Θάνατοι

ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ

Εκοιμήθησαν το 2017

 • Μάνιος Γεώργιος                                                   19 -12 – 2017 Ετών 71
 • Κοσμίδου Βικτωρία                                               24 -11 – 2017 Ετών 86
 • Λάγγας Δ. Θωμάς                                                   05 -11 – 2017 Ετών 89
 • Γράβας Β. Δημήτριος                                            19 -10 – 2017 Ετών 89
 • Κακούλης Γ. Παναγιώτης                                     21 -09 – 2017 Ετών 91
 • Λαλόπουλος Βασίλειος                                          18 -09 – 2017 Ετών 74
 • Γκαγκασούλη Ναούμα                                          16 -09 – 2017 Ετών 85
 • Ράμμος Χρήστος                                                     06 -09 – 2017 Ετών 58
 • Ρετζέπης Χρήστος                                                   19 -07 – 2017 Ετών 76
 • Τσακνάκης Αργύριος                                             12 -07 – 2017 Ετών 86
 • Τζώνος Λ. Θωμάς                                                    10 -07 – 2017 Ετών 84
 • Μπζιώτη Αλεξάνδρα                                              25 -06 – 2017 Ετών 90
 • Χατζηζήση Μαλαματή                                          06 -06 – 2017 Ετών 88
 • Ζιάγκα Δέσποινα                                                   24 -04 – 2017  Ετών 75
 • Ταφαρλής Δημήτριος                                           20 -04 – 2017  Ετών 91
 • Τσίπος Κωνσταντίνος                                           04 -04 – 2017  Ετών 88
 • Μπούρτσου Βιργινία                                            01 -04 – 2017   Ετών 88
 • Καραμπατζιάς Ιωάννης                                       24 -03 – 2017  Ετών 92
 • Μπάτζιου Σοφία                                                     18 -02 – 2017  Ετών 27
 • Βερβέρας Δημήτριος                                             02 -02 – 2017  Ετών 84
 • Γκουρομίσιος Αναστάσιος                                     19 -01 – 2017  Ετών 91
 • Ζδούπα Ελένη                                                          13 -01 – 2017  Ετών 76
 • Μπούρτζος Αθανάσιος                                           07 -01 – 2017 Ετών 90
 • Καλαμπούκα Φωτεινή                                            02 -01 – 2017 Ετών 88
 • Μπούρτζου Ελένη                                                    01 -01 – 2017 Ετών 91

Εκοιμήθησαν το 2016

 • Γκουρουμίσιου Μαλαματή                                      18-12-2016 Ετών 88
 • Τσιότσιος Ιωάννης                                                  10-12-2016 Ετών 55
 • Παπαθανασίου Αναστασία                                     10-12-2016 Ετών 96
 • Σκούνος Αναστάσιος                                                15-11-2016 Ετών 71
 • Δάρδα Αθανασία πρεσβυτέρα                                04-11-2016 Ετών 92
 • Καρακουλάκη Μαλαματή                                        04-11-2016 Ετών 86
 • Ντέρος Αναστάσιος                                                  03-11-2016 Ετών 75
 • Κουτσουλιόλιου Χάϊδω                                             01-11-2016 Ετών 77
 • Βέρρου Αναστασία                                                   30-10-2016 Ετών 80
 • Δάρδα Νίνα                                                               21-10-2016 Ετών 91
 • Μπατσής Κωνσταντίνος                                         20-10-2016 Ετών 92
 • Βαλαβάνη Μαλαματή                                             19-09-2016 Ετών 87
 • Μπούρτσου Ναούμα                                               26-08-2016 Ετών 85
 • Κουτσολιόλιος Γεώργιος                                        28-07-2016 Ετών 22
 • Σερέφας Αθανάσιος                                                23-07-2016 Ετών 68
 • Νούσιου Ζωή του Αναστασίου                              26-06-2016 Ετών 75
 • Καρανάσιος Αθανάσιος του Χριστοδούλου        14-05-2016  Ετών 72
 • Γράβα ή Τσέκαρη Μαλαματή του Γεωργίου      09-05-2016  Ετών 73
 • Μέμμου Ναούμα του Δημητρίου                         14-04-2016  Ετών 91
 • Δίζγκα Άννα του Λαζάρου                                     19-03-2016   Ετών 90
 • Καρακουλάκη Αγνή του Αργυρίου                       18-01-2016   Ετών 96
 • Μπουσταντζή Θεοδώρα του Νικολάου               07-01-2016   Ετών 88
 • Τέλλιου Νίκη του Ιωάννου                                    06-01-2016   Ετών 74
 • Σβώλη Περιστέρα του Στεφάνου                          03-01-2016   Ετών 85

