Μεγάλη Πέμπτη βράδυ στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας

«Τῇ Ἁγίᾳ καί Μεγάλῃ Παρασκευῇ τά ἅγια καί σωτήρια καί φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν. τούς ἐμπτυσμούς, τά  ‘ραπίσματα, τά κολαφίσματα, τάς ὕβρεις, τούς γέλωτας, τήν πορφυρᾶν χλαίναν, τόν κάλαμον, τόν σπόγγον, τό ὄξος, τούς ἥλους, τήν λόγχην καί πρό πάντων τόν σταυρόν καί τόν θάνατον, ἅ δι’ ἡμᾶς ἑκών κατεδέξατο. ἔτι δέ καί τήν τοῦ εὐγνώμονος λῃστοῦ, τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῶ, σωτήριον ἐν τῷ σταυρῷ ὁμολογίαν».

Με ιεροπρέπεια και σε κλίμα μυσταγωγικής κατάνυξης πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη Πέμπτη, η ακολουθία των Αγίων Παθών (Ακολουθία του Όρθρου της Μεγάλης Παρασκευής) στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας.

Την Ακολουθία τέλεσαν οι Ιερείς του Ναού π. Βασίλειος και π. Νέστορας.

Μετά την ανλαγνωση του πέμπτου Ευαγγελίου, ο π. Βασίλειος έβγαλε τον εσταυρωμένο από το Άγιο Βήμα, τον περιέφερε εντός του Ναού και τον απέθεσε προ της Ωραίας πύλης, για προσκύνηση.
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε τη συγκινητική Ακολουθία των Αχράντων Παθών και προσκύνησε τον Σταυρό του Χριστού μας.

Μετά την ακολουθία με τα 12 Ευαγγέλια, τα κορίτσια, οι κοπέλες και οι γυναίκες της Ενορίας στόλισαν το κουβούκλιο του επιταφίου, ενώ άλλες έψαλλαν διαφόρους ύμνους στο νεκρό Χριστό.

 

This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.