Ψυχοσάββατο στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Ολόκληρο τον χρόνο η Αγία μας Εκκλησία ενθυμείται τους κεκοιμημένους και έχει αφιερώσει όλα τα Σάββατα σ’ αυτούς και κατά την Θεία Λειτουργία τους μνημονεύει. Όμως, θυμούμαστε και τιμούμε τους νεκρούς μας αποκλειστικά τα ψυχοσάββατα προ της Κυριακής των Απόκρεω και της Πεντηκοστής.  

Έτσι την Παρασκευή το απόγευμα της 5ης Ιουνίου 2020 στον ιστορικό κοιμητηριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορος Σιάτιστας τελέσθηκε ο εσπερινός και εψάλη ο κανών των μνημοσύνων. Μετά το πέρας, οι Ιερείς π. Βασίλειος και π. Νέστορας έψαλαν τρισάγιο, υπέρ αναπαύσεως όλων των κεκοιμημένων, λέγοντας σχετικά, «…Κύριε ἀνάπαυσον τάς ψυχάς τῶν κεκοιμημένων δούλων σου, πατέρων, προπατόρων, πάππων, προπάππων, γονέων, συζύγων, τέκνων, ἀδελφῶν καί συγγενῶν ἡμῶν, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καί στεναγμός… Ὅτι Σύ εἶ ἡ Ἀνάστασις, ἡ ζωή καί ἡ ἀνάπαυσις τῶν κεκοιμημένων δούλων σου…»  

Πριν την απόλυση, ο π. Βασίλειος μίλησε σχετικά για τους κεκοιμημένους,  παίρνοντας αφορμή από ένα τροπάριο της κηδείας, το εξής: «Οἴμοι, οἷον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχή, χωριζομένη ἐκ τοῦ σώματος! Οἴμοι, πόσα δακρύει τότε, καὶ οὐχ ὑπάρχει ὁ ἐλεὼν αὐτήν! Πρὸς τούς, Ἀγγέλους τὰ ὄμματα ῥέπουσα, ἄπρακτα καθικετεύει, πρὸς τοὺς ἀνθρώπους τὰς χείρας ἐκτείνουσα, οὐκ ἔχει τὸν βοηθοῦντα. Διό, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἐννοήσαντες ἡμῶν τὸ βραχὺ τῆς ζωῆς, τῶ μεταστάντι (τῇ μεταστάση) τὴν ἀνάπαυσιν, παρὰ Χριστοῦ αἰτησώμεθα, καὶ ταὶς ψυχαὶς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.»

Το Ψυχοσάββατο το πρωί, 6 Ιουνίου 2020, εψάλη ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, οι Ιερείς της ενορίας τέλεσαν το μνημόσυνο, για όλους τους κεκοιμημένους της Ενορίας και όλους τους ορθοδόξους κεκοιμημένους πιστούς, εντός του Ιερού Ναού, λόγω κακοκαιρίας. Οι πιστοί επάνω στα τραπέζια είχαν τοποθετήσει τα ομορφοστολισμένα κόλλυβα με αναμμένες τις λαμπάδες, τα οποία μετά τη μνημόνευση μοίρασαν σε όλους τους παρευρισκομένους.

Ο Ιερέας π. Βασίλειος, παίρνοντας αφορμή από το ευαγγελικό ανάγνωσμα, το οποίο αναφερόταν στην εμφάνιση του αναστημένου Ιησού στους μαθητές του στη λίμνη της Τιβεριάδος, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζουν οι πιστοί κατά τη ζωή τους σ’ αυτόν τον κόσμο, ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους μετά τον θάνατο να είναι μαζί με τον Χριστό. Η ζωή τους πρέπει να είναι ζωή αγάπης προς τον Χριστό, η οποία εκφράζεται με την αδιάλειπτη τήρηση των εντολών του.  

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή ευχαριστεί όλους τους ενορίτες, που με πολλή προθυμία διατηρούν τους χώρους του κοιμητηρίου και των οστεοφυλακίων καθαρούς. Στον άνω όροφο του οστεοφυλακίου, όπου υπάρχουν τα συρτάρια με τα οστά των κεκοιμημένων, γίνεται αγιογράφηση από πολύ καιρό. Όσοι από τους ενορίτες θέλουν να αφιερώσουν κάποια αγιογραφία, μπορούν να απευθύνονται στον προϊστάμενο Ιερέα της Ενορίας, τον π. Βασίλειο.

Οι χώροι όπου αναπαύονται οι προσφιλείς μας κεκοιμημένοι πρέπει να είναι καθαροί και φιλοτεχνημένοι. Είναι ο ελάχιστος σεβασμός και τιμή που μπορούμε να τους προσφέρουμε μαζί με τις προσευχές μας.

This entry was posted in Επικαιρότητα and tagged . Bookmark the permalink.