Θάνατοι

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Εκοιμήθησαν το 2023

 • Μπάτζιος Γ. Δημήτριος                                     29-03-2023 Ετών 76
 • Ντίνα Ζ. Όλγα                                                   23-03-2023 Ετών 97
 • Πατρώνα Δ. Άννα                                              14-03-2023 Ετών 95
 • Τιούκαλιας Δ. Ευθύμιος                                    25-02-2023 Ετών 85
 • Μαχαίρα Γεωργία                                              21-01-2023 Ετών 67
 • Πεσνικά Αλεξάνδρα                                          19-01-2023 Ετών 91
 • Γράβας Αθ. Παναγιώτης                                   19-01-2023 Ετών 92
 • Σαργκάνας Κωνσταντίνος                                 06-01-2023 Ετών 74

Εκοιμήθησαν το 2022

 • Μπούρτζου Βασιλική                                        06-12-2022 Ετών 88
 • Τσακνάκη Θεοδώρα                                          04-12-2022 Ετών 89
 • Τζιλίνη Αναστασία                                            05-11-2022 Ετών 86
 • Μυλωνάς Βασίλειος                                         30-10-2022 Ετών 59
 • Γκουντούλια Αγλαΐα                                         22-09-2022 Ετών 85
 • Λάτσιου Ευαγγελία                                           17-09-2022 Ετών 93
 • Καρανάσιου Γ. Βασιλική                                  14-09-2022 Ετών 78
 • Παπαστεργίου Βασιλική                                   09-09-2022 Ετών 76
 • Κουτσώνας Κωνσταντίνος                               08-09-2022 Ετών 62
 • Τζώνου Αλεξάνδρα                                           23-08-2022 Ετών 86
 • Φωλίνας Νικόλαος                                            17-08-2022 Ετών 62
 • Σκούνου Βαρβάρα                                            08-08-2022 Ετών 74
 • Βερβέρας Αν. Νικόλαος                                    31-07-2022 Ετών 74
 • Τριανταφύλλου Δ. Τριαντάφυλλος                  13-07-2022 Ετών 71
 • Τζιλίνης Ζ. Νικόλαος                                       11-07-2022 Ετών 76
 • Δούβλος Στέργιος                                            06-07-2022 Ετών 90
 • Χασιώτης Παναγιώτης                                    20-06-2022 Ετών 76
 • Τιούκαλια Μαλαματή                                      16-06-2022 Ετών 83
 • Τιούκαλιας Ευθύμιος                                       14-06-2022 Ετών 88
 • Μπούρτζου Μάρθα                                          10-06-2022 Ετών 94
 • Τσαούσης Λ. Αθανάσιος                                   30-5-2022 Ετών 53
 • Σφενδώνη Ναούμα                                           25-05-2022 Ετών 95
 • Καλαμπούκας Ανδ. Βασίλειος                          21-05-2022 Ετών 82
 • Κεραμάρης Γ. Κωνσταντίνος                            17-05-2022 Ετών 82
 • Σκούνου Πανάγιω                                             25-04-2022 Ετών 86
 • Ώττα Λαγού Αλεξάνδρα                                    23-04-2022 Ετών 64
 • Καμπούρη Άννα                                                 16-04-2022 Ετών 95
 • Κεραμάρη Φιλοθέα                                            09-04-2022 Ετών 87
 • Καλλιαρδού Άννα                                               05-04-2022 Ετών 87
 • Παλαιοκαστρίτη Μαρία                                     02-04-2022 Ετών 69
 • Τσίπος Δημήτριος                                               02-04-2022 Ετών 80
 • Τσιαούση Κυριακή                                              19-03-2022 Ετών 83
 • Τσιαούσης Γ. Μιχαήλ                                          17-03-2022 Ετών 91
 • Καλαμπούκας Δ. Λάζαρος                                  22-02-2022 Ετών 69
 • Τσιγάνης Θ. Ευθύμιος                                         05-02-2022 Ετών 84
 • Τσιανάκας Β. Στέργιος                                        24-01-2022 Ετών 88
 • Δέρος Αναστάσιος                                               20-01-2022 Ετών 65
 • Καρακουλάκης Ι. Παναγιώτης                            13-01-2022 Ετών 43
 • Μπούρτσος Μ. Γεώργιος                                    03-01-2022 Ετών 91

