Οι κατηχητικές συντροφιές για παιδιά και νέους ξεκινούν γι’ ακόμη μια χρονιά στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ                                         

  Σιάτιστα  Ὀκτώβριος 2020

Ἀγαπητό μου παιδί,

Πολλές φορές, ἴσως, νά διερωτήθηκες ἤ νά ἐξέφρασες κάποιο παράπονο ἤ μία ἐπιθυμία: «ν ζοσα κενα τά χρόνια, πού ζοσε Χριστός στήν ουδαία, πόσο μορφα θά ταν»!

Πραγματικά, εἶναι μία ἀπό τίς πιό ὡραῖες ἐπιθυμίες, πού μπορεῖ νά ἔχει κάποιος. Νά ἔβλεπε τόν Χριστό, νά τόν ἄκουγε ὅταν ὁμιλοῦσε μπροστά στά πλήθη τά καταπληκτικά καί θεϊκά λόγια του, νά ἦταν ἐκεῖ μπροστά ὅταν ἐπιτελοῦσε τά διάφορα θαύματα, τέτοια πού ἄλλος κανείς δέν ἔκανε, νά ἦταν παρών στήν ὑποδοχή πού τοῦ ἔγινε στά Ἱεροσόλυμα καί μετά νά ἔβλεπε τόν Χριστό σταυρωμένο στόν Γολγοθά.

Ἀκόμη, μετά ἀπό τρεῖς ἡμέρες νά τόν ἔβλεπε ἀναστημένο, ζωντανό, καί στίς σαράντα ἡμέρες ἀπό τήν Ἀνάστασή του, νά τόν ἔβλεπε νά ἀνεβαίνει στόν οὐρανό! Κι’ ἄν ἦταν κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, πού ἦρθε τό Ἅγιο Πνεῦμα καί φώτισε 3.000 ἀνθρώπους, νά μετανοήσουν καί νά πιστέψουν στόν Χριστό, αὐτό θά ἦταν τό πιό καταπληκτικό…

Πολύ καλή, λοιπόν, καί ὄμορφη καί αὐτή ἡ ἐπιθυμία, καί φανταστική. Ἀσφαλῶς ὅμως δέν μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ. Πῶς νά γυρίσουμε τόν χρόνο πίσω; Ποῦ νά βρεθοῦμε σέ ἐκείνη τήν περιοχή τῆς γῆς;

Ὅμως, ἡ Ἐκκλησία μας, ἀπό ἐκεῖνα τά χρόνια μέχρι σήμερα, μᾶς τά ζωντανεύει ὅλα αὐτά, ἀπό τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ, κατά τήν διάρκεια τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Λειτουργίας!

Κάθε Κυριακή, ὅταν διαβάζεται τό ἱερό Εὐαγγέλιο, μᾶς πηγαίνει ἐκεῖ πίσω, σ’ ἐκεῖνα τά χρόνια, σ’ ἐκείνους τούς τόπους πού ζοῦσε καί περπάτησε ὁ Χριστός. Ὅμως, δέν εἶναι δυνατόν μέσα σέ 52 Κυριακές τοῦ κάθε χρόνου νά μᾶς τά πεῖ ὅλα. Γι’ αὐτό καί κάνει γνωστή τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ καί τῶν λόγων Του, κατά τή διάρκεια τῶν μαθημάτων κατηχήσεως τῶν βαπτισμένων χριστιανῶν. Αὐτό πού λέμε κατηχητικό!          

Στό κατηχητικό δέν μαθαίνουμε μόνο γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό. Μαθαίνουμε καί γιά τή Μητέρα του, τήν Θεοτόκο Μαρία, καί γιά τούς ἀποστόλους καί ὅλη τήν ἱστορία καί παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Μαθαίνουμε, ἀκόμη, καί γιά τούς πρωτοπλάστους, τόν Ἀδάμ καί τή Εὔα,  καί γιά τούς δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης καί γιά τούς προφῆτες. Ἐπίσης, μαθαίνουμε καί γιά ὅλους αὐτούς τούς ἀνθρώπους, πού ὅλα αὐτά τά δύο χιλιάδες (2.000) χρόνια ἀπό τότε μέχρι σήμερα, ἀναδείχθηκαν ἅγιοι καί ἔδωσαν τήν μαρτυρία τους στόν κόσμο, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί σωτήρας τῶν ἀνθρώπων!

