Ἡ γνώση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ μέγιστος θησαυρός γιά τόν κάθε ἄνθρωπο… Ξεκινοῦν οἱ ἐσπερινές ὁμιλίες στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας

 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Σιάτιστα 13 Ὀκτωβρίου 2019

                    Ἀγαπητοί μου Ἐνορίτες,

Μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ ξεκίνησε ἡ καινούργια κατηχητική περίοδος. Ἐπί 37 συναπτά ἔτη, προσπαθῶ νά μεταφέρω στήν ἀγάπη σας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, καθαρό, εὐαγγελικό, ἁγιοπατερικό, ὀρθόδοξο, χωρίς προσωπικές ἑρμηνεῖες, κάθε Κυριακή καί μεγάλη ἑορτή, καθώς καί κατά τίς ἑσπερινές ὁμιλίες – μαθήματα τῶν Κυριακῶν.

 Τά τελευταῖα ἕνδεκα (11) χρόνια ἐπιχειροῦμε νά ἐντρυφήσουμε στόν πλοῦτο τοῦ κατά Λουκᾶν εὐαγγελίου. Ἤδη γιά τά πρῶτα ἕξι (6) κεφάλαια πραγματοποιήθηκαν ἑνενήντα (90) ὁμιλίες. Κατά τίς ἑσπερινές ὁμιλίες καί αὐτή τήν χρονιά, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Ἀθανασίου, θά ἑρμηνεύσουμε στή συνέχεια τό κατά Λουκάν εὐαγγέλιο.

Ἐπειδή, ἐρευνώντας τήν Ἁγία Γραφή, ὑπάρχει μεγάλο θεολογικό βάθος καί ἄπειρος πνευματικός πλοῦτος, εναι μεγάλη δικία πρός τόν αυτό μας νά διαφορομε καί νά μελομε, νά κομε τόν Λόγο το Θεο.

γνώση το θελήματος το Θεο εναι μέγιστος θησαυρός γιά τόν κάθε νθρωπο, γιά τήν κάθε οκογένεια, γιά τήν κάθε κοινωνία, γιά τήν οκουμένη λόκληρη. Ὁ πνευματικός ἐχθρός τῆς ἀνθρωπότητας καί οἱ συνεργαζόμενοι μαζί του ἔμποροι τῶν ἐθνῶν, κάνουν τά ἀδύνατα δυνατά ὥστε νά μήν κούγεται Λόγος το Θεο, νά ὑποτιμᾶται ἤ νά διαστρεβλώνεται, γιά νά μποροῦν νά πουλοῦν τά σκάρτα καί βλαπτικά ἐμπορεύματά τους καί γιά νά μᾶς ἔχουν δούλους.

Ὁ Ἅγιος Θεός, ὁ μόνος ἀληθινός πατέρας μας, πού ἐνδιαφέρεται πραγματικά γιά ἐμᾶς, τά ἀγαπημένα Του δημιουργήματα, μόνο Αὐτός μς παρέχει τήν λήθεια, ἐπειδή μς θέλει λεύθερους, μς θέλει υούς Του, θέλει νά ζήσουμε μέ μακαριότητα μαζί Του,πό τώρα καί στήν αωνιότητα. 

Οἱ σπερινές μιλίες γίνονται ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου κάθε Κυριακή στίς 7:00 μ.μ. Προηγοῦνται ὁ ἑσπερινός τῆς ἡμέρας καί ὁ μικρός παρακλητικός κανόνας στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἀπό τίς 6:00 μ.μ.

Μή συνεχίζουμε νά δικομε καί νά ζημιώνουμε τόν αυτό μας, ἀδιαφορώντας γιά τήν ἀκρόαση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Σᾶς περιμένω ὅλους κάθε Κυριακή ἀπόγευμα.

Μέ πολλή τήν ἐν Χριστῷ ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον.

ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

This entry was posted in Επικαιρότητα and tagged . Bookmark the permalink.