Μεγάλο Σάββατο πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας

Τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ, τὴν θεόσωμον Ταφήν, καὶ τὴν εἰς ᾍδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν δι’ ὧν τῆς φθορᾶς τὸ ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν, πρὸς αἰωνίαν ζωὴν μεταβέβηκε.

Το Μέγα Σάββατο 15 Απριλίου 2017, το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, μαζί με την ακολουθία του εσπερινού τελέσθηκε και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου.

Έγινε η πρώτη Ανάσταση και οι Ιερείς του Ναού π. Βασίλειος και π. Νέστορας ψάλλοντας το: «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην…», πετούσαν βάγια σε όλο το Ναό, ενώ ταυτόχρονα οι πιστοί έκαναν κρότους και θορύβους, κινώντας τις κανδήλες και τους πολυελαίους.

This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.