Αγιασμός με την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 στην ενορία του Αγίου Νικολάου και μετά την Θεία Λειτουργία τελέσθηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός, με την έναρξη της νέας κατηχητικής χρονιάς.

Ο Αγιασμός έγινε από τους ιερείς της Ενορίας, τον π. Βασίλειο και τον π. Νέστορα, για την έναρξη των μαθημάτων των Κατηχητικών Σχολείων για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου, του Λυκείου και όλους τους ενορίτες.

Ο προϊστάμενος της Ενορίας μας π. Βασίλειος, πριν την απόλυση της θείας Λειτουργίας διάβασε την Εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου.

σταυροσ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 291

Σιάτιστα, 1η Ὀκτωβρίου  2018

 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ξεκινάει ἀπό σήμερα ἡ νέα Κατηχητικἠ περἰοδος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς χρονιᾶς μας. Οἱ ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας ξαναπαίρνουν στά χέρια τό ἀλέτρι γιά νά ὀργώσουν καί νά σπείρουν τό λόγο τοῦ Θεοῦ στίς ψυχές μικρῶν καί μεγάλων.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός παρομοίωσε τόν λόγο του μέ τό σπόρο καί τίς ψυχές μας σάν χωράφι πνευματικό εἰς τό ὁποῖο θά πέσει ὁ σπόρος. Τό ἄν θά φυτρώσει ἐξαρτᾶται ἀπό τό ἄν ἡ καρδιά μας εἶναι γῆ ἀγαθή ἤ σκληρή σάν πέτρα.

Τήν σκληρότητα τῆς καρδιᾶς τήν δημιουργεῖ ὁ ἐγωϊμός μας πού μᾶς κάνει νά ἀπορρίπτουμε τό Θεό καί τό λόγο Του καί νά θεοποιοῦμε τόν ἑαυτό μας. Ἀντίθετα ὁ ταπεινός ἄνθρωπος εἶναι πρόθυμος νά δεχθεῖ καί νά ἐμπιστευθεῖ τό λόγο τοῦ Χριστοῦ καί νά τόν καλλιεργήσει μέσα στήν καρδιά του.

Ἰδιαίτερα ἡ προσοχή τῆς Ἐκκλησίας στρέφεται πρός τά παιδιά καί τούς ἔφηβους καί τούς νέους ἀνθρώπους. Ὁ πρῶτος λόγος εἶναι γιατί ὁ Χριστός ζητάει ἀπό τούς γονεῖς νά ἐκτρέφουν, δηλαδή νά μεγαλώνουν τά παιδιά τους ἐν παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. Παιδεία καί νουθεσία Κυρίου εἶναι νά ἐξηγήσουμε στά παιδιά μας μέ ποιό τρόπο τά  συμβουλεύει ὁ Χριστός νά ζήσουν.

Ἡ ἀγάπη ἐπίσης τοῦ Χριστοῦ γιά τά παιδιά καί τούς νέους Τόν κάνει νά ἀπαιτεῖ καί νά παραγγέλει: «Ἀφῆστε τά παιδιά νά ἔλθουν κοντά μου καί μήν τά ἐμποδίζετε».

Ὅσοι ἀπό ἐσᾶς εἶσθε γονεῖς καί ἔχετε παιδιά πρέπει νά ἐξετάσετε ἐάν τά μεγαλώνετε ἐν παιδεία καί νουθεσίᾳ Κυρίου καί ἐάν τά ὁδηγεῖτε στό Χριστό ἤ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ ἐκτός ἀπό τό Χριστό.

Σάν γονεῖς ἔχετε ἰδιαίτερη εὐλογία νά ἔχετε παιδιά, ἀλλά καί μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη σας γιά τόν τρόπο πού θά μεγαλώσουν καί πῶς θά ἐξελιχθοῦν.

Ὅταν βαπτίσατε τά παιδιά σας μικρά ἡ Ἐκκλησία ἐμπιστεύθηκε καί ἐσᾶς τούς γονεῖς καί τόν ἀνάδοχο πού ἐπιλέξατε ὅτι θά ἀνταποκριθεῖτε στήν εὐθύνη σας νά μεγαλώσετε τά παιδιά σας κατά Χριστόν. Ἡ Ἐκκλησία σέ αὐτό σας τό ἔργο ἔρχεται νά σᾶς βοηθήσει. Προσφέρει στά παιδιά σας τήν δυνατότητα, ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους νά ἐνταχθοῦν στίς ἀνάλογες κατηχητικές συνάξεις μέ σκοπό νά γνωρίσουν τόν Χριστό, τόν λόγο καί τό ἔργο του καί νά ἀντιμετωπίσουν τή ζωή τους, τίς δυσκολίες καί τά προβλήματά τους μέ τόν Χριστό δίπλα τους καί μέ ὁδηγό τό θέλημά Του καί τήν ἀλήθεια Του.

