Προσωπικό Ρ/Φ Σταθμού

Διευθυντής : Πρωτοπρεσβύτερος Νέστορας Αθ. Γκουρομίσιος
Υπεύθυνη Προγράμματος : Πολυξένη Τσιαούση – Ζεμπίλη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 24650.21472 | Fax : 24650.23133