Ένα κάθε μήνα Αυγούστου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Ἕνα κάθε μήνα

 Αὔγουστος 2016

Ἀγαπητοὶ μου Ἐνορίτες,

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, γνωρίζοντας τήν ἀδυναμία τοῦ ἀνθρώπου νά ἀντιπαλαίσει καί καταπολεμήσει τήν κακία τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του, οἱ ὁποῖοι ἀνά τούς αἰῶνες θά βάζουν ἐμπόδια στούς ἀνθρώπους, ὥστε νά μήν ἐπιτύχουν τό σκοπό τῆς ζωῆς τους, πού εἶναι ὁ ἁγιασμός, λέγει ἕναν φοβερό λόγο, ἴσως καί φοβηθοῦν, ἴσως καί συνετισθοῦν. Τί λέγει; «ὅς ἄν σκανδαλίση ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῶ ἵνα κρεμασθῆ μύλος ὀνικός εἰς τόν τράχηλον αὐτοῦ καί καταποντισθῆ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης» (Ματθ. ΙΗ’ 6) καί συνεχίζει: «οὐαί τῷ κόσμῳ ἀπό τῶν σκανδάλων, ἀνάγκη γάρ ἐλθεῖν τά σκάνδαλα. Πλήν οὐαί τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ τό σκάνδαλον ἔρχεται». (Ματθ. ΙΗ΄ 7) Δηλαδή, ὅποιος προκαλέσει σκάνδαλο, ἐμπόδιο, γιά τή σωτηρία τοῦ ἄλλου, αὐτός συμφέρει νά αὐτοκτονήσει, νά πνιχθεῖ στή θάλασσα, παρά νά σκανδαλίσει. Ἡ κόλαση ἐκείνου πού σκανδαλίζει θά εἶναι μεγαλύτερη ἀπό ἐκείνη τοῦ αὐτόχειρα. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέγει ὅτι, «τά σκάνδαλα εἶναι τά ἐμπόδια στό δρόμο γιά τή σωτηρία». Καί κάποιος ἄλλος ἑρμηνευτής λέγει ὅτι, «τά σκάνδαλα εἶναι οἱ διάφοροι λόγοι ἤ διάφορα ἔργα, πού ὅποιος τά ἀκούει ἤ τά βλέπει, ὠθεῖται πρός τήν ἁμαρτία».

Σκάνδαλα εἶναι ὅλες οἱ προκλήσεις τῆς ἁμαρτωλῆς κοινωνίας πρός τόν κάθε ἀδύναμο ἄνθρωπο. Σκάνδαλα εἶναι ἡ κάθε προβολή καί ἐπίδειξη τῆς ἁμαρτίας. Σκάνδαλα εἶναι ὅλες οἱ ἀδικίες, οἱ κλοπές, τά ψέματα, οἱ δόλιες ἀναριχήσεις σέ ὑψηλές θέσεις. Σκάνδαλα εἶναι οἱ προκλήσεις τοῦ πλούτου, τῆς σάρκας, τῆς ἐξουσίας.

Ἡ κάθε εἴδους πρόκληση εἶναι μία ἐγωιστική – ὑπεροπτική στάση ἀπέναντι στόν συνάνθρωπο. Εἶναι μία ἄσκηση βίας, ἕνα μαστίγωμα πρός τόν ἀνήμπορο καί ἀδύναμο συνάνθρωπό μας. Εἶναι μία ἀδιαφορία πρός τόν πόνο πού προκαλεῖται στόν συνάνθρωπό μας. Αὐτός πού σκανδαλίζει τόν ἄλλο, αὐτός πού προκαλεῖ, ἔχει τή συνείδηση τοῦ σαδιστῆ. Εἶναι σάν νά λέει: «Ἐγώ θά μαστιγώνω τό νοῦ σου, τίς αἰσθήσεις σου, τή βούλησή σου, τήν ὕπαρξή σου, καί δέν μέ ἐνδιαφέρει ἄν σύ πονᾶς, ἄν δέν μπορεῖς νά ἀμυνθεῖς, νά ἀντιδράσεις, νά φυλαχθεῖς, ἄν δέν μπορεῖς νά ἀποκτήσεις αὐτά πού σοῦ προβάλλω».

Μερικά παραδείγματα θά μᾶς βοηθήσουν νά ἀντιληφθοῦμε σέ ποιόν πνευματικό χῶρο βρισκόμαστε, στούς σκανδαλίζοντες ἤ στούς σκανδαλιζόμενους. Νά ἀντιληφθοῦμε, ἔστω καί στό ἐλάχιστο, τό μέγεθος τοῦ κακουργήματος, ἄν δέν τό ἔχουμε ἀντιληφθεῖ μέχρι αὐτή τή στιγμή.

