Πασχαλινές Ευχές από την Ενορία του Αγίου Νικολάου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Εἰκόνα | Ἀναρτήθηκε στὶς ἀπὸ τὸν/τὴν

Ευχές Μητροπολίτου

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -ΠΑΣΧΑ 2014

Ἀ δ ε λ φ ο ί μου
Τόν Σταυρό τῆς Μεγάλης Πέμπτης ,
τόν ἀντιμετωπίσαμε σάν μιά εὐκαιριακή συγκίνηση,
τήν Ἀνάσταση, σάν ἀφορμή γιά γλέντι κοσμικό!
Τό Πάσχα (πέρασμα) δέν τό καταλάβαμε
δέν διαβήκαμε! Μείναμε στήν ἀπό ἐδῶ ὄχθη!
καί τώρα ζοῦμε μιά διαρκῆ Σταύρωση χωρίς προοπτική.
Ἡ δική Του θυσία μαρτυροῦσε γιά τή δική μας ἀξία.
Περιφρονήσαμε τή θυσία Του
καί ψάχνουμε στούς σκουπιδοτενεκέδες τό χαμένο μας πρόσωπο!
Ζητήσαμε τή χαρά μακρυά ἀπό τό σπίτι τοῦ Πατέρα, τήν Ἐκκλησία Του.
Τώρα τρῶμε τά ξυλοκέρατα, κι’αὐτά δέν μᾶς τά δίνουν.
Τήν κρίσιμη ὥρα διαλέξαμε τόν Βαρραβᾶ καί ὄχι τόν Χριστό.
Δώσαμε τήν δύναμη στούς Βαρραβάδες κι’αὐτοί μᾶς λήστεψαν.
Γιά τόν Χριστό φωνάξαμε κι’ἐμεῖς τό «ἆρον, ἆρον σταύρωσον αὐτόν»!
Τελικά Ἐκεῖνος ἀνέστη καί ἐμεῖς μείναμε σταυρωμένοι!
Σταυρωθήκαμε στόν Σταυρό τῆς ἀλαζονείας μας
καί τώρα ζοῦμε καθημαγμένοι καί ἀνυπόληπτοι!
Οἱ Βαρραβάδες μᾶς κουνοῦν τό χέρι ἀπό τήν τηλεόραση!
Δέν ἐκτιμήσαμε, λένε, ὅτι μᾶς ἄφησαν νά ζοῦμε, ἔστω κι’ ἄν σερνόμαστε!
Ὅμως ὁ Χριστός Ἀνέστη!
Ἡ Ἀνάσταση του πηγή μιᾶς ἀνεξάντλητης δύναμης γιά τόν καθένα μας.
Οἱ καμπάνες μᾶς καλοῦν στό χοροστάσι τῆς Ἀνάστασης.
Μήν μπερδευθεῖτε! ἡ πόρτα τῆς χαρᾶς εἶναι ἡ καρδιά μας, ὄχι ἡ κοιλιά μας.
Τώρα τά πάντα γέμισαν φῶς, ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ καί τά καταχθόνια!
Ἡ ἐλπίδα εἶναι ἐδῶ!

Ἀδελφοί καί Ἀδελφές,
Χριστός Ἀνέστη!
Ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως!
ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ1

Ἀναρτήθηκε στὸ Επικαιρότητα

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου επί τη εορτή του Πάσχα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ

                                                                                                                                Π Α Σ Χ Α 2014

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

Πρός
τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό
τῆς εὐλογημένης Μητροπόλεως μας

Πατέρες καί Ἀδελφοί μου

Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ     Α Ν Ε Σ Τ Η !

Διά τοῦ Σταυροῦ ἦλθε ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἀπόψε τά πάντα πλημμυρίζουν ἀπό φῶς, ὁ οὐρανός, ἡ γῆ καί τά καταχρόνια. Ἀπόψε θανάτου ἑορτάζομε τήν νέκρωση, τοῦ Ἅδη τήν καθαίρεση, ἀπόψε ἔχουμε τό ξεκίνημα μιᾶς νέας ζωῆς.

Οἱ ἄνθρωποι κατεδίκασαν τό Θεό σέ θάνατο. Τώρα ὁ Θεός μέ τήν Ἀνάστασή Του καταδικάζει τόν ἄνθρωπο νά εἶναι ἀθάνατος. Διά τά ραπίσματα πού Τοῦ προσφέραμε μᾶς ἀνταποδίδει τούς ἐναγκαλισμούς, διά τίς ὕβρεις, τήν εὐλογία, διά τόν θάνατο τήν ἀθανασία. Ποτέ οἱ ἄνθρωποι δέν ἔδειξαν τόσο μῖσος ἀπέναντι στό Θεό, ὅσο ὅταν Τόν σταύρωσαν, καί ποτέ ὁ Θεός δέν ἔδειξε τόσο μεγάλη ἀγάπη γιά τόν ἄνθρωπο ὅσο ὅταν ἀναστήθηκε.

