Επιστολή του Ιερέως Βασιλείου Λ. Βασιλείου προς τους ενορίτες, τους γονείς και τα παιδιά

π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

«Ὁ Θεός γνωρίζεται στίς Ἅγιες Γραφές, στήν ὅλη βιοτή τῶν ἁγίων καί στή Θεία Λειτουργία».

Ἀγαπητοί μου Ἐνορίτες,

ἀγαπητοί μου γονεῖς,

ἀγαπητά μου παιδιά.

Ἀκόμη μία κατηχητική χρονιά ξεκινᾶ στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νικολάου, μέ τήν Χάρη τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τίς εὐλογίες τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. κ. Παύλου.

Ἡ συστηματική κατήχηση εἶναι στοιχεῖο καί μέλημα τῆς Ἐκκλησίας. Φροντίδα τοῦ Ἐπισκόπου στήν ἐπισκοπή, τοῦ Ἱερέα στήν ἐνορία, τοῦ κάθε γονιοῦ στά παιδιά του. Ὅλοι μας πρέπει νά ἐνδιαφερόμαστε, νά γνωρίσουμε τόν ἀληθινό Θεό καί μέ ἀγάπη καί φροντίδα νά τόν κάνουμε γνωστό σέ ὅλους.

«κόσμος» δέν γνωρίζει τόν Θεό. Μόνο ἡ Ἐκκλησία Τόν γνωρίζει καί μπορεῖ νά Τόν κάνει γνωστό. Ὁ Προφήτης Δαβίδ, πρίν 3.000 χρόνια, ἔγραφε σέ ἕνα ψαλμό: «Γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαία ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραήλ μέγα τό ὄνομα αὐτοῦ». (Ψαλμ. ΟΕ΄ 2) Στήν Ἰουδαία ὁ Θεός εἶναι γνωστός καί τό ὄνομά του ἀνάμεσα στούς Ἰσραηλίτες εἶναι μεγάλο καί ὑμνεῖται.

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ νέος Ἰσραήλ τῆς Χάριτος, καί οἱ πιστοί γνωρίζουν τόν Θεό καί τόν ὑμνοῦν. Ὁ «κόσμος» δέν θέλησε νά γνωρίσει τόν Θεό. Δέν τόν γνώρισε καί γι’ αὐτό δέν μπόρεσε νά τόν ἐγκολπωθεῖ.

Εἶναι ζωτική ἀνάγκη, λοιπόν, νά γνωρίζουμε τόν Θεό, ποιός εἶναι, τί ἔκανε καί τί θά κάνει, γιά ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς τόν παρουσιάζει, μᾶς τόν δείχνει, μᾶς τόν προσφέρει διαρκῶς.

Θά ἐρωτήσει κάποιος: Ποῦ; Πότε; Πῶς;

Καί ἡ ἀπάντηση εἶναι: Στίς Ἅγιες Γραφές, στήν ὅλη βιοτή τῶν ἁγίων, στήν Θεία Λειτουργία.

Αὐτή τή χρονιά τά κατηχητικά μαθήματα θά ἀναφέρονται κυρίως

στήν Θεία Λειτουργία,

στήν παρουσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στό μέγα μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας,

στή μετοχή μας στό Σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,

στήν γνωριμία μας μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό,

στό «πλήρωμα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ».

Ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι ἡ φανέρωση τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας οἰκονομίας. Εἶναι ἡ γνωριμία μας μέ τόν Θεό. Ὅταν κάποιος γνωρίσει ἀληθινά τόν Θεό, τόν ἀγαπᾶ, τόν ἐρωτεύεται, ζεῖ γι’ Αὐτόν καί πεθαίνει γι’ Αὐτόν.

Ὁ μέγας ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος ἔγραφε: «ἡγοῦμαι τά πάντα ζημίαν εἶναι διά τό ὑπερέχον τῆς γνώσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μου, δι’ ὅν τά πάντα ἐζημιώθην καί ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι ἵνα Χριστόν κερδήσω». (Φιλιπ. Γ΄ 8) Ὅλα τά γήινα τά θεωρῶ ἐπιζήμια, σέ σχέση μέ τήν γνώση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Κυρίου μου. Γι’ Αὐτόν τά στερήθηκα ὅλα καί τά θεωρῶ ὅλα σκουπίδια, ἄξια περιφρονήσεως, προκειμένου νά κερδίσω τόν Χριστό!

Ἄν ἔτσι ὁμιλεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἐμεῖς τό μόνο πού ἔχουμε νά κάνουμε εἶναι, μέ φιλοτιμία καί ἐνδιαφέρον νά θελήσουμε νά γνωρίσουμε τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Οἱ καιροί δέν περιμένουν.

Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ μου νά εἶναι ὁλοκληρωμένη,

ἡ πίστη μου σταθερή,

τό φρόνημά μου θαρραλέο!

Ἡ εὐκαιρία εἶναι πλησίον μας. Νά εἴμαστε τακτικοί στίς κατηχητικές συντροφιές, ὅπως φαίνονται στό πρόγραμμα τῆς Ἐνορίας.

Σᾶς περιμένω μέ πολλή ἀγάπη καί ἀδημονία, μαζί μέ ὅλους τούς κατηχητές καί τίς κατηχήτριες καί τούς βοηθούς καί τούς συνεργάτες στό κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐνορίας μας.

ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.