Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γην…»

Με την δέουσα λαμπρότητα τελέσθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, 7 Απριλίου 2018, η Ακολουθία του Εσπερινού και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όντας ο επιτάφιος επί της Αγίας Τραπέζης, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό τυπικό, από τους Ιερείς της ενορίας π. Βασίλειο και π. Νέστορα. Μέσα σε κλίμα θρησκευτικού ενθουσιασμού, εψάλη το «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην, ότι Συ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις έθνεσι». Ο στίχος αυτός αναφέρεται στο γεγονός της καταβάσεως του Ιησού Χριστού στον Άδη, όπου πήγε και ελευθέρωσε τις ψυχές των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης από την καταδυναστεία και το κράτος του θανάτου και του διαβόλου.

Οι Ιερείς του Ναού διασκόρπισαν κλάδους βαΐων και φύλλα δάφνης σε ολόκληρο το Ναό, ως σύμβολα της νίκης του Αναστάντος Ιησού Χριστού, οι καμπάνες του Ιερού Ναού ηχούσαν χαρμόσυνα και πανηγυρικά, σημαίνοντας το μήνυμα της Πρώτης Αναστάσεως, ενώ μικροί και μεγάλοι χτυπούσαν τα στασίδια, κάνοντας θόρυβο και κινούσαν κυκλικά τους πολυελαίους.

Posted in Επικαιρότητα

Μεγάλη Εβδομάδα στην ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας (Α΄)

Κυριακή Βαΐων εσπέρας:

 Η Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, που τελείται η Ακολουθία του Νυμφίου και είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη του Ιησού Χριστού. Έτσι, σε ιδιαίτερο κλίμα κατάνυξης τελέσθηκε την 1η Απριλίου 2018 η ακολουθία του όρθρου της Μεγάλης Δευτέρας από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ.κ Παύλο, τους Ιερείς της ενορίας π. Βασίλειο και π. Νέστορα και τον Διάκονο Δημήτριο.

Όταν οι Ιεροψάλτες έψαλλαν «Ιδού ο Νυμφίος…», ο Σεβασμιώτατος με ευλάβεια μετέφερε λιτανευτικά την Εικόνα του «Νυμφίου» Χριστού και την απέθεσε στο προευτρεπισμένο προσκυνητάρι. Οι πιστοί που συμμετείχαν, είχαν την ευλογημένη ευκαιρία να βιώσουν, υπό το ιλαρό φως των καντηλιών, το κάλεσμα του αιωνίου «Νυμφίου» της ψυχής και να προσευχηθούν. Τελειώνοντας ο Σεβασμιώτατος ομίλησε σχετικά και είπε:

«Των παθών του Κυρίου τα απαρχάς, η παρούσα ημέρα λαμπροφορεί». Μπήκαμε, αγαπητοί αδελφοί, στον βηματισμό της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Απόψε, Κυριακή των Βαΐων εσπέρας, ψάλλουμε τον Όρθρο της Αγίας και Μεγάλης Δευτέρας, και η Εκκλησία μας θέλοντας να μας δώσει την δυνατότητα να απολαύσουμε αυτές της υπέροχες ακολουθίες, κάνει μια παραχώρηση. Μεταθέτει τον όρθρο από αύριο το πρωί, απόψε το βράδυ, για να έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε και να ζήσουμε όλα όσα η αγάπη του Θεού έχει να προσφέρει σε μάς. Αυτό που παρατηρούμε στο ξεκίνημα είναι ότι, πλέον ο Χριστός βιάζεται. Ήδη μπήκε στα Ιεροσόλυμα σήμερα το πρωί. Μπήκε με δόξες και τιμές, με τον κόσμο να ψάλλει ωσαννά, αλλά εκείνος να φαίνεται ξένος σ΄ αυτό τον ξέφρενο πανηγυρισμό του κόσμου. Ήδη εκείνος ξέρει. Ξέρει ότι η θεραπεία του ανθρώπου δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά παρά με το πάθος ενός Θεού. Έτσι, λοιπόν, η μέρα η σημερινή αρχίζει, σαν φώτα που φωτίζουν και σώζουν, να μας παρουσιάζει τα πάθη του Χριστού. Να τον βλέπουμε να βιάζεται «του παθείν αγαθότητι».

Αιτία είναι η αγάπη του για τον άνθρωπο. Αυτή η παραφορά ερωτικής αγαθότητος, που κάνει τον Θεό να βγαίνει έξω από τον εαυτό του, να γίνεται αυτό που δεν ήταν, δηλαδή άνθρωπος. Και να βλέπει αυτόν τον Θεό και άνθρωπο, να βαδίζει προς την εκούσια θυσία, για να μας αποδείξει μια μεγάλη αλήθεια, που την ξεχνάμε στην ζωή μας. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς θυσία. Όποιος αγαπά θυσιάζεται, και αυτή είναι η ανικανότητα τον ανθρώπων της εποχής μας, που είναι αδύνατοι να αγαπήσουν και ανίκανοι, γιατί είναι ανίκανοι να θυσιάσουν και να θυσιαστούν για το παραμικρό. Ο Χριστός, όμως, μας αγαπά αληθινά, και γι’ αυτό δεν θυσιάζει κάτι δικό του αλλά τον ίδιο τον εαυτό του.