Οἱ ἄνθρωποι ἤθελαν νά καταστήσουν τό Θεό θνητό, ἀλλά ὁ Θεός μέ τήν Ἀνάστασή Του κατέστησε τούς ἀνθρώπους ἀθάνατους. Ἀνέστη ὁ σταυρωθείς Θεός καί συνέτριψε τόν θάνατο. Θάνατος δέν ὑπάρχει πλέον ἀλλά ζωή καί περίσσευμα ζωῆς. Ἡ Ἐκκλησία, τό Σῶμα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, εἶναι πλέον ἡ χώρα τῶν ζώντων στήν ὁποία ὁ θάνατος οὐκέτι κυριεύει. Γι’αὐτό στήν Ἐκκλησία πάντα γιορτάζουμε καί αὐτό πού διαρκῶς γιορτάζουμε εἶναι ἡ νίκη τοῦ ἀνθρώπου ἀπέναντι στό θάνατο. Γι’αὐτό τίς γιορτές τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων μας τίς γιορτάζουμε τήν ἡμέρα τοῦ θανάτου τους, γιατί αὐτή τήν ἡμέρα ἐπατήθη- νικήθηκε ὁ θάνατός τους.

Μέχρι τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ὁ θάνατος ἦταν ἡ δεύτερη φύση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος εἶχε συνειθίσει τόν θάνατο, σά νά ἦταν κάτι φυσικό. Μέχρι τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ ὁ ἄνθρωπος ζοῦσε γιά νά πεθάνει, ἀγωνιζόταν γιά νά πεθάνει, ἔχυνε ἱδρῶτα καί κάποτε ἔφτυνε αἷμα μόνο καί μόνο γιά νά πεθάνει. Ἡ κάθε μέρα πού περνοῦσε ἦταν ἕνα ἀκόμη βῆμα πρός τό τέλος. Τό ποτάμι τοῦ χρόνου του κυλοῦσε πρός τόν θάνατο. Ὁ μόνος ἀληθινός χῶρος τοῦ ἀνθρώπου ἦταν ὁ τάφος του.

Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάσταση του ἄλλαξε τά πάντα. Ἡ ἀθανασία ἔγινε τώρα ἡ δευτέρα φύση τοῦ ἀνθρώπου καί ἀφύσικος πλέον ἔγινε ὁ θάνατος. Τό ποτάμι τοῦ χρόνου δέν ὁδηγεῖ στό θάνατο, ἀλλά στήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπου τῶν ἑορταζόντων εἶναι ἀσταμάτητο τό πανυγήρι καί μέ λόγια ἀνθρώπινα δέν μπορεῖ νά περιγραφεῖ ἡ χαρά ὅσων ἀντικρύζουν τήν ἀνέκφραστη ὀμορφιά τοῦ Προσώπου τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Ἡ ἔξοδος τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν σκηνή αὐτοῦ τοῦ κόσμου, γίνεται εἴσοδος στή δόξα καί στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ τάφος γίνεται τό ἐργαστήρι πού τό θνητό ντύνεται ἀθανασία καί τό φθαρτό ἀφθαρσία, γίνεται ζωοδόχος τάφος.

Μέσα ἀπό τήν ἁμαρτία ὁ ἄνθρωπος ἔγινε θνητός καί φθαρτός καί μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γίνεται ἀθάνατος καί αἰώνιος. Σέ αὐτό ἀκριβῶς τό σημεῖο εὑρίσκεται ἡ δύναμη καί τό κράτος καί ἡ παντοδυναμία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι τό μεγαλύτερο θαῦμα. Ἀπό αὐτήν πηγάζουν ὅλα τά ὑπόλοιπα θαύματα. Ἀπό Αὐτήν πηγάζει ἡ πίστη καί ἡ ἀγάπη καί ἡ ἐλπίδα καί ἡ προσευχή καί ἡ θεοσέβεια καί τό νόημα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου. Ἐάν εἴμεθα καί ἐάν γινόμεθα χριστιανοί εἶναι γιατί ὁ Χριστό ἐνίκησε τόν θάνατο. Αὐτό εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖο καμμία ἄλλη θρησκεία δέν ἔχει. Αὐτό εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖο ἀνυψώνει τόν Χριστό πάνω ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους καί τούς θεούς. Αὐτό εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖο κατά τρόπο μοναδικό καί ἀναμφισβήτητο ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός καί Κύριος σέ ὅλους τούς ὁρατούς καί τούς ἀόρατους κόσμους.

Ὅλη ἡ ἱστορία τῆς Ἐκλησίας εἶναι ἡ ἱστορία ἑνός μοναδικοῦ θαύματος, τοῦ θαύματος τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ τό ὁποῖο συνεχίζεται καί βιώνεται διαρκῶς στίς καρδιές ὅλων τῶν χριστιανῶν ἀπό ἡμέρα σέ ἡμέρα, ἀπό ἔτος σέ ἔτος, ἀπό αἰῶνα σέ αἰῶνα μέχρι τήν Δευτέρα τοῦ Κυρίου παρουσία.