Ὁ Χριστός μᾶς εἶπε ὅτι Ἐκεῖνος εἶναι «ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή». Ἐάν τό πιστεύετε αὐτό τότε θά καταλάβετε πόσο τόν χρειάζονται τόν Χριστό τά παιδιά σας. Φοβᾶστε τά παιδιά σας νά μεγαλώσουν κοντά στόν Χριστό; Μήπως νομίζετε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἐπικίνδυνος γιά τά παιδιά σας; Εἶναι ἡ ὥρα ἀγαπητοί, πού ὅλοι πρέπει νά πάρουμε τίς εὐθύνες μας.

Νομίζω ὅτι ξέρετε καλά τούς κινδύνους καί τίς παγίδες πού ἀπειλοῦν τά παιδιά σας. Τά παιδιά εἶναι σήμερα ἡ μεγάλη ἀγορά ἀπό τήν ὁποία ὅλοι οἱ πάσης φύσεως πονηροί προσπαθοῦν νά ψωνίσουν ἐκμεταλλευόμενοι τήν ἀπειρία τους, τήν ἐπιπολαιότητά τους, τήν ἐπιθυμία τους νά γνωρίσουν τήν ζωή. Δέν μποροῦμε λοιπόν νά ἀφήσουμε τά παιδιά μας ἀνοχύρωτα.

Εἶναι πολλά τά παιδιά μας πού ἔχουν πέσει στήν παγίδα τῶν ναρκωτικῶν. Εἶναι πολλά τά παιδιά μας πού ἔχουν λάθος πρότυπα. Εἶναι πολλοί καί οἱ γονεῖς πού ἀντί νά βοηθοῦν τά παιδιά τους τά μπερδεύουν. Ἀκούσατε πρόσφατα τό παιδάκι πού αὐτοκτόνησε ἐξ αἰτίας κάποιων συμμαθητῶν του. Αὐτά τά παιδιά εἶχαν γονεῖς, ἀλλά ἀπ’ ὅ, τι φάνηκε μπερδεμένους γονεῖς, γονεῖς πού πρόσφεραν λάθος ἀγωγή στά παιδιά τους. Τά λάθη στήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν γίνονται ὀλέθρια καί προκαλοῦν τήν καταστροφή.

Ἡ Ἐκκλησία ἔρχεται μέ πολλή ἀγάπη νά σταθεῖ κοντά στά παιδιά σας καί μέ κάθε τρόπο, μέ τήν Κατήχηση, τήν ψυχαγωγία, τίς ἐκδρομές, τίς φιλικές συναντήσεις, νά τά βοηθήσει νά γνωρίσουν τόν Χριστό καί νά Τόν βάλλουν θεμέλιο στή ζωή τους. Οἱ Ἐνορίες μας μέ ἱκανά στελέχη, Κατηχητές καί Κατηχήτριες, εἶναι ἕτοιμες νά τά ἀγκαλιάσουν καί νά τά προσφέρουν ἀλήθεια καί ζωή. Ἐνημερωθεῖτε καί συμβουλεύσατε τά παιδιά σας νά μετέχουν σέ αὐτές, ὁδηγεῖστε τά παιδιά Σας στόν Χριστό.

Σᾶς συμβουλεύω μέ πατρική ἀγάπη νά ἐνημερωθεῖτε γιά τίς Κατηχητικές Συνάξεις γιά μικρούς καί μεγάλους στίς Ἐνορίες Σας καί Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅτι ὅπως κάθε χρόνο θά λειτουργήσει στήν Μητρόπολή μας ἡ Ὁμάδα Θεολογικοῦ Προβληματισμοῦ πού γίνεται στό κτίριο τῆς Μητροπόλεως κάθε Δευτέρα βράδυ στίς 9 μ.μ.

Εὐχόμενος ἡ σπορά τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ νά βρεῖ ἀνταπόκριση στίς καρδιές Σας, διατελῶ,

Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ1Μετά τον Αγιασμό ο π. Βασίλειος φώτισε τα παιδιά και όλους όσοι είχαν εκκλησιασθεί, ενώ ο π. Νέστορας μοίραζε το αντίδωρο. Εξερχόμενοι όλοι πήραν το πρόγραμμα των κατηχητικών συναντήσεων.

Καλή κατηχητική χρονιά!!!

 

This entry was posted in Επικαιρότητα and tagged . Bookmark the permalink.