Προσευχή γιά τή Μακεδονία μας.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, πού εἶσαι ὁ Θεός μας, ἐσύ πού ἐλευθέρωσες μέ τό Πάθος καί τήν Ἀνάστασή σου τό γένος τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν δουλεία τοῦ ἐχθροῦ, πού μέσω ὁράματος στήν Τρωάδα εἶπες στόν ἀπόστολο Παῦλο, «ἔλα στήν Μακεδονία καί βοήθησέ μας», Διασκόρπισε κάθε ἐχθρό καί πολέμιο καθώς καί κάθε κακό σκοπό καί κάθε τέχνασμα τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς γιά τήν Ἑλληνικότατη Μακεδονία μας. Φώτισε τόν νοῦ καί τήν διάνοια τῶν ἀρχόντων μας, προκειμένου νά γνωρίσουν ποιό εἶναι τό συμφέρον τῆς Μακεδονίας. Δῶσε σέ αὐτούς δύναμη, ὥστε νά πράττουν τά καλύτερα καί ὅσα ταιριάζουν σέ αὐτήν. Ἐνδυνάμωσε τούς κατοίκους τῆς Μακεδονίας σέ αὐτές τίς ἡμέρες τῆς θλίψης τους καί δῶσε σέ αὐτούς πνεῦμα δυνάμεως καί ἰσχύος, γιά νά ὑπερασπίζονται τό ὄνομα τῆς πατρίδας μας. Εἰσάκουσε τήν φωνή τοῦ λαοῦ σου, πού ἀγωνίζεται γιά τήν διάσωση τοῦ ὀνόματος καί τῆς ὑποστάσεως τῆς Μακεδονίας. Διῶξε μακρυά ἀπό μᾶς κάθε κακία, κάθε δαιμονική ἐνέργεια, κάθε ἐπιζήμια πράξη καί κάθε ἄθλια καί ἀνθελληνική ἐνέργεια, πού ἐπιβουλεύονται τήν ὑπόσταση καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς Μακεδονίας μας. Ἀπομάκρυνε κάθε διχασμό καί ἐμφύλια διαμάχη ἀπό τόν λαό, πού ἀγωνίζεται γιά τήν διάσωση τοῦ ὀνόματος καί τῆς ὑποστάσεως τῆς Μακεδονίας.  Ἀμήν.

Την παραπάνω προσεχή έχει γράψει ο Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας Ιωήλ και είναι για να προσευχηθούμε.

This entry was posted in Επικαιρότητα and tagged . Bookmark the permalink.