Ἕνα κάθε μήνα Νοεμβρίου 2021

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

                                                                                                                   Νοέμβριος 2021

Ἕνα κάθε μήνα.

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,

Ἄν στρέψουμε τά μάτια γύρω μας καί δοῦμε τήν κοινωνία στήν ὁποία ζοῦμε, θά δοῦμε μία ζοφερή κατάσταση ἀπό πλευρᾶς πνευματικῆς, καί ἠθικῆς.

Δέν ὑπάρχει ἁμαρτία πού νά μή γίνεται, καί διαστροφή πού νά μήν ἐπιτελεῖται. Μάλιστα μέ καύχηση καί μέ θρασύτητα. Μέ προβολή καί προτροπή, γιά νά ἁμαρτήσουν κι ἄλλοι. Ἡ κατάσταση τείνει νά γίνει ὁριακά ἄδικη, ἐγκληματική καί αἰσχρή. Σέ λίγο θά ντρεπόμαστε νά λέμε ὅτι ἀπέχουμε ἀπό αὐτές τίς πράξεις.  

Ὅμως ἡ κάθε ἁμαρτία εἶναι μία φοβερή πραγματικότητα μέ διαστάσεις αἰώνιες. Εἶναι μία ἀστοχία τοῦ ἀνθρώπου νά ἐπιτύχει τόν σκοπό του. Ἀστοχία νά πλησιάσει τόν Θεό. Ἀστοχία νά βρεῖ τήν προσωπική του εὐτυχία. Ἀστοχία νά ἐπιτύχει μία σωστή κοινωνική ζωή.

Ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός εἶναι ὁ δημιουργός μας. Αὐτός εἶναι ὁ μόνος πού μπορεῖ νά μᾶς πεῖ ὑπεύθυνα ποιός εἶναι ὁ λόγος τῆς ὑπάρξεώς μας. Ποιός εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας; Ποιές θά πρέπει νά εἶναι οἱ σχέσεις μας μέ Ἐκεῖνον; Ποιές θά πρέπει νά εἶναι οἱ σχέσεις μας μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους καί μέ τή γύρω μας φύση; Κανείς ἄλλος δέν μπορεῖ νά μᾶς μιλήσει εἰλικρινά καί ἀληθινά. Ὅλοι εἶναι ἀναρμόδιοι καί ψεῦτες καί πλάνοι καί ἐκμεταλλευτές καί δυνάστες τῶν ἀνθρώπων. Τό διακηρύττει ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός: «Ἐγώ εἰμί ἡ θύρα τῶν προβάτων, πάντες ὅσοι ἦλθον πρό ἐμοῦ, κλέπται εἰσί καί λησταί…» (Ἰωάνν. Ι΄ 7-8)

Ὅταν ἡ κοινωνία ἀγνοεῖ τόν Θεό, τόν Λόγο του καί τό θέλημά του, βαδίζει στό ἄγνωστο, χωρίς σκοπό. Ἄγεται καί φέρεται ἀπό τούς δαίμονες καί τούς δαιμονικούς ἀνθρώπους. Ἐπικρατεῖ σύγχυση, ἀναστάτωση, κακία, ἀδικία, ἐγκληματικότητα, καταστροφή, φόβος, δυστυχία.

Σημειώνει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Ἡ ἄγνοια τῶν Γραφῶν … καί ἀνήθικη ζωή ἔφερε, καί τά πάνω κάτω ἔκαμε..». 

Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, μᾶς ἀγαπᾶ εἰλικρινά, ἐνδιαφέρεται γιά ὅλους μας, θέλει τό καλό μας, τήν προκοπή μας. Θέλει τή σωτηρία μας. Γι’ αὐτό μᾶς προβάλλει τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, τόν ἀληθινό, τόν ζωντανό, τόν γεμάτο στοργή, πού ἀνακουφίζει τόν κουρασμένο, τόν πονεμένο, τόν προδομένο ἄνθρωπο. Ἄς ἀκούσουμε τή φωνή τοῦ Χριστοῦ: «δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς». (Ματθ. ΙΑ΄ 28) «Ἐλᾶτε κοντά μου ὅλοι ἐσεῖς, πού εἶστε κουρασμένοι καί φορτωμένοι μέ πολλά βάρη, κι ἐγώ θά σᾶς ἀναπαύσω, θά σᾶς ξεκουράσω». Ὅσοι τόν πλησίασαν, ἔνιωσαν αὐτή τήν ἀνακούφιση, τήν ξεκούραση. Οἱ ἐμπειρίες εἶναι ἀνεξίτηλες. Ὁ Λόγος του εἶναι ἀληθινός!

Ἡ ἐνορία μας, δείχνοντας τό υἱϊκό της ἐνδιαφέρον πρός ὅλους τούς ἐνορίτες, δέν λησμονεῖ τήν κατήχηση. Γιά ὅλες τίς ἡλικίες γίνονται ὁμιλίες, μαθήματα καί συζητήσεις, πού ἀποβλέπουν στή γνώση τοῦ Θεοῦ καί τοῦ θελήματός Του. Ἡ προσέγγιση στόν Θεό εἶναι ἡ μοναδική λύση και ἡ πραγματική βοήθεια, γιά νά ἐξέλθει ἡ πατρίδα μας ἀπό αὐτή τήν ὀδυνηρή περίσταση, πού βιώνουμε ὅλοι μας. Ἄν δέν μετανοήσουμε, ἄν δέν ἀλλάξουμε φρόνημα καί τρόπο ζωῆς, ἄν δέν ζήσουμε σύμφωνα μέ τό ἅγιο θέλημα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, μήν περιμένουμε λύτρωση.

Νά τό πάρουμε εἴδηση, ἀγαπητοί μου, ὅτι ὅλες οἱ κακοδαιμονίες προέρχοναι ἀπό τήν ἀποστασία μας ἀπό τόν Θεό. Ἡ ἁμαρτίες εἶναι οἱ ἀστοχίες μας. Γιά ἀλλοῦ εἴμαστε πλασμένοι, καί ἀλλοῦ πηγαίνουμε. Γιά ἄλλα δημιουργηθήκαμε, καί ἄλλα πράττουμε. «Πήραμε τή ζωή μας λάθος».

Ἡ ἑπόμενη κίνηση νά εἶναι ἡ ἀλλαγή μας. Ὁ Θεός μᾶς περιμένει, ὄχι νά μᾶς τιμωρήσει γιά τά λάθη μας, ἀλλά νά μᾶς ἀγκαλιάσει, νά μᾶς ξεκουράσει, νά μᾶς θρέψει. Νά μᾶς δώσει χαρά! Μή χάνουμε καιρό!

Ἐλᾶτε ὅλοι μαζί νά γνωρίσουμε τόν Θεό καί τό ἅγιο θέλημά Του!

Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία

                                    (†) Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα and tagged . Bookmark the permalink.