Ένα κάθε μήνα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Φεβρουάριος 2016

Ἕνα κάθε μήνα.

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, τό μήνα Φεβρουάριο γιορτάζει τό γεγονός τῆς παραστάσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στό Ναό τοῦ Σολομῶντος, ὅταν εἶχε συμπληρώσει 40 ἡμέρες ἀπό τή γέννησή του. Γιορτάζει καί τή συνάντηση τοῦ πρεσβύτου Συμεών μέ τόν Ἰησοῦ, τή μητέρα του, τήν Θεοτόκο καί τόν Ἰωσήφ.
Ὁ Συμεών, μέ τήν προτροπή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔρχεται στήν αὐλή τοῦ Ναοῦ καί παρακολουθεῖ τούς ἀνθρώπους πού εἰσέρχονται. Κάποια στιγμή βλέπει ἕναν ἡλικιωμένο ἄνδρα καί μία πολύ νεαρή γυναίκα, πού κρατοῦσε ἕνα βρέφος. Εἶναι ὁ Ἰωσήφ, ἡ Θεοτόκος Μαρία καί τό βρέφος Ἰησοῦς. Τούς πλησίαζει, παίρνει στήν ἀγκαλιά του τό παιδί, εὐλογεῖ τόν Θεό καί λέγει τά ἀκόλουθα λόγια: «Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλο σου, δέσποτα, κατά τό ρῆμα σου ἐν εἰρήνη. ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν σου, ὅ ἠτοίμασας κατά πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν, φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν καί δόξαν τοῦ λαοῦ σου Ἰσραήλ.» Τώρα, Δέσποτα Θεέ μου, ἀφησέ με νά πεθάνω, ἀφοῦ μέ ἀξίωσες νά ἰδῶ τόν σωτήρα τοῦ κόσμου, τόν Μεσσία, τόν Χριστό!
Ἐκείνη τή στιγμή ἔρχεται καί κάποια γερόντισσα Ἄννα, ἡ ὁποία ἦταν προφῆτις. Ἀμέσως, μόλις εἶδε τόν μικρό Ἰησοῦ, ἄρχισε νά δοξολογεῖ τόν Θεό καί νά ὁμιλεῖ γιά τόν Ἰησοῦ καί νά λέει ὅτι, ἦρθε ἡ ὥρα τοῦ λυτρωμοῦ τῶν ἀνθρώπων, ἐπειδή ἦρθε ὁ Λυτρωτής!
Ὅλοι ὅσοι βρίσκονταν ἐκεῖ, ἔβλεπαν ἕνα ἁπλό βρέφος στήν ἀγκαλιά τῆς μητέρας του. Αὐτοί ὅμως οἱ δύο, ὁ Συμεών καί ἡ Ἄννα, ἔβλεπαν τόν σαρκωθέντα Θεό Λόγο, ἔβλεπαν τόν Μεσσία, τόν Χριστό, τόν Λυτρωτή τοῦ σύμπαντος κόσμου.
Μετά ἀπό τριάντα χρόνια, ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής θά ἀναγνωρίσει, στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ τόν Μεσσία, θά τόν βαπτίσει καί θά ὀνομασθεῖ Πρόδρομός του. Θά τόν ἀναγνωρίσουν, στή συνέχεια, καί οἱ δώδεκα μαθητές τοῦ Ἰησοῦ. Μετά τήν ἀνάστασή του θά τόν ἀναγνωρίσουν καί πολλά ἑκατομμύρια ἀνθρώπων, μέσα στήν τελευταία δισχιλιετή ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.
Στό τέλος τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητας, ὅμως, θά χρειασθεῖ νά ἀναγνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι ἀκόμη ἕνα ἄλλο πρόσωπο: τόν Ἀντίχριστο. Καί τότε θά παρουσιασθοῦν δύο προφῆτες, ὁ Ἠλίας καί ὁ Ἐνώχ, οἱ ὁποῖοι θά ὑποδείξουν τόν Ἀντίχριστο. Αὐτόν, πού θά ὑπόσχεται εἰρήνη καί εὐτυχία στήν ἀνθρωπότητα ἀλλά δέν θά τά προσφέρει. Αὐτόν, πού θά διακηρύττει ὅτι εἶναι Θεός, ἀλλά θά εἶναι ὁ πιό δαιμονοκίνητος ἄνθρωπος. Αὐτόν, πού θά νομίζει ὅτι, μαζί μέ τόν ἀρχέκακο Διάβολο καί τούς συνεργάτες του, θά ἐκθρονίσει τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, καί θά κυβερνᾶ αὐτός τόν κόσμο!!!
Τόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό τόν εἶδαν τόν ἀναγνώρισαν καί τόν ὑπέδειξαν στήν ἀνθρωπότητα κάποιοι ἄνθρωποι, οἱ προφῆτες. Ἀπό ἐκεῖ καί μετά τόν ἀκολούθησαν πάμπολλοι.
Τόν Ἀντίχριστο, τοῦ ὁποίου ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματός του θά εἶναι χξστ΄ (666) θά τόν ἰδοῦν καί θά τόν ἀναγνωρίσουν καί θά τόν ὑποδείξουν στήν ἀνθρωπότητα κάποιοι ἄνθρωποι, προφῆτες. Ἀπό ἐκεῖ καί μετά, οἱ πιστοί χριστιανοί δέν θά τόν ἀκολουθήσουν.
Πῶς ἀναγνώρισαν τόν Ἰησοῦ Χριστό ἐκεῖνοι οἱ προφῆτες; Ὁ Συμεών, ἡ Ἄννα, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, οἱ Δώδεκα Ἀπόστολοι;
Πῶς θά ἀναγνωρίσουν τόν Ἀντίχριστο οἱ δύο προφῆτες, ὁ Ἠλίας καί ὁ Ἐνώχ;
Πῶς πίστεψαν καί πιστεύουν στόν Ἰησοῦ Χριστό ὅλοι οἱ Ἅγιοι, οἱ Μάρτυρες, ὅλοι οἱ πιστοί ὅλων τῶν αἰώνων;