Εκοιμήθησαν το 2021

 • Γκουτζιαμάνης Ι. Γεώργιος                                 08-12-2021 Ετών 80
 • Καλαμπούκα Άννα                                             08-12-2021 Ετών 89
 • Καμπούρης Ιωάννης                                          07-12-2021 Ετών 88
 • Ντίνα Σουλτάνα                                                04-12-2021 Ετών 93
 • Μπούρτζου Ζ. Άννα                                          04-12-2021 Ετών 80
 • Γκάτσα Άννα                                                     25-11-2021 Ετών 90
 • Ώττα Δ. Αικατερίνη                                          23-11-2021 Ετών 75
 • Παληοκαστρίτης Χρυσούλα                             06-11-2021 Ετών 40
 • Γιαννακός Δημήτριος                                       26-10-2021 Ετών 73
 • Μαγιάγκας Δ. Αθανάσιος                                09-10-2021 Ετών 44
 • Βασιλειάδης Βασίλειος                                    21-09-2021 Ετών 78
 • Τσιαούση Αλεξάνδρα                                      20-08-2021 Ετών 80
 • Βαλσάμη Σουλτάνα                                         15-08-2021 Ετών 79
 • Πραμπρόμης Γεώργιος                                   15-08-2021 Ετών 88
 • Τσαούσης Π. Μιχαήλ                                       07-08-2021 Ετών 91
 • Κεραμάρης Δ. Νικόλαος                                  04-08-2021 Ετών 76
 • Ντέρος Νικόλαος                                             22-06-2021 Ετών 90
 • Καλαμπάκα Αθανασία                                     02-05-2021 Ετών 84
 • Τσιγάνη Δέσποινα                                            23-04-2021 Ετών 78
 • Βαρβέρη Στέλλα                                               17-04-2021 Ετών 93
 • Κεραμάρη Αικατερίνη                                      15-04-2021 Ετών 67
 • Ταραμανόπουλος Μιχαήλ                               11-04-2021 Ετών 83
 • Πάϊκος Λάζαρος                                               13-03-2021 Ετών 79
 • Ώττας – Λαγός Κωνσταντίνος                         07-03-2021 Ετών 69
 • Καρακώστας Ναούμ                                        18-02-2021 Ετών 89
 • Δεληγιάννης Αθανάσιος                                  22-01-2021 Ετών 65
 • Ιερέας Βασίλειος Λ. Βασιλείου                          17-01-2021 Ετών 70
 • Γράβας Αργύριος                                             17-01-2021 Ετών 94
 • Πατρώνας Ζήσης                                              17-01-2021 Ετών 74
 • Βερβέρα Άννα                                                   05-01-2021 Ετών 82

Εκοιμήθησαν το 2020

 • Γράβας Χρήστος                                               23-12-2020 Ετών 71
 • Βραγγάλας Ευάγγελος                                      12-12-2020 Ετών 73
 • Πορπόρης Δ. Αθανάσιος                                   06-11-2020 Ετών 54
 • Μπούρτσος Αθ. Απόστολος                              06-10-2020 Ετών 83
 • Τσαούσης Γ. Δημήτριος                                     01-10-2020 Ετών 67
 • Τσιάτσια Αθηνά                                                  27-09-2020 Ετών 88
 • Βραγγάλας Μάρκος                                           20-09-2020 Ετών 76
 • Γκόλια Παρασκευή                                            17-09-2020 Ετών 84
 • Δημόλα Μαρία                                                    06-09-2020 Ετών 78
 • Κακούλη Μαλαματή                                          31-08-2020 Ετών 88
 • Αγκά Αθ. Μαλαματή                                          27-08-2020 Ετών 53
 • Δούβλος Νέστορας                                             01-07-2020 Ετών 70
 • Μπζιώτης Ι. Νικόλαος                                       27-06-2020 Ετών 90
 • Κουζιώνης Στέφανος                                         07-06-2020 Ετών 86
 • Καραλάγιου Αλεξάνδρα                                    15-05-2020 Ετών 88
 • Καραλάγιας Δημήτριος                                     10-05-2020 Ετών 91
 • Πολύζου Μαλαματή                                           07-05-2020 Ετών 83
 • Γκιάτα Αλεξάνδρα                                              21-03-2020 Ετών 80
 • Γράβας Ευστράτιος                                            20-03-2020 Ετών 87
 • Γκιάτας Ιωάννης                                                 15-03-2020 Ετών 53
 • Μπατσής Ν. Βασίλειος                                       26-02-2020 Ετών 54
 • Τζώνος Θ. Ιωάννης                                             18-02-2020 Ετών 68
 • Γκουτζαμάνη Βασιλική                                      19-01-2020 Ετών 84