Αὐτή, ἀγαπητό μου παιδί, εἶναι μέγιστη καί σωτήρια γνώση, ἡ ὁποία δίνει δύναμη καί θάρρος καί τόλμη στούς ἀνθρώπους.

Προσφέρει τήν ἀδιάψευστη ἀλήθεια, πού παρέχειλπίδα, χαρά καί ἀγαλλίαση.

Ἱκανοποιε ὅλες τίς μεγάλες παρξιακές ναζητήσεις καί πνευματικές πιθυμίες λων τν νθρώπων.

Δίνει ἀπαντήσεις σέ ὅλα τά προβλήματά μας, τά προσωπικά, τά οἰκογενειακά, τά κοινωνικά, τῆς φύσεως, τῆς ἱστορίας, ἀπαντήσεις θεϊκές.

Κάνει γνωστό στούς ἀνθρώπους τόν ἀληθινό Θεό, τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό!  

Παρέχει τήν ἀληθινή καί μακάρια αἰώνια Ζωή   

Ἡ Ἐνορία μας, καλό μου παιδί, σέ περιμένει, σάν μία μάνα μέ πολλή στοργή καί ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον, γιά τή δική σου πνευματική ἀνάπτυξη καί ἀληθινή πορεία ζωῆς. Θά σοῦ προσφέρει, μέ τά κατηχητικά μαθήματα, ὅλα ἐκεῖνα τά ἐφόδια, γιά νά ζήσεις τή ζωή σου ἀλάνθαστα. Μία ζωή μέ κατεύθυνση πρός τόν Θεό, ἐπειδή ἀπό τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό πλασθήκαμε κι ἐκεῖ πρέπει νά ὁδηγηθοῦμε. Μιά ζωή, γιά νά μπορέσουμε νά γίνουμε Ἅγιο      

Θά ἤθελα, ἀγαπητό μου παιδί, νά εἶσαι τακτικό στά κατηχητικά μαθήματα τῆς Ἐνορίας σου καί μέ πολλή ὄρεξη καί ἐπιθυμία καί ἐνδιαφέρον γι’ αὐτά. Τά μαθήματα ἔχουν μία σειρά καί συνέχεια καί συνοχή. Ἔχουν καί ἱερότητα.   

Γνωρίζω τήν ἀγάπη σου στόν Θεό καί τό φιλότιμό σου. Μ’ αὐτά τά ἐφόδια θά προκόψεις πνευματικά.

Μέ πολλές εὐχές

καί πλούσια τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη

Ὁ Πρκτοπρεσβύτερος Βασίλειος Βασιλείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κατηχήσεως τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας.

2020 – 2021

  • Κάθε Παρασκευή στις 9:00 το βράδυ συμμελέτη Ἁγίας Γραφῆς καὶ συζήτηση ἐπὶ νεανικῶν θεμάτων μὲ μαθητές καὶ μαθήτριες τοῦ Λυκείου.
  • Κάθε Σάββατο στίς 10:30 τὸ πρωί κατηχητικὸ γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν τάξεων Β΄ καὶ Γ΄ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.
  • Κάθε Σάββατο στίς 12:00 τὸ μεσημέρι κατηχητικὸ γιὰ τὰ παιδιὰ τοῦ Νηπιαγωγείου καί τῆς Α΄τάξεως τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.
  • Κάθε Σάββατο στίς 4:30 τὸ ἀπόγευμα κατηχητικὸ γιὰ τὰ παιδιὰ τῶν τάξεων Δ΄, Ε΄ καὶ Στ΄ τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.
  • Κάθε Σάββατο στίς 7:00 τὸἀπόγευμα συμμελέτη Ἁγίας Γραφῆς καὶ συζήτηση ἐπὶ νεανικῶν θεμάτων μὲ μαθητές καὶ μαθήτριες τοῦ Γυμνασίου.
  • Κάθε Κυριακή στίς 6:00 τό ἀπόγευμα, ὁ ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς, παράκληση στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί στή συνέχεια μιλία γιά ὅλους τούς πιστούς κάθε ἡλικίας.
This entry was posted in Επικαιρότητα and tagged . Bookmark the permalink.