Μεγάλη Τετάρτη στην Ενορία του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας

«Τῇ Ἁγία καὶ Mεγάλη Πέμπτη, οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρά τινα ἑορτάζειν. τὸν ἱερὸν Νιπτῆρα, τὸν Μυστικὸν Δεῖπνον (δηλαδὴ τὴν παράδοσιν τῶν καθ’ ἡμᾶς φρικτῶν Μυστηρίων), τὴν ὑπερφυᾶ Προσευχήν, καὶ τὴν Προδοσίαν αὐτήν».

Την Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου 2017, το βράδυ, οι Ιερείς της Ενορίας του Αγίου Νικολάου π. Βασίλειος και π. Νέστορας τέλεσαν την ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης με κεντρικό θέμα τη νίψη των ποδών των Αποστόλων από τον Ιησού, τον Μυστικό Δείπνο, την προσευχή στον Κήπο της Γεσθημανή και την προδοσία του Ιούδα.

This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.