Πῶς θά ἀρνηθοῦν τόν Ἀντίχριστο, στά ἔσχατα, οἱ πιστοί Χριστιανοί καί δέν θά πλανηθοῦν;
Αὐτό εἶναι ἕνα μεγάλο θέμα καί μάλιστα ἕνα σοβαρότατο ἐρώτημα γιά ὅλους μας. Ἐπειδή ἡ ἀποδοχή τοῦ Χριστοῦ φέρνει τή σωτηρία ἐνῶ ἡ ἀποδοχή τοῦ Ἀντιχρίστου φέρνει τήν ἀπώλεια. Βεβαίως, χρειάζονται κάποια στοιχεῖα, κάποια σχετική προεργασία, πράγματα πού θά ἐξετάσουμε στή συνέχεια στό παρόν κείμενο.
1.- Χρειάζεται ἐπισταμένη καί ἀδιάλειπτη μελέτη τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τίς ἀνόθευτες Ἅγιες Γραφές.
2.- Χρειάζεται ἀξιόπιστη γνωριμία τοῦ προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ταυτόχρονα καί τοῦ προσώπου τοῦ Ἀντιχρίστου, μέ βάση τά στοιχεῖα πού παρατίθενται στά θεόπνευστα κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τήν πνευματοφόρα ἑρμηνεία τῶν Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
3.- Χρειάζεται πίστη στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό καί στόν Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, καθώς καί βίωση καθαρῆς καί ἁγίας ζωῆς.
4.- Χρειάζεται ζωή μυστηριακή μέσα στό χώρο τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Εἰλικρινής μετοχή, δηλαδή, στά Ἁγιαστικά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τέλος
5.- Χρειάζεται ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο μᾶς φωτίζει καί μᾶς ἀνοίγει τόν νοῦ καί τά μάτια, γιά νά διακρίνουμε μέσα στό πλῆθος τῶν μεγάλων ἀνθρωπίνων προσώπων, τό Τέλειο καί Ἅγιο Πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τό δυσεβές καί σκοτεινό πρόσωπο τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ἀγαπητοί μου, ὅσο καί νά μᾶς δείχνουν τό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἄν δέν ἔχουμε προεργαστεῖ πνευματικῶς, ἄν δέν ἔχουμε τά προαναφερθέντα στοιχεῖα, δέν θά μπορέσουμε νά τό πιστέψουμε, νά τό δοῦμε καί νά τό ἀγαπήσουμε.
Ὅσο καί νά μᾶς δείχνουν τό πρόσωπο τοῦ Ἀντιχρίστου, καί σήμερα τούς προδρόμους του, ποτέ δέ θά γλυτώσουμε ἀπό τήν πλάνη του καί τήν ἐπιρροή του, ἄν δέν ζοῦμε πνευματική καί μυστηριακή ζωή, μέσα στόν χῶρο τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας.
Μέ πόνο πολύ, ὁ Χριστός μιλάει στούς μαθητές του, γιά τά ἔσχατα χρόνια τῆς ἀνθρωπότητας. «Προσέχετε μήν σᾶς πλανήσει κανείς. Διότι θά ἔλθουν πολλοί καί θά οἰκειοποιοῦνται τό ὄνομα τοῦ Μεσσία καί θά λένε: «Ἐγώ εἶμαι ὁ Χριστός, ἐγώ εἶμαι ὁ Σωτήρας, καί θά πλανήσουν πολλούς.» (Μτθ. ΚΔ΄ 5)
Μέσα στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας ἦλθαν πολλοί τέτοιοι ψευδεῖς σωτῆρες, ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆτες καί ψευδοδιδάσκαλοι, καί πλάνησαν πολλούς. Ὁ ἔσχατος, ὁ Ἀντίχριστος, τόν ὁποῖο ἡ Ἁγία Γραφή ὀνομάζει «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως», θά εἶναι ὁ δεινότερος καί ὁ δαιμονικότερος πάντων καί θά πλανήσει σχεδόν ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Μέσω αὐτοῦ, ὁ ἀπ’ ἀρχῆς ἀνθρωποκτόνος Διάβολος, θά δείξει ὅλη του τήν κακία καί τό μίσος καί τό μένος του ἐναντίον τοῦ γένους τῶν ἀνθρώπων.
Ἐμεῖς, ἄν θέλουμε νά μή πλανηθοῦμε, νά προετοιμαζόμαστε καταλλήλως καί νά ζοῦμε στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Δέν θά μπορέσει νά μᾶς βλάψει.
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ παντοδύναμος Θεός, ὁ ὁποῖος στή δεδομένη ἱστορική στιγμή θά κατανικήσει τόν Διάβολο καί τόν Ἀντίχριστο καί ὅλους τούς ἀνά τούς αἰῶνες συνεργάτες του! Ἐμεῖς, ὅλοι οἱ πιστοί, μαζί Του, εἴμαστε καί δυνατοί καί νικητές!

Μέ πολλές εὐχές καί εὐλογίες
γιά σταθερότητα στήν πίστη καί νίκες πνευματικές
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα and tagged . Bookmark the permalink.