Ἡ Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου Σιάτιστας ἑόρτασε τόν Ἄγιο Παντελεήμονα.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΜε ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού και Αναργύρου στην Ενορία του Αγίου Νικολάου στη Σιάτιστα. Πανηγύρισε το εξωκκλήσι του Αγίου, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.360 μέτρα επάνω στο όρος Βούρινος (Μπούρινος 1.866 μ.) του νομού Κοζάνης. Ο ναός ανεγέρθηκε το 1961.

Με παρουσία πλήθους κόσμου την Παρασκευή 26  Ιουλίου 2019 στο εξωκκλήσι εψάλη ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός μαζί με αρτοκλασία από τους Ιερείς της ενορίας, τους Πρωτοπρεσβυτέρους π. Βασίλειο και π. Νέστορα.

Ο π. Βασίλειος μετά το τέλος της αρτοκλασίας κήρυξε τον θείο λόγο και είπε τα εξής:

«Ὅπως ὅλοι οἱ Ἅγιοι καί εἰδικά ἡ Θεοτόκος, καί τέλεια ὁ Κύριός μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός, αὐτό τό ὁποῖο εἶχαν σέ ὑψηλό βαθμό ἦταν ἡ κοινωνική ἀντίληψη. Δηλαδή αἰσθανόταν, ἔνοιωθαν, τό πίστευαν ὅτι, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δέν εἴμαστε κάτι ξεχωριστό ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο, ἀλλά ὅλοι συναποτελοῦμε ἕνα σῶμα. Τό σῶμα τῆς ἀνθρωπότητας. Ὅταν λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, σέ μία ὁμιλία τοῦ ἐπάνω ἐκεῖ στήν Πνύκα, στόν Ἄρειο Πάγο ὅτι, « Θεός ποίησε λο τόν κόσμο», ὅλους τους ἀνθρώπους, τήν ἀνθρωπότητα «ξ νός αματος», ἐννοοῦσε ὅτι ἔπλασε δύο ἀνθρώπους, ὅπως ξέρουμε τόν Ἀδάμ καί τήν Εὔα, κι ἀπό ἐκεῖ προῆλθαν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Σήμερα εἴμαστε περίπου ὀκτώ δισεκατομμύρια. Φανταστεῖτε τώρα ὅτι, ὅλοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, σάν νά εἶναι ἕνα κύτταρο κάθε ἕνας, ὅλοι μαζί συναποτελοῦν τό λεγόμενο σῶμα τῆς ἀνθρωπότητας. Σάν νά ἔχουμε ἕναν ἄνθρωπο, ἕνα σῶμα, μέ τόσα κύτταρα.

Ἡ καρδιά, ἡ ὁποία στέλνει τό αἷμα, τό στέλνει σέ ἕνα κύτταρο; σέ δύο; σέ πέντε; σέ ἑκατό; σέ χίλια; ἤ τό στέλνει σέ ὅλα τά κύτταρα, σέ ὅλο τό σῶμα; Ἤ μήπως, ἐπειδή ἡ καρδιά ἔχει τό αἷμα, τό κρατάει γιά τόν ἑαυτό της; Ἀσφαλῶς καί τό στέλνει παντοῦ καί ὅλα τά ὄργανα, ὅσα ὑπάρχουν μέσα στόν ἄνθρωπο καί ὅλα τά κύτταρα δουλεύουν σάν ἕνα σῶμα. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ ἀνθρωπότητα, (Ἐμεῖς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Ὅταν λέμε ἀνθρωπότητα, δέν εἶναι ὁ ἄλλος, ἀλλά ἐγώ, ἐσεῖς, ὁ ἕνας ὁ ἄλλος), χάσαμε, αὐτό τό κριτήριο, χάσαμε αὐτή τήν εἰκόνα τοῦ ἑνός σώματος ὅλων τῶν ἀνθρώπων, καί λέμε: αὐτό εἶναι δικό μου. Καί ὁ ἄλλος λέει: ἐκεῖνο εἶναι δικό μου, κι ὁ ἄλλος εἶναι ἐκεῖνο εἶναι δικό μου. Ὁπότε, λέει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Μπορετε νά μο πετε, γιατί πάρχουν ο φτωχοί καί ο νθρωποι ο ποοι δέν χουν νά φνε στόν κόσμο;» Καί ψάχνει ὁ καθένας νά βρεῖ, νά δώσει κάποια ἀπάντηση. Καί τούς ἀπαντάει ὁ ἴδιος: «Ξέρετε γιατί πάρχουν ο φτωχοί; πειδή πάρχουν ο πλούσιοι»!

Ἄν ὅλοι αἰσθανόμασταν κύτταρα τῆς μιᾶς ἀνθρωπότητας, τοῦ ἑνός σώματος, τότε δέν θά ὑπῆρχε πλούσιος καί φτωχός, ὅλοι θά ἤμασταν τό ἴδιο, ὅλοι θά βοηθούσαμε ὁ ἕνας τόν ἄλλο κι ὅλοι θά ζούσαμε, ὄχι ὡραῖα, ὄχι πλούσια, ἀλλά πάμπλουτα. Διότι ὁ Θεός ἔχει δώσει πάρα πολλά στούς ἀνθρώπους, γιά νά μπορέσουν νά ζήσουν ὄχι μόνο ὀκτώ δισεκατομμύρια, ἀλλά πολλοί περισσότεροι ἄνθρωποι. Καί ἐπειδή, αὐτή τήν ἔννοια τοῦ σώματος τῆς ἀνθρωπότητας δέν τήν ἔχουμε καταλάβει, (δέν τό εἶχαν καταλάβει, ἄς ποῦμε, μέχρι τότε πού ἦρθε ὁ Χριστός), ἦρθε ὁ Χριστός νά κάνει ἕνα ἄλλο σῶμα καινούργιο, ἔκανε τό σῶμα τῆς ἐκκλησίας. Ὁπότε τό σῶμα τῆς ἐκκλησίας περιέχει Ἁγίους ἀνθρώπους, ὅπως εἶναι ὁ Ἅγιος Παντελεήμονας, ὁ ὁποῖος ἀνῆκε σέ αὐτό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, καί ἔνοιωθε ἔτσι ὅτι, ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε ἕνα χάρισμα, τό χάρισμα τῆς ἰατρικῆς, νά γιατρεύω τούς ἀνθρώπους, νά τό δώσω ἀναργύρως, νά μήν πάρω τίποτα.

