Κατανυκτικοί Εσπερινοί στην πόλη της Σιάτιστας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

Ἀριθμ. Πρωτ. 143

Σιάτιστα, 15 Μαρτίου 2016

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Πρός
Τούς Αἰδεσιμωτάτους Ἐφημερίους
Πόλεως Σιατίστης

ΘΕΜΑ: Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί

Ἀγαπητοί μου Πατέρες,
Ἔφθασε καί πάλι ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ εὐλογημένη περίοδος τῶν πνευματικῶν ἀγώνων.
Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἄνοιξε καί ἐμεῖς καλούμεθα νά εἰσέλθουμε καί νά ἀθλήσουμε.
Ὅλες οἱ λειτουργικές εὐκαιρίες βοηθοῦν καί ἐμᾶς καί τό ποίμνιο μας. Μία ἀπό αὐτές εἶναι καί οἱ κατανυκτικοί ἑσπερινοί.
Ὅπως κάθε χρόνο θά γίνονται ἐναλλάξ καί στίς δύο ἐνορίες τῆς πόλεως κατά τό κάτωθι πρόγραμμα.

Κυριακή τῆς Τυρινῆς: Ἅγιος Δημήτριος
Ὁμιλητής: ὁ Μητροπολίτης

Κυριακή Α΄ Νηστειῶν: Ἅγιος Νικόλαος
Ὁμιλητής: ὁ Μητροπολίτης

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν: Ἅγιος Δημήτριος
Ὁμιλητής: ὁ Μητροπολίτης

Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν: Ἅγιος Νικόλαος
Ὁμιλητής: ὁ π. Ἐφραίμ

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν: Ἅγιος Δημήτριος
Ὁμιλητής: ὁ Μητροπολίτης

Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν: Ἅγιος Νικόλαος
Ὁμιλητής: ὁ π. Πολύκαρπος

Σᾶς παρακαλῶ νά ἐνημερώσετε τούς ἐνορίτες Σας καί νά τούς τό ὑπενθυμίζετε κάθε Κυριακή καί νά φροντίζετε νά εἶσθε καί ἐσεῖς προσωπικά παρόντες καθόσον ἡ παρουσία Σας εὐχαριστεῖ καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ. Ὥρα ἐνάρξεως τῆς ἀκολουθίας 6.30 τό ἀπόγευμα.

Εὐχέτης πρός Κύριον

Ὁ Ἐπίσκοπος Σας
ο Σισανίου και Σιατίστης ΠΑΥΛΟΣ

This entry was posted in Επικαιρότητα. Bookmark the permalink.