Μεγάλη Παρασκευή στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Μεγάλη Παρασκευή, σήμερα 17 Απριλίου 2020, ημέρα πένθους σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο, για τις αμαρτίες μας, που σταύρωσαν τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, ο οποίος πέθανε για να φέρει την σωτηρία μας.

Ο Δημιουργός του κόσμου, ως άνθρωπος, καρφωμένος πάνω στον Σταυρό, από την κακία των ανθρώπων, περιμένει να εκπληρωθεί και η πιο παραμικρή προφητεία, που έχει ειπωθεί, εκατοντάδες και χιλιάδες χρόνια πριν.

Οι Μεγάλες Ώρες και ο Μέγας Εσπερινός, που ψάλλονται στις εκκλησιές, το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, μέσα από τα τροπάρια, τους ψαλμούς, τα Αποστολικά και τα Ευαγγελικά αναγνώσματα, μάς παρουσιάζουν όλα τα ιστορικά γεγονότα των παθών του Χριστού. Από την σύλληψή του μέχρι και την θεόσωμη ταφή του.

Αυτήν την ημέρα, της κορύφωσης του Θείου Δράματος, την τιμάμε με απόλυτη νηστεία, με αργία, με προσκύνηση των επιταφίων και με την πένθιμη κρούση των καμπανών.

Η Εκκλησία μας ψάλλει αυτή την ημέρα:

«Συντρέχει λοιπόν, τὸ συνέδριον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα τὸν Δημιουργόν, καὶ Κτίστην τῶν ἁπάντων, Πιλάτῳ παραδώσῃ, ὢ τῶν ἀνόμων! ὢ τῶν ἀπίστων! ὅτι τὸν ἐρχόμενον, κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, εἰς κρίσιν εὐτρεπίζουσι, τὸν ἰώμενον τὰ πάθη, πρὸς πάθος ἑτοιμάζουσι. Κύριε μακρόθυμε, μέγα σου τὸ ἔλεος, δόξα σοι.»

Δυστυχώς, στο Συνέδριο εκείνο ήταν ολόκληρη η ανθρωπότητα, και ο καθένας ξεχωριστά έριξε την καταδικαστική του ψήφο, για την καταδίκη του Ιησού Χριστού. Η κάθε αμαρτία μας, η κάθε παράβαση του θελήματος του Θεού, ο κάθε αντίθεος νόμος, που εμείς τα πράττουμε ή τα ανεχόμαστε, είναι η καταδικαστική ψήφος εναντίον του Ιησού Χριστού. Όλοι φταίγουμε, όλοι να μετανοήσουμε. Να μας λυπηθεί ο Θεός. Ήδη μας έχει συγχωρήσει, επάνω από τον Σταυρό: «Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ γάρ οἴδασι τί ποιοῦσι». Ας εκμεταλλευθούμε αυτή τη φράση του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού και ας προσέλθουμε με μετάνοια κοντά του.

Καλή μετάνοια.

Καλή Ανάσταση!

This entry was posted in Επικαιρότητα and tagged . Bookmark the permalink.