Εἶμαι ἄνεργος καί δίπλα μου συζητοῦν κομπαστικά κάποιοι, γιά τή μία ἤ καί τή δεύτερη ἐργασία πού ἔχουν καί γιά τό παχυλό εἰσόδημα πού παίρνουν καί γιά τίς καταθέσεις τους στίς Τράπεζες.

Εἶμαι ἄστεγος ἤ ἐνοικιάζω σπίτι γιά τήν οἰκογένειά μου καί βλέπω κάποιους νά ὑπερηφανεύονται γιά τά σπίτια τους καί τά διαμερίσματα καί τά ἐξοχικά τους.

Εἶμαι πτυχιοῦχος μέ ἕνα ἤ καί περισσότερα πτυχία, καί δέν προσλαμβάνομαι γιά ἐργασία, ἐνῶ μαθαίνω ὅτι ἄλλοι μέ λιγότερα ἤ καί καθόλου προσόντα, κατέχουν ὑψηλές θέσεις μέ ὑψηλά εἰσοδήματα.

Εἶμαι νηστικός γιά μέρες καί περνῶ ἔξω ἀπό ἑστιατόρια, ἀπό καταστήματα φαγητοῦ καί βλέπω τά τραπέζια ὑπεργεμάτα ἀπό φαγητά, σαλάτες, τυριά, ὀρεκτικά, ποτά, γλυκά, φροῦτα, καί πολλά ἀπ’ αὐτά νά ἑτοιμάζονται νά πεταχτοῦν στά σκουπίδια.

Εἶμαι ἄρρωστος, χρειάζομαι ἐξετάσεις, ἐγχείρηση, φάρμακα, θεραπεία, καί δέν ἔχω οὔτε χρήματα, οὔτε ἀσφάλιση, καί μαθαίνω γιά κάποιους, πού πηγαίνουν στούς ἀκριβότερους γιατρούς καί νοσοκομεῖα ἤ ἔχουν πολλά χρήματα συγκεντρωμένα, γιά μία πιθανή ἀσθένειά τους.

Εἶμαι παιδί, ἔφηβος, νέος, ἄνδρας, ἡλικιωμένος, προσπαθῶ νά ἐλέγξω τίς σαρκικές ἐπιθυμίες καί ὁρμές, ἀγωνίζομαι νά ἐγκρατευθῶ, νά μήν πέσω σέ σαρκικά ἁμαρτήματα, ὅμως ὅπου νά στρέψω τά μάτια μου προβάλλει τό ἄσεμνο, τό γυμνό, ἀπό τά πιό μικρά κοριτσάκια μέχρι καί τίς μεγάλες γυναῖκες.

Εἶμαι μαθητής, σπουδαστής, θέλω νά σπουδάσω, νά προχωρήσω, νά μάθω κι ἄλλες γλῶσσες, ἐπιστῆμες, τέχνες, καί οἱ γονεῖς μου ἀδυνατοῦν νά μέ βοηθήσουν οἰκονομικά… ἐνῶ δίπλα μου κάποιοι κάνουν φοιτητικές διακοπές.

Αὐτά εἶναι κάποια ἀπό τά σκάνδαλα τῆς κοινωνίας. Θά μπορούσαμε  νά ἀναφέρουμε πλῆθος ἀκόμη προκλήσεων, πού εἴτε ἀθέλητα εἴτε ἠθελημένα, δημιουργοῦν προβλήματα καί σκανδαλισμούς στούς συνανθρώπους μας.

Ἡ σπατάλη, ἡ ἀσωτία, ἡ κρεπάλη, τό ἀκριβό ντύσιμο, τά πολυτελῆ αὐτοκίνητα, οἱ πανάκριβες διακοπές, οἱ ποικίλες ἀδικίες, τά ἄσεμνα θεάματα, τά αἰσχρά ἀκούσματα, οἱ ἀνήθικες ἀφίσες,  ὁ προκλητικός ἀνήθικος τρόπος ζωῆς, ἡ προβολή του ἀπό τά διάφορα μέσα ἐνημερώσεως, ἡ προώθηση καί προβολή ἀφύσικων καί διεστραμμένων τρόπων κοινωνικῆς καί οἰκογενειακῆς καί προσωπικῆς ζωῆς. Ὅλα αὐτά εἶναι σκάνδαλα γιά τήν πνευματική καί κοινωνική ζωή.

