Η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας

« Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν, ὁ Ἀριμαθαῖος καθεῖλε, τήν τῶν ἁπάντων ζωήν, σμύρνῃ καί σινδόνι σε Χριστέ, ἐκήδευσε. καί τῷ πόθω ἠπείγετο, καρδίᾳ καί χείλει, σῶμα τό ἀκήρατον, σοῦ περιπτύξασθαι, ὅμως συστελλόμενος φόβω, χαίρων ἀνεβόα σοί. Δόξα, τῇ συγκαταβάσει σου, φιλάνθρωπε».

Μέσα σε κατανυκτική ατμόσφαιρα και κλίμα ιεροπρέπειας, τελέστηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής η Ακολουθία της Αποκαθήλωσης στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Μετά την ακολουθία των Ωρών, τελέστηκε ο Εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευή στον οποίο έλαβε χώρα η τελετή της Αποκαθήλωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από το Σταυρό.

Την ακολουθία τέλεσαν οι Ιερείς του Ναού π. Βασίλειος και π. Νέστορας.

This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.