Μοῦ ἔδωσε τό χάρισμα ὁ Θεός; Θά τό δώσω χωρίς νά πάρω κάτι. Τό ἴδιο ἔκαναν ὅλοι οἱ Ἅγιοι τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Τώρα ἄν κάνω ἕνα ἐρώτημα στόν ἑαυτό μου: ἐγώ μέ τήν ζωή μου, ὅπως ζῶ, ἀνήκω στήν Ἐκκλησία; ἡ ὁποία βλέπει ὅλα τά μέλη ὡς μέλη τοῦ ἑνός σώματος τῆς Ἐκκλησίας; πού ὅλοι ἔχουν τίς ἴδιες ἀνάγκες; ἔχουν τά ἴδια προβλήματα; Ὅ, τι ἔχει ὁ ἕνας, ἔχει καί ὁ ἄλλος, ὡς ἀνάγκη καί πρόβλημα. Καί πρέπει ἐγώ πού ἔχω κάτι παραπάνω, (λίγο μυαλό παραπάνω, λίγη δύναμη παραπάνω, λίγη περιουσία παραπάνω), νά βοηθήσω τόν ἄλλο. Οἱ ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ Ἅγιοι, τό κάνουν αὐτό τό πράγμα. Ἄν λέω ὅτι εἶμαι στήν Ἐκκλησία ἀλλά δέν τό κάνω, ἀπατῶ τόν ἑαυτό μου, αὐταπατῶμαι.

Ὁπότε, βλέποντας τόν Ἅγιο Παντελεήμονα, βλέποντας ὅλους τους Ἁγίους, (ὅπως ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τούς τοποθετεῖ γύρω μας, γύρω σέ ὁλόκληρο τόν ναό βάζει, τοποθετεῖ Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι εἶναι τά πρότυπα τά δικά μας), νά τούς βλέπουμε καί νά ρυθμίζουμε τήν ζωή μας, σύμφωνα μέ τήν ζωή τους. Ὅλοι αὐτοί οἱ Ἅγιοι εἶχαν κοινωνική ἀντίληψη, δέν κοιτοῦσαν μόνο μόνο τόν ἑαυτό τους. Ὅλοι βοηθούσαν τούς πάντες.

Λοιπόν, νά μήν πῶ περισσότερα. Αὐτό νά μᾶς μείνει ὅτι, βλέποντας αὐτούς τούς Ἁγίους, καί τιμώντας καί τόν Ἅγιο Παντελεήμονα καί ὅλους τους Ἁγίους, νά ἀναλάβουμε κοινωνική ἀντίληψη ὁ καθένας. Ὅ, τι μπορῶ, νά κάνω γιά τόν ἄλλο. Κι ἄν τό κάνω αὐτό, τότε θά ἀνήκω στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, καί τότε θά ἀνήκω καί στό ὅλο σῶμα τῆς ἀνθρωπότητας, καί θά πᾶνε λίγο καλύτερα τά πράγματα. Νά μᾶς εὐλογεῖ ὁ Θεός!»

Στη συνέχεια, ακολούθησε η περιφορά της Αγίας εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος, με την παρουσία όλων των πιστών, πέριξ του Ιερού Ναού.

Πριν την απόλυση του Εσπερινού διαβάστηκε τρισάγιο εις μνήμην όλων των κεκοιμημένων, που προσέφεραν δωρεές, υπηρεσίες και εργασίες στον Ιερό Ναό, στο καταφύγιο και στην ευρύτερη περιοχή, και όλων των κεκοιμημένων ορειβατών. Στο τέλος μοιράστηκε και ο ευλογημένος άρτος από τους Ιερείς.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Ορειβατών «Ο Μπούρινος» πρόσφεραν κέρασμα – μπισκοτολούκουμο σε όλους που ανέβηκαν στο βουνό, για να τιμήσουν τον Άγιο.

Το Σάββατο, 27 Ιουλίου 2019, εψάλη ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στο εξωκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος, επάνω στο Μπούρινο, από τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Νέστορα Γκουρομίσιο.

Επίσης, όρθρος και Θεία Λειτουργία εψάλησαν και στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Σιάτιστα από τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο. Στη συνέχεια εψάλη αρτοκλασία, προσφορά των μελών του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Σιάτιστας «Ο Άγιος Παντελεήμων», για να τιμήσουν τον προστάτη Άγιό τους. Ο π. Βασίλειος ευχήθηκε στα μέλη του Αιμοδοτικού Συλλόγου κάθε ευλογία και υγεία από τον Άγιο Παντελεήμονα, τον προστάτη τους, για να μπορούν να συνεχίζουν να προσφέρουν το πολύτιμο αίμα τους στους συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε κέρασμα σε όλους τους πιστούς από τα μέλη του Αιμοδοτικού Συλλόγου.

This entry was posted in Επικαιρότητα and tagged . Bookmark the permalink.