Μεγάλη Τετάρτη στην Ενορία του Αγίου Νικολάου

«Τῇ Ἁγία καὶ Mεγάλη Πέμπτη, οἱ τὰ πάντα καλῶς διαταξάμενοι θεῖοι Πατέρες, ἀλληλοδιαδόχως ἔκ τε τῶν θείων Ἀποστόλων, καὶ τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων, παραδεδώκασιν ἡμῖν τέσσαρά τινα ἑορτάζειν. τὸν ἱερὸν Νιπτῆρα, τὸν Μυστικὸν Δεῖπνον (δηλαδὴ τὴν παράδοσιν τῶν καθ’ ἡμᾶς φρικτῶν Μυστηρίων), τὴν ὑπερφυᾶ Προσευχήν, καὶ τὴν Προδοσίαν αὐτήν».

 

03Με ευλάβεια και κατάνυξη τελέστηκε σήμερα Μεγάλη Τετάρτη, το απόγευμα, το ιερό μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Σιάτιστας. Το Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου τέλεσαν οι Ιερείς του Ναού π. Βασίλειος και π. Νέστορας με την παρουσία πλήθους πιστών. Με το πέρας του Μυστηρίου, οι Ιερείς έχρισαν τους πιστούς με το άγιον  Έλαιο.

Στη συνέχεια οι Ιερείς τέλεσαν την ακολουθία του Μυστικού Δείπνου, η οποία είναι ο όρθρος της Μεγάλης Πέμπτης.

This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.