Ἡ ἐποχή μας, δυστυχῶς, μπορεῖ κάλλιστα, νά ὀνομασθεῖ «Ἐποχή τῶν προκλήσεων», «Ἐποχή τῶν σκανδάλων», «Ἐποχή τοῦ ἐγωϊσμοῦ», «Σαδιστική ἐποχή», ὅπου οἱ περισσότεροι προκαλοῦν τούς περισσότερους καί ἡ ζωή γίνεται πιό δύσκολη. Γίνεται ἀφόρητη! Ὅταν προκαλεῖς, νομίζεις ὅτι εἶσαι δυνατός. Ὅμως αὐτό εἶναι μία ἀπάτη, εἶναι ὑπερηφάνεια, εἶναι ἔλλειψη αὐτογνωσίας. Ὁ Κύριός μας ὁ Ἰησοῦς Χριστός τό δήλωσε ὅτι, «ὁ Θεός ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται». Ἡ ἱστορία τό ἔχει ἀποδείξει ἄπειρες φορές ὅτι, ὅλοι οἱ ὑπερήφανοι κατέπεσαν παταγωδῶς. Ὅλοι οἱ σκανδαλοποιοί εἶχαν ἄτιμη κατάληξη. Ὅσοι φέρθηκαν προκλητικά παρακολούθησαν μέ φρίκη τήν ἀποτυχία τους. Ἁπτά παραδείγματα στά ἔσχατα χρόνια μας τό διαστημόπλοιο «Τσάλαντζερ», πού μεταφράζεται «ὁ προκαλῶν», τό ὁποῖο δέν μπόρεσε νά ἐκπληρώσει τόν σκοπό του, «ἔζησε» μόνο 70 δευτερόλεπτα! Καί τό ἄλλο εἶναι τό πυρηνικό ἐργοστάσιο «Τσέρνομπιλ», πού στό τελευταῖο παγκόσμιο ἐπιστημονικό περιοδικό, πρίν τήν ἔκρηξη καί τήν διάχυση ραδιενέργειας σέ πολλές περιοχές τῆς γῆς, εἶχε γραφεῖ γι’ αὐτό ὅτι, εἶναι τό τελειότερο καί ἀσφαλέστερο ἐργοστάσιο ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Ὁ σκανδαλισμός καί οἱ προκλήσεις τῶν συνανθρώπων μας εἶναι πράξεις ἔσχατης ἠθικῆς παρακμῆς, εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς ὑπερηφάνειας, εἶναι ἔνδειξη σαδισμοῦ (ἐνδόμυχα σάν νά θέλω νά πονέσει ὁ ἄλλος, νά νιώσω μία ἱκανοποίηση), εἶναι δεῖγμα ἀπανθρωπιᾶς. Γι’ αὐτό καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τήν πρόκληση καί τόν σκανδαλισμό, τά κατακρίνει ὑπερβαλλόντως καί μᾶς προτρέπει νά μή σκανδαλίζουμε τούς ἄλλους. Βροντοφωνάζει μέσα στήν Ἁγία Γραφή, «Οὐαί δι’ οὐ τό σκάνδαλον ἔρχεται»! Ἀλλοίμονο σ’ ἐκεῖνον ἀπό τόν ὁποῖο ἔρχεται ὁ σκανδαλισμός στήν κοινωνία! Ὁ λόγος αὐτός, ἀγαπητοί μου, δέν εἶναι χωρίς περιεχόμενο καί χωρίς ἀντίκρυσμα. Ό, τι λέγει ὁ Χριστός ἔχει παγκόσμια καί διαχρονική ἰσχύ. Ὁ Λόγος του ἐκπληρώνεται μέσα στήν ἱστορία καί ὁλοκληρώνεται στήν αἰωνιότητα. Ἁπλῶς ἄς ἀκούσουμε τί λέει γιά τούς προκλητικούς πλουσίους: «Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν…», καί αὐτό τό βλέπουμε νά πραγματοποιεῖται διαχρονικά! Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅλων τῶν εἰδῶν τίς προκλήσεις.

Ὁ ἔξυπνος ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἐκεῖνος πού πιστεύει στόν Λόγο τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τόν τηρεῖ. Ἄς κάνουμε λίγη προσπάθεια νά μή σκανδαλίζουμε τούς συνανθρώπους μας, νά μήν τούς προκαλοῦμε. Εὔχομαι νά βρισκόμαστε στόν χῶρο τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ, τηρώντας τούς λόγους του. Εἶναι μακάριο. Νά μή βρισκόμαστε στόν χῶρο τοῦ «Οὐαί» παραβαίνοντάς τους. Εἶναι ὀδυνηρό!

Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία καί πολύ πολύ πόνο καρδιᾶς

Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ pdf

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα and tagged . Bookmark the permalink.