Μητροπολίτης

ΣΙΑΤΙΣΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Για επικοινωνία με το Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mssp@otenet.gr