Εκοιμήθησαν το 2015

 • Τσιάτσιας Ευθύμιος του Ιωάννη                   30-12-2015   Ετών 82
 • Γκουτζιαμάνη Άννα του Γεωργίου               16-12-2015    Ετών 97
 • Σελέτη Χρυσούλα του Βασιλείου                  10-12-2015    Ετών 83
 • Γκόλιας Νικόλαος του Ζήση                           05-12-2015   Ετών 84
 • Πορπόρης Χριστόδουλος του Ιωάννη          30-11-2015   Ετών 85
 • Μπούρτσος Κωνσταντίνος του Μάρκου      29-11-2015   Ετών 62
 • Μπάτζιου Αναστασία του Νικολάου             28-11-2015   Ετών 95
 • Δέρος Γεώργιος του Ιωάννη                           16-11-2015    Ετών 63
 • Σελέτη Χρυσούλα του Βασιλείου                   09-11-2015   Ετών 33
 • Σφενδώνης Κωνσταντίνος του Δημητρίου 06-11-2015    Ετών 67
 • Ζδούπας Αργύριος του Ναούμ                       11-10-2015    Ετών 77
 • Μέντζα Βασιλική του Δημητρίου                  11-10-2015    Ετών 78
 • Καρανάσιου Στυλιανή του Γεωργίου           11-10-2015    Ετών 67
 • Σκορδάρης Αναστάσιος Του Λαζάρου         28-09-2015  Ετών 38
 • Τζιλίνης Αργύριος του Ζήση                           02-09-2015   Ετών 81
 • Κουτσώνα Φωτεινή του Βασιλείου               30-08-2015  Ετών 91
 • Γράβα Θεολογία του Δημητρίου                   28-08-2015   Ετών 95
 • Νούλας Βασίλειος του Νέστωρα                   10-08-2015   Ετών 39
 • Μπατσής Γεώργιος του Βασιλείου                04-08-2015   Ετών 84
 • Χαστά Βασιλική του Ναούμ                           01-08-2015   Ετών 92
 • Τσακνάκη Δέσποινα του Δημητρίου            28-07-2015   Ετών 86
 • Πορπόρης Βασίλειος του Εμμανουήλ          20-07-2015   Ετών 87
 • Δάρδα Βασιλική του Ιωάννη                         04-07-2015   Ετών 84
 • Μπούρτσος Αναστάσιος του Γεωργίου       18-06-2015   Ετών 65
 • Δάρδας Αθανάσιος του Δημητρίου              22-05-2015   Ετών 92
 • Μέντζα Θεοδώρα του Νικολάου                   29-04-2015   Ετών 51
 • Χατζηζήση Περιστέρα του Κωνσταντίνου 22-04-2015   Ετών 85
 • Βερβέρας Δημήτριος του Αναστασίου        15-04-2015   Ετών 78
 • Μπατσή Μαρία του Μιχαήλ                          31-03-2015   Ετών 78
 • Σαλαγκιώτης Δημήτριος του Ιωάννη           30-03-2015   Ετών 76
 • Ρέπα Θεολογία του Θεοδώρου                     19-02-2015   Ετών 98
 • Δημόλα Αγνή του Λαζάρου                           29-01-2015   Ετών 87
 • Γκουντούλια Αλεξάνδρα του Γεωργίου      28-01-2015   Ετών 86
 • Γρίντζια – Γκόγκου Μαρία του Θεοδώρου22-01-2015   Ετών 83
 • Μάνιος Ιωάννης του Νικολάου                    21-01-2015   Ετών 81