Εκοιμήθησαν το 2019

 • Νάκος Ζήσης                                                        22-12-2019 Ετών 70
 • Τσιούτσιου Αικατερίνη                                      21-12-2019 Ετών 85
 • Καλαμπούκας Παναγιώτης                               16-12-2019 Ετών 69
 • Τεντουκάλη Ναούμα                                          12-12-2019 Ετών 86
 • Τύρνας Ε. Νικόλαος                                           11-12-2019 Ετών 72
 • Δαϊνάς Κ. Αλέξανδρος                                       12-11-2019 Ετών 85
 • Δούβλος Β. Ζήσης                                               29-10-2019 Ετών 76
 • Παπαδάκη Πολύμνια                                         24-10-2019 Ετών 95
 • Τσανάκας Χ. Βασίλειος                                      22-10-2019 Ετών 64
 • Πορπόρη Ν. Αικατερίνη                                    17-10-2019 Ετών 85
 • Ταραμανόπουλος Μ. Στέλιος                            08-10-2019 Ετών 47
 • Σμαροπούλου Κωνσταντινιά                            18-09-2019 Ετών 70
 • Δάρδα Αθ. Ναούμα                                             31-08-2019 Ετών 64
 • Κώστινα Καλλιάνθη                                           23-08-2019 Ετών 88
 • Ώττας Δημήτριος                                                22-08-2019 Ετών 85
 • Κοσμίδης Κωνσταντίνος                                   21-08-2019 Ετών 66
 • Ρετζέπη Ζωή                                                        01-08-2019 Ετών 73
 • Ταραμανοπούλου Ελισάβετ                              21-07-2019 Ετών 83
 • Γκουτζιαμάνης Χρήστος                                   17-07-2019 Ετών 84
 • Μπατσής Δ. Αθανάσιος                                     15-07-2019 Ετών 61
 • Κακούλη Παρθένα                                             12-06-2019 Ετών 87
 • Τσιαούσης Νικόλαος                                         16-05-2019 Ετών 50
 • Κεραμάρης Ζήσης                                              28-04-2019 Ετών 73
 • Τζιλίνης Παναγιώτης                                        27-04-2019 Ετών 82
 • Λάτσιος Ιωάννης                                                11-04-2019 Ετών 64
 • Στεργίου Μάρκος                                               27-03-2019 Ετών 83
 • Ντίνας Δημήτριος                                               24-03-2019 Ετών 94
 • Κουτσέγκου Μαρία                                            10-03-2019 Ετών 90
 • Μάνιου Περιστέρα                                             26-02-2019 Ετών 90
 • Δαϊνά Αικατερίνη                                               17-02-2019 Ετών 86
 • Ώττας Στέφανος                                                  12-02-2019 Ετών 72
 • Τσιανάκα Θεοδώρα                                            27-01-2019 Ετών 90
 • Στάθης Νικόλαος                                                02-01-2019 Ετών 94
 • Νάκος Ν. Μιχαήλ                                               31-12-2018 Ετών 36

Εκοιμήθησαν το 2018

 • Κάβουρας Νικόλαος                                          12-11-2018 Ετών 87
 • Γράβας Γεώργιος                                               17-10-2018 Ετών 99
 • Ρετζέπη Δέσποινα                                              02-10-2018 Ετών 71
 • Δούβλου Αναστασία                                          28-09-2018 Ετών 71
 • Ρετζέπης Ιωάννης                                              17-08-2018 Ετών 96
 • Νίκου Παναγιώτης                                             14-08-2018 Ετών 79
 • Τσίτσα Αλεξάνδρα                                              02-08-2018 Ετών 80
 • Μανώλη Βασιλική                                              22-07-2018 Ετών 86
 • Τσέκαρη Ζωή                                                       29-06-2018 Ετών 79
 • Μέντζας Ν. Λάζαρος                                           20-06-2018 Ετών 59
 • Μπούρτσος Μιλτιάδης                                       08-06-2018 Ετών 79
 • Δάρδα Ι. Άννα                                                       29-05-2018 Ετών 83
 • Γράβας Δ. Παναγιώτης                                       12-05-2018 Ετών 50
 • Σελέτη Μαρία                                                       21-04-2018 Ετών 87
 • Μάνιου Χρυσούλα                                               15-04-2018 Ετών 83
 • Μάνιος Π. Δημήτριος                                          10-04-2018 Ετών 85
 • Παληού Νίκη                                                        20-03-2018 Ετών 65
 • Κυρατζή Αγγελική                                              18-03-2018 Ετών 60
 • Σερέφας Νικόλαος                                              13-03-2018 Ετών 42
 • Κυρατζής Μιχαήλ                                                07-03-2018 Ετών 60
 • Τζώνου Σουλτάνα                                                21-02-2018 Ετών 95
 • Λιάκου Άννα                                                         31-01-2018 Ετών 92
 • Ρετζέπης Δημήτριος                                            28-01-2018 Ετών 73

