Ένα κάθε μήνα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ
ΕΝΟΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Νοέμβριος 2015

Ἕνα κάθε μήνα

Ἀγαπητοί μου ἐνορίτες,
Μία ὀρθολογιστική ἐρώτηση πού διαρκῶς ἐκφέρεται ἀπό πολλούς, πού δέν θέλουν νά δεχθοῦν Θεό δημιουργό, εἶναι καί ἡ ἑξῆς: «Ποῦ εἶναι ὁ Θεός;». «Μποροῦμε νά τόν δοῦμε τό Θεό;»
Κάποτε ἕνας ἄθεος ἄνδρας συναντήθηκε μέ κάποιο παιδί, τό ὁποῖο ἐπέστρεφε στό σπίτι του ἀπό τό κατηχητικό μάθημα. Τό ἐρωτᾶ:
– Ποῦ ἤσουν, παιδάκι μου; Ἀπαντᾶ ἐκεῖνο:
– Ἤμουν στό Κατηχητικό Σχολεῖο.
– Τί λέγατε ἐκεῖ;
– Μιλούσαμε γιά τόν Θεό.
– Σέ παρακαλῶ, μπορεῖς νά μοῦ δείξεις ποῦ εἶναι ὁ Θεός;
Καί τό παιδάκι μέ πολλή ἀπορία ἀπαντᾶ:
– Μά, κύριε, καί ποῦ δέν εἶναι ὁ Θεός;!
Ἔχουμε μπροστά μας, ἀγαπητοί μου, τήν ὀρθολογιστική ἐρώτηση, «Ποῦ εἶναι ὁ Θεός;» καί τήν ἁπλή ἀπάντηση τοῦ παιδιοῦ, «Καί ποῦ δέν εἶναι ὁ Θεός;»!
Πραγματικά, ἄν σκεφθοῦμε λίγο, πόσο τεράστιο εἶναι τό σύμπαν, πόσο πολύπλοκο, πόσο ἁρμονικό, πόσο τέλειο, πόσο λειτουργικό, πόσο ὀργανωμένο, πόσο δυνατό, πολύ γρήγορα καί χωρίς κόπο θά κατανοούσαμε Αὐτόν, τόν ἄπειρο χρονικά καί τοπικά καί νοητικά καί δυναμικά, τόν δημιουργό Θεό.
Τό σύμπαν, ὡς πρός τήν ἔκτασή του, ἀπό τή μία ἄκρη ὡς τήν ἄλλη (ὅσο γνωρίζουμε σήμερα) εἶναι τεράστιο. Τόσο, πού τό φῶς, τό ὁποῖο ἔχει τήν ἰλιγγιώδη ταχύτητα τῶν 300.000 χιλιομέτρων τό δευτερόλεπτο, γιά νά διανύσει αὐτήν τήν ἀπόσταση, χρειάζεται νά «τρέχει» 90 δισεκατομμύρια (90.000.000.000) χρόνια!!! Τά οὐράνια σώματα πού ὑπάρχουν μέσα σ’ αὐτό εἶναι ἑπτάκις ἑκατομμύρια δηλαδή 1.000.000.000.000.000.000.000.000. Ἡ ποσότητα τῆς ὕλης καί τῆς ἀντιύλης καί τῆς ἐνέργειας δέν μπορεῖ νά ὑπολογισθεῖ. Καί ὅλα αὐτά, ἀποτελοῦνται ἀπό ἄπειρα μικροσωμάτια – ποικίλα ἄτομα ὕλης. Σκεφθεῖτε ἕναν ἀριθμό μέ δισεκατομμύρια μηδενικά… Αὐτό, περίπου, εἶναι τό σύμπαν, ὁ κόσμος ὅλος.
Νά ρθοῦμε στή γῆ, ὅπου ὑπάρχει τό φαινόμενο τῆς ζωῆς – τῆς φυτικῆς, τῆς ζωϊκῆς καί τῆς ἀνθρώπινης. Τί νά ποῦμε γιά τά μικρόβια, τά βακτήρια, τούς ἰούς, τούς μήκυτες, τά ὁποία ὅλα αὐτά ζοῦν καί αὐξάνονται καί ἐπιδροῦν ἐπί ἄλλων ζωντανῶν ὀργανισμῶν. Ἐπάνω στή γῆ ἔχουν καταμετρηθεῖ περισσότερα ἀπό 8.700.000 εἴδη ζωῆς! Ἐκτός αὐτῶν ὑπάρχουν καί ἄπειρες ἄλλες πνευματικές ὑπάρξεις!
