Επιστολή του Ιερέως Βασιλείου Λ. Βασιλείου προς τους ενορίτες και τα παιδιά

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

                   ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Ἀγαπητοί μου Ἐνορίτες,

ἀγαπητά μου παιδιά,

 Ἡ ἐποχή μας, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, εἶναι σέ μεγάλο βαθμό ταραγμένη καί συγκεχυμένη. Ποτέ ἄλλοτε δέν ὑπῆρχε τόσο εὔκολη πρόσβαση στήν ἀνθρώπινη γνώση, ἰδεολογίες, φιλοσοφίες, θρησκεῖες. Ὅλα αὐτά προκαλοῦν μία ἄνευ προηγουμένου μπερδεμένη προσωπική καί κοινωνική κατάσταση.

Διερωτόμαστε, ὅμως, εἶναι ὅλα ἀληθινά ὅσα προβάλλονται; Γιά τό κάθε συγκεκριμένο θέμα, εἶναι πολλές οἱ ἀλήθειες ἤ μία; Ἄν ἀκολουθήσω μία ἀπ’ αὐτές τίς «ἀλήθειες», βρίσκομαι στό δρόμο ὁ ὁποῖος θά μέ ὁδηγήσει στόν ἀληθινό σκοπό τῆς ὑπάρξεώς μου; Μπορῶ νά βρῶ τήν ἀλήθεια; Ἄν, τελικά, δέν βρῶ τήν Ἀλήθεια, θά εἶμαι πραγματικά χαμένος καί δυστυχισμένος. Τότε, λοιπόν, τί γίνεται;

Μέσα σ’ αὐτή τή σύγχυση ἀπό τήν πλημμύρα τῶν «ἀληθειῶν» προβάλλει ὡς φάρος φωτεινός τό πρόσωπο τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος λέγει: «Ἐγώ εἶμαι ἡ Ἀλήθεια», «Ἐγώ εἶμαι ἡ Ζωή», «Ἐγώ εἶμαι ἡ Ὁδός», «Ἐγώ εἶμαι τό Φῶς τοῦ κόσμου», «Ὅποιος μέ ἀκολουθεῖ, δέν θά ζήσει μέσα στό σκοτάδι ἀλλά θά ἔχει τό φῶς τῆς ζωῆς». (Ἰωάνν. ΙΔ΄ 6,  Ἰωάνν. Η΄ 12) Δέν μᾶς καλεῖ, γιά νά μᾶς πεῖ ἀλήθειες ἀλλά διακηρύττει ὅτι, Αὐτός, ὡς πρόσωπο, εἶναι ἡ Ἀλήθεια!

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου σήμερα φθείρονται, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἀπό τίς λαθεμένες ἐπιλογές τους, ἐπειδή δέν βρῆκαν ἤ δέν θέλησαν νά βροῦν καί ἀκολουθήσουν τή μοναδική Ἀλήθεια, τόν Ἰησοῦ Χριστό! Πεθαίνουν πνευματικά, ἀποσυντίθενται πνευματικά καί στή συνέχεια ἀναπέμπουν δυσωδία, βρωμοῦν! Καί ὅ, τι λέγουν καί ὅ, τι πράττουν, «αἰσχρόν ἐστί καί λέγειν». (Ἐφεσ. Ε΄ 12)

Αὐτή τήν Ἀλήθεια, τόν Ἰησοῦ Χριστό, τόν Λόγο του καί τή Ζωή του, τά κρατᾶ ὅλα ἡ Ἐκκλησία Του. Εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, οἱ λόγοι τῶν πνευματοφόρων ἁγίων πατέρων, οἱ βίοι καί οἱ τρόποι ζωῆς ὅλων τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας, ὁλόκληρη ἡ Ἱερά Παράδοση ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό μέχρι σήμερα, τά ἅγια Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, οἱ Ἱεροί Ναοί, οἱ ἅγιες εἰκόνες, τά πνευματοφόρα θαυματουργά ἅγια λείψανα, ἡ ἐκκλησιαστική ὑμνολογία καί ψαλμωδία, ἡ ὅλη πνευματικότητα καί τοῦ πιό ἁπλοῦ χριστιανοῦ.

Ὅλα αὐτά εἶναι ἕνας πραγματικός θησαυρός, τόν ὁποῖο ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί τόν κρατοῦμε δύο χιλιάδες χρόνια. Ἔχουμε τεράστιο βάρος εὐθύνης νά τόν παραλάβουμε, νά τόν κάνουμε τρόπο ζωῆς μας καί νά τόν παραδώσουμε ἀλώβητο καί ἀπαραχάρακτο στίς ἑπόμενες γενεές. Ὁ κόσμος μέ ὅλα του τά πλούτη εἶναι ἀσύγκριτα πτωχός καί λιμοκτονεῖ, προσπαθώντας νά χορτάσει τήν πείνα του μέ τά ξυλοκέρατα τῆς πεπερασμένης ἀνθρώπινης κοσμικῆς γνώσεως.

Στήν ἐνορία μας, γιά ἀκόμη μία χρονιά, μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Παύλου, θά λειτουργήσουν τμήματα ὀρθοδόξου κατηχήσεως γιά ὅλες τίς ἡλικίες.  Ἄν οἱ λοιπές γνώσεις καί ἐπιστῆμες χρειάζονται γιά τήν πρόσκαιρη βιολογική καί κοινωνική ζωή μας, ἡ γνώση γιά τόν Ἀληθινό Θεό καί τό θέλημά Του εἶναι ἀναγκαιότατα, καί γιά τήν ἐδῶ ζωή καί γιά τήν ζωή μετά τόν θάνατό μας.

Ἀγαπητοί μου, ζωή χωρίς τόν ἀληθινό Θεό εἶναι ἀποτυχία, εἶναι πόνος, βάσανο, ταλαιπωρία, κόλαση!

Ἄς δώσουμε λίγο χρόνο στόν ἑαυτό μας, γιά νά μή ζημιωθοῦμε, γιά νά μήν τόν χάσουμε. Ἀξίζουμε πολύ περισσότερο ἀπ’ ὅ, τι μποροῦμε νά φαντασθοῦμε.

Ἡ καταγωγή μας

δέν εἶναι ἀπό τήν ὕλη ἀλλά ἀπό τόν Θεό.

Δέν εἴμαστε πρόσκαιροι ἀλλά αἰώνιοι,

δέν εἴμαστε φτηνοί ἀλλά ἄπειρης ἀξίας,

δέν εἴμαστε τυχαῖοι ἀλλά δημιουργημένοι μέ πολλή ἀγάπη καί σοφία ἀπό τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό!

Ἀξίζουμε πολύ! Νά τό θυμούμαστε.

Μπορεῖτε νά δεῖτε τό πρόγραμμα τῶν κατηχητικῶν μαθημάτων τῆς ἐνορίας μας καί νά εἶστε παρόντες ἀνελλιπῶς καί μέ ἐνδιαφέρον.

Μέ πολλή ἀγάπη καί ἐπιθυμία

γιά ἀληθινή γνώση τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας.

Ὁ πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ 2017

This entry was posted in Επικαιρότητα and tagged . Bookmark the permalink.