Εκοιμήθησαν το 2017

 • Μάνιος Γεώργιος                                                   19 -12 – 2017 Ετών 71
 • Κοσμίδου Βικτωρία                                               24 -11 – 2017 Ετών 86
 • Λάγγας Δ. Θωμάς                                                   05 -11 – 2017 Ετών 89
 • Γράβας Β. Δημήτριος                                            19 -10 – 2017 Ετών 89
 • Κακούλης Γ. Παναγιώτης                                     21 -09 – 2017 Ετών 91
 • Λαλόπουλος Βασίλειος                                          18 -09 – 2017 Ετών 74
 • Γκαγκασούλη Ναούμα                                          16 -09 – 2017 Ετών 85
 • Ράμμος Χρήστος                                                     06 -09 – 2017 Ετών 58
 • Ρετζέπης Χρήστος                                                   19 -07 – 2017 Ετών 76
 • Τσακνάκης Αργύριος                                             12 -07 – 2017 Ετών 86
 • Τζώνος Λ. Θωμάς                                                    10 -07 – 2017 Ετών 84
 • Μπζιώτη Αλεξάνδρα                                              25 -06 – 2017 Ετών 90
 • Χατζηζήση Μαλαματή                                          06 -06 – 2017 Ετών 88
 • Ζιάγκα Δέσποινα                                                   24 -04 – 2017  Ετών 75
 • Ταφαρλής Δημήτριος                                           20 -04 – 2017  Ετών 91
 • Τσίπος Κωνσταντίνος                                           04 -04 – 2017  Ετών 88
 • Μπούρτσου Βιργινία                                            01 -04 – 2017   Ετών 88
 • Καραμπατζιάς Ιωάννης                                       24 -03 – 2017  Ετών 92
 • Μπάτζιου Σοφία                                                     18 -02 – 2017  Ετών 27
 • Βερβέρας Δημήτριος                                             02 -02 – 2017  Ετών 84
 • Γκουρομίσιος Αναστάσιος                                     19 -01 – 2017  Ετών 91
 • Ζδούπα Ελένη                                                          13 -01 – 2017  Ετών 76
 • Μπούρτζος Αθανάσιος                                           07 -01 – 2017 Ετών 90
 • Καλαμπούκα Φωτεινή                                            02 -01 – 2017 Ετών 88
 • Μπούρτζου Ελένη                                                    01 -01 – 2017 Ετών 91

Εκοιμήθησαν το 2016

 • Γκουρουμίσιου Μαλαματή                                      18-12-2016 Ετών 88
 • Τσιότσιος Ιωάννης                                                  10-12-2016 Ετών 55
 • Παπαθανασίου Αναστασία                                     10-12-2016 Ετών 96
 • Σκούνος Αναστάσιος                                                15-11-2016 Ετών 71
 • Δάρδα Αθανασία πρεσβυτέρα                                04-11-2016 Ετών 92
 • Καρακουλάκη Μαλαματή                                        04-11-2016 Ετών 86
 • Ντέρος Αναστάσιος                                                  03-11-2016 Ετών 75
 • Κουτσουλιόλιου Χάϊδω                                             01-11-2016 Ετών 77
 • Βέρρου Αναστασία                                                   30-10-2016 Ετών 80
 • Δάρδα Νίνα                                                               21-10-2016 Ετών 91
 • Μπατσής Κωνσταντίνος                                         20-10-2016 Ετών 92
 • Βαλαβάνη Μαλαματή                                             19-09-2016 Ετών 87
 • Μπούρτσου Ναούμα                                               26-08-2016 Ετών 85
 • Κουτσολιόλιος Γεώργιος                                        28-07-2016 Ετών 22
 • Σερέφας Αθανάσιος                                                23-07-2016 Ετών 68
 • Νούσιου Ζωή του Αναστασίου                              26-06-2016 Ετών 75
 • Καρανάσιος Αθανάσιος του Χριστοδούλου        14-05-2016  Ετών 72
 • Γράβα ή Τσέκαρη Μαλαματή του Γεωργίου      09-05-2016  Ετών 73
 • Μέμμου Ναούμα του Δημητρίου                         14-04-2016  Ετών 91
 • Δίζγκα Άννα του Λαζάρου                                     19-03-2016   Ετών 90
 • Καρακουλάκη Αγνή του Αργυρίου                       18-01-2016   Ετών 96
 • Μπουσταντζή Θεοδώρα του Νικολάου               07-01-2016   Ετών 88
 • Τέλλιου Νίκη του Ιωάννου                                    06-01-2016   Ετών 74
 • Σβώλη Περιστέρα του Στεφάνου                          03-01-2016   Ετών 85