Μεγάλο θαυμασμό προξενεῖ τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, μέ ὅλα τά στάδια τῆς συλλήψεως, τῆς κυήσεως, τῆς ἀναπτύξεως, τῆς φθορᾶς, τῶν διαφόρων αὐτοματισμῶν στή λειτουργία τοῦ σώματος, στή συντήρηση, στή φύλαξη, στήν ἀντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων.
Εἶναι γνωστό ὅτι, ὅλα μέσα στή φύση λειτουργοῦν μέ βάση κάποιους ἀδήρητους νόμους, εἴτε λέγονται φυσικοί, εἴτε βιολογικοί, εἴτε πυρηνικοί, εἴτε χημικοί, εἴτε περιβαλλοντικοί, εἴτε κοινωνικοί.
Στόν ἄνθρωπο ἔχουμε τήν ψυχή μέ τούς νόμους τῆς λογικῆς, τοῦ συναισθήματος καί τῆς βουλήσεως, τῆς κρίσεως, τῆς μνήμης. Ἔχουμε ἀκόμη καί τούς πνευματικούς νόμους καί τούς νόμους τῆς ἠθικῆς.
Ὅλα αὐτά, δέν συνεπάγονται Θεό Δημιουργό; Παντοδύναμο; Πάνσοφο; Νομοθέτη; Πανάγαθο; καί κυρίως Φιλάνθρωπο;
Ὅλα αὐτά, καί ἄλλα πολλά, ἄν τά ἀναλύσουμε λεπτομερῶς καί ἐάν ἔχουμε καθαρή καί ἁπλή λογική, πού νά συνοδεύεται μέ ἀγαθή διάθεση, ὅπου κι ἄν γυρίζαμε τό βλέμμα μας καί τή σκέψη μας, θά βλέπαμε τό Θεό, θά ἀκούγαμε τό Θεό, θά νοιώθαμε τό Θεό, θά ἀκουμπούσαμε τό Θεό!
Θά ψάλλαμε μέ τόν προφητάνακτα Δαβίδ, «Προωρώμην τόν Κύριον ἐνώπιόν μου διά παντός», (Ψαλμ. ΙΣΤ΄ 8) «Ποῦ πορευθῶ ἀπό τοῦ Πνεύματός σου; Ἄν ἀνεβῶ στόν οὐρανό, εἶσαι ἐκεῖ, ἄν κατεβῶ στόν Ἅδη, εἶσαι καί ἐκεῖ, ἄν πάω στά βάθη τῆς θάλασσας, εὑρίσκεσαι καί ἐκεῖ. Εἶσαι παντοῦ». (Ψαλμ. ΡΛΘ΄ 7-10)
Εἶναι αὐτό, πού εἶπε τό μικρό παιδάκι: «Καί ποῦ δέν εἶναι ὁ Θεός;!»
Ὁ Θεός εἶναι ἀόρατος, ἀλλά ὅποιος ἔχει μάτια κατάλληλα – πνευματικά – ἐκεῖνος μπορεῖ νά τόν συναντήσει παντοῦ. Τό θέμα δέν εἶναι στό Θεό, τό πρόβλημα εἴμαστε ἐμεῖς, ἄν ἔχουμε ἤ δέν ἔχουμε κατάλληλα μάτια…
Ἄν θέλουμε νά ἰδοῦμε τόν Θεό, ἄς ἀποκτήσουμε πνευματικά μάτια!

Μέ κάθε εὐχή καί εὐλογία
ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Λ. Βασιλείου

This entry was posted in Ένα Κάθε Μήνα and tagged . Bookmark the permalink.