Σέ ἐποχή πού οἱ ἄνθρωποι περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά εἶναι μπερδεμένοι, σέ μιά ἐποχή πού οἱ ἄνθρωποι εἶναι ταραγμένοι καί ἀνήσυχοι, σέ μιά ἐποχή πού ὁ ἄνθρωπος διαρκῶς εὐτελίζεται καί ταπεινώνεται, ἡ Ἐκκλησία ζεῖ καί πάλι τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ζεῖ τή χαρά τῆς Ἀνάστασης πού εἶναι ἡ μοναδική ἀναίρεση τοῦ θανάτου, πού γεμίζει φῶς καί νόημα τήν πορεία τοῦ ἀνθρώπου καί θά καλεῖ μέ τό στόμα τοῦ ὑμνωδοῦ αὐτόν τόν εὐτελισμένο ἄνθρωπο μέ τήν πρόσκληση: «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτός καί δοξάσατε Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

Ἐνώπιον τοῦ Κενοῦ Μνημείου
εὐχέτης πάντων πρός τόν Ἀναστάντα Χριστό
ὁ Ἐπίσκοπος Σας

ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Ἀναρτήθηκε στὸ Επικαιρότητα

Ο ραδιοφωνικός έρανος ολοκληρώθηκε, ο έρανος συνεχίζεται

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο ραδιοφωνικός έρανος, που διενεργήθηκε από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ» με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. κ. Παύλου, για τη συγκέντρωση χρημάτων, με σκοπό να βοηθηθεί κάποια συμπολίτισσά μας, η οποία υπεβλήθη εκτάκτως σε σοβαρή εγχείριση. Στην επιτυχία του εράνου συνέβαλαν και οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί «ΡΑΔΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» και «SIERA FM».
Την παρουσίαση έκαναν οι κ. Πεσνικάς Θεόδωρος και κ. Τσακνάκη – Βάσιου Σπυριδούλα. Πήραν το λόγο ο Σεβασμιώτατος κ. Παύλος, ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Βασιλείου, ο κ. Σαμαράς Βασίλειος.
Το ποσό που συγκεντρώθηκε ανήλθε στα 4.310 €, εκτός από εκείνα που κατατέθηκαν στον λογαριασμό των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης, που ακόμη δεν γνωρίζουμε.
Η ανταπόκριση των συμπολιτών ήταν αυθόρμητη και συγκινητική. Ο έρανος συνεχίζεται, ώσπου να μπορέσουμε να πλησιάσουμε και να καλύψουμε, αν είναι δυνατόν, το ποσό που χρειάζεται η οικογένεια για να ξεπεράσει τη δύσκολη αυτή περιπέτεια.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Παύλος και όλοι όσοι συνέβαλαν σ’ αυτή την προσπάθεια, ευχαριστούμε πολύ όλους εκείνους που με αγάπη χριστιανική πρόσφεραν από το υστέρημά τους ή και από το περίσσευμα.
Επειδή μας τηλεφώνησαν από το εξωτερικό, σημειώνουμε στη συνέχεια
τον αριθμό ΙΒΑΝ της Εθνικής Τράπεζας: IBAN GR5701104720000047229603890
καθώς και τον αριθμό λογαριασμού της τράπεζας: 472 / 296038 – 90

Η Ερανική Επιτροπή

Ἀναρτήθηκε στὸ Επικαιρότητα

Ραδιοφωνικός Έρανος

Από την Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης ανακοινώνεται ότι, αύριο Μεγάλη Τρίτη 15 Απριλίου 2014 θα πραγματοποιηθεί ένας ραδιοφωνικός έρανος από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως, «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ», με την ευγενική συνεργασία των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών «ΡΑΔΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑ» και «SIERA FM». Ο ρ/φωνικός έρανος θα πραγματοποιηθεί από την 11η π.μ. μέχρι την 1η μ.μ.

Ο έρανος θα γίνει για να συγκεντρωθεί ένα όσο το δυνατόν σεβαστό ποσό, για την αποπληρωμή των εξόδων της εγχειρίσεως, που υπεβλήθη εκτάκτως κάποια πολύτεκνη συμπολίτισσά μας, η οποία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα.

Τα φιλάνθρωπα αισθήματα στους κατοίκους της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και των Σιατιστέων σε ολόκληρη τη γη, συνεχίζουν να είναι ζωντανά. Όλοι, αύριο, ας δείξουμε πρόθυμα αυτή την ευγενική αρετή της φιλανθρωπίας.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Ἀναρτήθηκε στὸ Επικαιρότητα

Ένα κάθε μήνα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

Ἀναρτήθηκε στὸ Ένα Κάθε Μήνα

Πρόγραμμα Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Εἰκόνα | Ἀναρτήθηκε στὶς ἀπὸ τὸν/τὴν