Εκοιμήθησαν το 2015

 • Τσιάτσιας Ευθύμιος του Ιωάννη                   30-12-2015   Ετών 82
 • Γκουτζιαμάνη Άννα του Γεωργίου               16-12-2015    Ετών 97
 • Σελέτη Χρυσούλα του Βασιλείου                  10-12-2015    Ετών 83
 • Γκόλιας Νικόλαος του Ζήση                           05-12-2015   Ετών 84
 • Πορπόρης Χριστόδουλος του Ιωάννη          30-11-2015   Ετών 85
 • Μπούρτσος Κωνσταντίνος του Μάρκου      29-11-2015   Ετών 62
 • Μπάτζιου Αναστασία του Νικολάου             28-11-2015   Ετών 95
 • Δέρος Γεώργιος του Ιωάννη                           16-11-2015    Ετών 63
 • Σελέτη Χρυσούλα του Βασιλείου                   09-11-2015   Ετών 33
 • Σφενδώνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 06-11-2015    Ετών 67
 • Ζδούπας Αργύριος του Ναούμ                       11-10-2015    Ετών 77
 • Μέντζα Βασιλική του Δημητρίου                  11-10-2015    Ετών 78
 • Καρανάσιου Στυλιανή του Γεωργίου           11-10-2015    Ετών 67
 • Σκορδάρης Αναστάσιος Του Λαζάρου         28-09-2015  Ετών 38
 • Τζιλίνης Αργύριος του Ζήση                           02-09-2015   Ετών 81
 • Κουτσώνα Φωτεινή του Βασιλείου               30-08-2015  Ετών 91
 • Γράβα Θεολογία του Δημητρίου                   28-08-2015   Ετών 95
 • Νούλας Βασίλειος του Νέστωρα                   10-08-2015   Ετών 39
 • Μπατσής Γεώργιος του Βασιλείου                04-08-2015   Ετών 84
 • Χαστά Βασιλική του Ναούμ                           01-08-2015   Ετών 92
 • Τσακνάκη Δέσποινα του Δημητρίου            28-07-2015   Ετών 86
 • Πορπόρης Βασίλειος του Εμμανουήλ          20-07-2015   Ετών 87
 • Δάρδα Βασιλική του Ιωάννη                         04-07-2015   Ετών 84
 • Μπούρτσος Αναστάσιος του Γεωργίου       18-06-2015   Ετών 65
 • Δάρδας Αθανάσιος του Δημητρίου              22-05-2015   Ετών 92
 • Μέντζα Θεοδώρα του Νικολάου                   29-04-2015   Ετών 51
 • Χατζηζήση Περιστέρα του Κωνσταντίνου 22-04-2015   Ετών 85
 • Βερβέρας Δημήτριος του Αναστασίου        15-04-2015   Ετών 78
 • Μπατσή Μαρία του Μιχαήλ                          31-03-2015   Ετών 78
 • Σαλαγκιώτης Δημήτριος του Ιωάννη           30-03-2015   Ετών 76
 • Ρέπα Θεολογία του Θεοδώρου                     19-02-2015   Ετών 98
 • Δημόλα Αγνή του Λαζάρου                           29-01-2015   Ετών 87
 • Γκουντούλια Αλεξάνδρα του Γεωργίου      28-01-2015   Ετών 86
 • Γρίντζια – Γκόγκου Μαρία του Θεοδώρου22-01-2015   Ετών 83
 • Μάνιος Ιωάννης του Νικολάου                    21-01-2015   Ετών 81