Στο επόμενο τροπάριο θα ακούσουμε να λέει: «τα πάντα προσίεται», όλα τα κάνει, όλα τα πλησιάζει με ένα στόχο μοναδικό, για να σώσει τον άνθρωπο.

Ποιος είναι αυτός, όμως, ο Θεός που κινείται; Δεν είναι ένας Θεός φοβερός, που μας απειλεί, είναι ένας πατέρας που μας αγαπάει: «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται». Έτσι έρχεται να μπει στην ζωή μας, ως νυμφίος, ως εραστής της ανθρώπινης ψυχής και αυτό μας αποκαλύπτει η Εκκλησία. Αυτό είναι το πρόσωπο του αληθινού Θεού.

«Τον Νυμφώνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμιμένον…». Αυτή είναι η σχέση που ο Θεός θέλει ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Μια σχέση αγαπητική, μια σχέση θυσιαστική. Ο Θεός θυσιάζεται για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, για να καταλάβει τον Θεό, για να ζήσει την παρουσία του Θεού, πρέπει και αυτός κάτι να θυσιάσει από τον εαυτό του. Όταν ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό αλλά χωρίς να θέλει να νηστέψει, χωρίς να θέλει να ταπεινωθεί, χωρίς να θέλει να εγκρατευθεί, χωρίς να θέλει να τηρήσει το θέλημα του Θεού στη ζωή του, τότε εκείνος είναι, που δεν μπορεί να πλησιάσει και να γνωρίσει τον Θεό. Έτσι, λοιπόν, ο αληθινός Θεός είναι ο Νυμφίος και ο εραστής των ανθρωπίνων ψυχών μας, ο οποίος έρχεται όχι σαν μια ακαθόριστη υπέρτατη δύναμη. Ο Ιησούς Χριστός έχει ταυτότητα, δεν είναι κάτι άγνωστο, δεν είναι κάτι ακατάληπτο. Είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που για μας τους ανθρώπους και για την δική μας σωτηρία, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και δια της Υπεραγίας Θεοτόκου περνάει στη δική μας τη ζωή».

 

Μεγάλη Τετάρτη:

Με ευλάβεια τελέστηκε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018, το απόγευμα, το ιερό μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας. Το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου τέλεσαν οι Ιερείς π. Βασίλειος και π. Νέστορας με την παρουσία πολλού πλήθους πιστών. Μετά το πέρας του Μυστηρίου, οι Ιερείς έχρισαν τους πιστούς με το άγιον  Έλαιο. Ακολούθως, ο εψάλη ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης που περιέχει τα γεγονότα του νιπτήρος, του Μυστικού Δείπνου, της Αρχιερατικής προσευχής και της προδοσίας του Ιούδα.

 

Μεγάλη Πέμπτη:

Μεγάλη Πέμπτη, η θλιβερότερη ημέρα στην ιστορία της ανθρωπότητος, καθώς ο υπερόπτης άνθρωπος, κατά την τελευταία μέρα της ζωής του Θεανθρώπου, δείχνει όλη την κακία του. Τα τροπάρια της ημέρας περιγράφουν με τραγικότατο τρόπο τους εμπαιγμούς, τα χτυπήματα, τις ύβρεις, τους χλευασμούς και τέλος τη σταύρωσή Του.

Στην Ενορία του Αγίου Νικολάου τα δώδεκα Ευαγγέλια διάβασαν οι Ιερείς της Ενορίας π. Βασίλειος και π. Νέστορας. Τα τροπάρια και όλη την ακολουθία έψαλλαν οι Ιεροψάλτες του Ναού Κωνσταντίνος Χαλαμούτης και Δημήτριος Γράβας, βοηθούμενοι από άλλους μαθητευόμενους ψάλτες.

Αυτή την πένθιμη μέρα πλαισιώνουν όμορφες συνήθειες – έθιμα: Το κόκκινο πανί στα παράθυρα των σπιτιών μας, τα κόκκινα αυγά, τα μοσχομύριστα τσουρέκια, η προσέλευσή μας στην Εκκλησία, για να προλάβουμε τη Σταύρωση που βγαίνει, τα εγκώμια που ψάλλουν γυναίκες μπροστά στον Εσταυρωμένο, τα πένθιμα τραγούδια και ποιήματα της ημέρας, και το αποκορύφωμα, το ξενύχτι στον αγαπημένο Εσταυρωμένο καθώς και ο στολισμός του Επιταφίου στις μικρές ώρες.

Posted in Επικαιρότητα