Προσωπικό Ρ/Φ Σταθμού

Διευθύντρια : Σταυρούλα Βασιλείου
Υπεύθυνη Προγράμματος : Πολυξένη Τσιαούση – Ζεμπίλη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 24650.21472 | Fax : 24650.23133